فصل دوم تحقیق واقعیت درمانی

دانلود دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی ,دانلود مباني نظري واقعیت درمانی,دانلود دانلود مباني نظري واقعیت درمانی ,دانلود,مباني,نظري,واقعیت,درمانی,دانلود,مباني,نظري,واقعیت,درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی را دانلود انتخاب میکنید ممنونیم دانلود دانلود مباني نظري واقعیت درمانی در دسته بندی فایل های نمونه پیشینه تحقیق قرار داشته و شامل دانلود مباني نظري واقعیت درمانی ,دانلود مباني نظري واقعیت درمانی,دانلود دانلود مباني نظري واقعیت درمانی ,دانلود,مباني,نظري,واقعیت,درمانی,دانلود,مباني,نظري,واقعیت,درمانی می باشد. مشخصات کلی دانلود مباني نظري واقعیت درمانی :

دانلود دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود رایگان دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

فایل باکیفیت دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

خرید اینترنتی دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

فایل قابل ویرایش دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی با فرمت ورد

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود-مباني-نظري-واقعیت-درمانیلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-4-واقعیت‏ ‏درمانی
‏2-4-1-تاریخچه واقعیت‏ ‏درمانی
‏ ویلیام‏ ‏گلاسر‏ ‏در‏ ‏سال‏ ۱۹۲۵ ‏در‏ ‏اوهایو‏ ‏متولد‏ ‏شد‏. ‏در‏ ۱۹ ‏سالگی‏ ‏مهندس‏ ‏شیمی،‏ ۲۳ ‏سالگی‏ ‏یک‏ ‏روانشناس‏ ‏بالینی‏ ‏و‏ ۲۸ ‏سالگی‏ ‏یک‏ ‏پزشک‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏روان‌پزشک‏ ‏گردید‏. ‏عمدة‏ ‏کار‏ ‏او‏ ‏درمان‏ ‏جوانان‏ ‏بزهکار‏ ‏بود‏ (‏مدرسه‏ ‏ونتورا‏ ) ‏و‏ ‏در‏ ‏آخر‏ ‏به‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏پرورش‏ ‏روی‏ ‏آورد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏موازات‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏آموزش‏ ‏مربیان‏ ‏پرداخته‏ ‏است.
‏وی‏ ‏می‌گوید‏: ‏اصل‏ ‏در‏ ‏واقعیت‏ ‏درمانی‏ ‏ایجاد‏ ‏پیوند‏ ‏،‏ ‏تقبیح‏ ‏مسئولیت‏ ‏گریزی‏ ‏و‏ ‏بازآموزی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏لذا‏ ‏فرمول‏ ‏ثابتی‏ ‏برای‏ ‏کاربری‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏فرد‏ ‏بیمار‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏درمان‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏ ‏چگونگی‏ ‏انجام‏ ‏واقعیت‏ ‏درمانی‏ ‏بستگی‏ ‏به‏ ‏میزان‏ ‏مسئولیت‌گریزی‏ ‏بیمار‏ ‏وشخصیت‏ ‏او‏ ‏دارد.
‏هرچند‏ ‏هیچ‏ ‏دو‏ ‏موردی‏ ‏همانند‏ ‏هم‏ ‏نیستند،‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏درمان‏ ‏موفقیت‌آمیز‏ ‏باشد‏ ‏انسان‏ ‏به‏ ‏آسانی‏ ‏می‌تواند‏ ‏مشاهده‏ ‏کند‏ ‏این‏ ‏اصول‏ ‏چگونه‏ ‏با‏ ‏روند‏ ‏درمان‏ ‏به‌خوبی‏ ‏در‏ ‏هم‏ ‏بافته‌اند.
‏به‏ ‏نظر‏ ‏گلاسر،‏ ‏شکست‏ ‏در‏ ‏امر‏ ‏درمان‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏امر‏ ‏بر‏ ‏می‌گردد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏درستی‏ ‏آن‏ ‏اصول‏ ‏اساسی‏ ‏توسط‏ ‏درمانگر‏ ‏به‏ ‏کارگرفته‏ ‏نشده‏ ‏است،‏ ‏گلاسر‏ ‏می‌گوید‏: ‏در‏ ‏آخرین‏ ‏سال‏ ‏تحصیل‏ ‏از‏ ‏درمان‌های‏ ‏سنتی‏ ‏ناراضی‏ ‏شده‏ ‏بودم‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏جستجوی‏ ‏راه‏ ‏بهتری‏ ‏برای‏ ‏درمان‏ ‏افراد‏ ‏به‏ ‏جز‏ ‏روان‌درمانی‏ ‏سنتی‏ ‏بودم.
‏و‏ ‏وقتی‏ ‏برای‏ ‏درمان‏ ‏آرُن‏ ‏می‌بیند‏ ‏که‏ ‏درمان‌های‏ ‏سنتی‏ ‏جواب‏ ‏نمی‌دهد‏. ‏تلاش‌های‏ ‏دیگری‏ ‏شروع‏ ‏می‌کند‏ ‏که‏ ‏بعدها‏ ‏واقعیت‏ ‏درمانی‏ ‏نام‏ ‏می‌گیرد‏.
‏2-4-2- واقعیت‏ ‏درمانی و مفهوم آن
‏ تعریف‏ ‏واقعیت‏ ‏درمانی‏ ‏كه‏ ‏مبدع‏ ‏آن‏ ‏گلاسر‏ ( 1986 ) ‏است‏ ‏از‏ ‏بسیاری‏ ‏جهات‏ ‏به‏ ‏گشتالت‏ ‏درمانی‏ ‏و‏ ‏درمان‏ ‏مراجع‏ – ‏محوری‏ ‏شباهت‏ ‏دارد‏ . ‏در‏ ‏همه‏ ‏ی‏ ‏نظریه‏ ‏های‏ ‏یاد‏ ‏شده‏ ‏نحوه‏ ‏ی‏ ‏دریافت‏ ‏واقعیت‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏مراجع‏ ‏و‏ ‏شیوه‏ ‏ی‏ ‏ارزشیابی‏ ‏درونی‏ ‏او‏ ‏از‏ ‏واقعیت‏ ‏مورد‏ ‏تاكید‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرد‏ . ‏به‏ ‏نظر‏ ‏گلاسر‏ ‏،‏ ‏مراجع‏ ‏در‏ ‏دنیای‏ ‏بیرونی‏ (‏دنیای‏ ‏واقعی‏) ‏و‏ ‏درونی‏ ‏خود‏ ‏زندگی‏ ‏می‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏دنیای‏ ‏واقعی‏ ‏بر‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏تاثیر‏ ‏نمی‏ ‏گذارد‏ ‏،‏ ‏بلكه‏ ‏دریافت‏ ‏و‏ ‏ادراك‏ ‏او‏ ‏از‏ ‏دنیای‏ ‏واقعی‏ ‏بر‏ ‏رفتار‏ ‏او‏ ‏تاثیر‏ ‏گذار‏ ‏است‏ . ‏انسان‏ ‏آزاد‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏توان‏ ‏انتخاب‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏باید‏ ‏مسئولیت‏ ‏پیامد‏ ‏انتخاب‏ ‏های‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏بگیرد .
‏ در‏ ‏این‏ ‏روش‏ ‏درمانی‏ ‏،‏ ‏مواجه‏ ‏شدن‏ ‏با‏ ‏واقعیت‏ ‏،‏ ‏مسئولیت‏ ‏پذیری‏ ‏و‏ ‏ارزشیابی‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏رفتار‏ ‏های‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نادرست‏ ‏مورد‏ ‏تاكید‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏گیرد‏ . ‏فرد‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏اعمال‏ ‏خود‏ ‏،‏ ‏بلكه‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏تفكرات‏ ‏و‏ ‏احساسات‏

 

دانلود فایل

در صورت وجود مشکلی در خرید و دانلود این فایل به صورت 24 ساعته با من در ارتباط باشید @wwwlonoirآی دی تلگرام 09214087336شماره تماس پشتیبانی این فایل :

از اینکه دانلود مباني نظري واقعیت درمانی را انتخاب و دانلود کردید سپاسگذاریم  هدف ما رضایت شما کاربر محترم با تهیه فایل هایی با بهترین کیفیت میباشد. در صورتی که دانلود مباني نظري واقعیت درمانی فایل مورد نظر شما نبود از فایل های زیر که مشابه جستجوی شما بودند نیز میتوانید استفاده کنید. فایل های زیر نیز در دسته بندی نمونه پیشینه تحقیق سایت قرار دارد که مشابه ” دانلود مباني نظري واقعیت درمانی  “همچنین میتوانید از باکس جستجوی سایت برای پیدا کردن فایل مورد نظر خود بهره ببرید

منبع اصلی این فایل سایت فروشگاه ساز رایگان فایل می باشد.

http://sidaa.ir/content/productpic/23170OTYxNDk_.png

شما هم اگر هرگونه فایل با کیفیت به درد بخور اعم از پاورپوینت مقاله نمونه سوال خلاصه کتاب و تحقیق دارید و میتوانید در سایت همکار در فروش سیدا  که یک فروشگاه ساز فایل رایگان می باشد عضو شوید و پس از ساخت فروشگاه اینترنتی خود از فروش فایل های خود کسب درآمد داشته باشید

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی 

دانلود رایگان دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

فایل باکیفیت دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

خرید اینترنتی دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

فایل قابل ویرایش دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی با فرمت ورد

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

حتما خرید دانلود مباني نظري واقعیت درمانی شما را به رضایت خاطر و رفع نیازتون خواهد رساند برخلاف سایر سایت ها ما 24  ساعته با شماره تماس و آی دی تلگرامی که در بالا گذاشتیم در خدمتتان هستیم

همچنین توضیحات مختصری هم در مورد ” دانلود مباني نظري واقعیت درمانی ” در زیر آورده شده است

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

فصل دوم تحقیق واقعیت درمانی , دانلود مباني نظري واقعیت درمانی ,دانلود مباني نظري واقعیت درمانی,دانلود دانلود مباني نظري واقعیت درمانی ,دانلود,مباني,نظري,واقعیت,درمانی,دانلود,مباني,نظري,واقعیت,درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دانلود مباني نظري واقعیت درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *