پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)

پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)

دانلود پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)

پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه) پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)دانلود پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه) پیشینهپژوهشادراکدانشآموزان(فصل2پایاننامه)پیشینهپژوهشادراکدانش

——-

پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)

پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 74
حجم فایل: 0
قیمت: 70400 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 74 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏- ‏ادراك دانش آموزان1-student Perceptions
‏آموزش‌‏ ‏وپرورش از اساسی‌ترین ارکان توسعه‌ی2-development
‏ هر کشور است و برنامه‌ریزی در مسائل مربوط به‌نظام آموزشی، بدون تـوجه بـه نگرش و دیدگاه فراگیران نسبت‌ به‌ درس‌‏ ‏و مدرسه‏ چ‏ندان مفید‏و‏مؤثر‏‌‏نخواهد‏‌‏بود‏‌.‏ آموزش‌وپرورش‏ ‏شامل کتاب، معلم، دانش‌آموزان و‏…است ‏هر یک از این اجزا در درون‌ سیستم و نظام آموزشی جایگاه و نقش‌ خاصی‌ دارند‌ و سیستم را دررس‏ی‏دن‏ به‌ هدف‌های‌ اصلی‌ یاری می‌رسانند. ‏ی‏ک‏ی‏ از اجـزای مـهم واصل‏ی‏‌ این سیستم‏،‏ نگرش‌ها‏،‏ ادراك‏ ‏و علا‏ی‏ق‏ ‏‌‏دانش‌آموز ‏است،‏ كه نقش‌ قابل‌توجه‏ی‏ در تعلیم همه‌ی آموزندگان‌ دارد. برنامه‌ریزان‌ درسی‌ باید توجه مخصوص به نیازهای ویژه‌ی یادگیرندگان و تغییر‌ این‌ نیازها که‌ ‏موجب‏ پرورش و پیشرفت آن‌هاست، مبذول دارند‏‌(ماهي دشتي‏ و‏ ‏محمد‏ ‏،‏1384‏).
‏آلپورت،‏ ‏ادراك‏ ‏را‏ ‏یک حالت‏ ‏رواني ‏–‏عصبي ‏–‏ آمادگي می‌داند كه از طريق تجربه سازمان‌یافته يا تأثیری هدايتي و پويا بر‏ ‏پاسخ‌های فرد،‏ ‏در برابر پدیده‌ها و‏ ‏موقعیت‌ها ظهور می‌کند‏ (‏كريمي،1379). ‏شريفي‏ (‏1368‏) ادراك از رفتار معلم را برداشت‏‌‏هاي ذهني ‏دانش‌آموز‏ از رفتار معلم ‏می‌داند‏.
‏موسوي‏ (‏1385) چون‏ ‏موضوع‏ ‏ادراک‏ ‏بر‏ ‏رفتار‌‏ ‏سازمانی‌‏ ‏تأثیر‌‏ ‏بسیار‏ ‏زیادی‏ ‏دارد،‏ ‏بررسی‏ ‏ایـن‏ ‏امـر‏ ‏بـه‌ویژه‌‏ ‏کاربردهای‏ ‏آن‏ ‏حائز‏ ‏اهمیت‏ ‏است‏. ‏اغلب‏ ‏گفته‏ ‏می‌شود‏ ‏که‏ «‏هرکس‏ ‏دنیا‏ ‏را‌‏ ‏با‏ ‏دیدگاه‏ ‏متفاوتی‌‏ ‏می‌بیند‏.» ‏این‏ ‏عقیده‏ ‏کم‏ ‏‌و‏ ‏بیش‏ ‏حقیقت‏ ‏دارد،‏ ‏زیرا‏ ‏هـرکسی‏ ‏در‏ ‏منظری‏ ‏ایستاده‏ ‏و‏ ‏واقعیت‌های‌‏ ‏پویا‌‏ ‏و‏ ‏مسائل‏ ‏زندگی‏ ‏را‌‏ ‏از‌‏ ‏آن‏ ‏دیدگاه‏ ‏می‌نگرد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏تفاوت‏ ‏و‏
‏اختلاف‏ ‏دیدگاه‌های‏ ‏افراد‏ ‏برخاسته‏ ‏ازنظر‏ ‏آنان‏ ‏اسـت‏. ‏هنگامی‌که‏ ‏اشخاص‏ ‏در‏ ‏معرض‏ ‏اطلاعات،‏ ‏وضعیت‌ها‏ ‏یا‏ ‏رخدادهای‏ ‏واحدی‏ ‏قرار‏ ‏می‌گیرند،‏ ‏اغلب‏ ‏واکنش‌های‏ ‏متفاوتی‏ ‏از‏ ‏خود‏ ‏نشان‌‏ ‏می‌دهند‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏کس‏ ‏مایل‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏نظر‏ ‏خویش‏ ‏را‏ ‏درست‏ ‏بداند؛‏ ‏بنابراین‏ ‏شناخت‏ ‏امکان‌پذیر‏ ‏نیست،‏ ‏چنین‌‏ ‏تفاوت‌های‏ ‏دیدگاهی،‏ ‏این‏ ‏نکته‏ ‏را‏ ‏نشان‏ ‏می‌دهد‏ ‏که‏ ‏برخلاف‏ ‏آن‌که‏ ‏شعور‏ ‏متعارف‏ ‏حکم‌‏ ‏می‌کند،‏ ‏آدمی‏ ‏دنیای‏ ‏اطراف‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بی‌پیرایه‌‏ ‏و‏ ‏مستقیم‏ ‏درک‏ ‏نمی‌کند‏ ‏یا‏ ‏به‏ ‏دیگر‏ ‏سخن‏ ‏آدمی‌‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏فعالانه‏ ‏تصویر‏ ‏یا‏ ‏جلوه‌ای‏ ‏از‏ ‏دنیای‏ ‏پیرامون‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏فرآیند‏ ‏پیچیده‏ ‏و‏ ‏پویای‌‏ ‏ذهنی‏ ‏ساخته‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏آن‏ ‏به‌‏ ‏تـدوین‌‏ ‏بـرنامه‏ ‏زندگی‏ ‏خود‏ ‏اقدام‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏ایفای‏ ‏نقش‏ ‏می‌کند‏ ‏ادراک‏ ‏هر‏ ‏موجودی‏ ‏به‌اندازه‏ ‏ظرفيت‏ ‏وجودی‏ ‏اوست‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏ادراکات‏ ‏نه‌تنها‏ ‏بر‏ ‏رفتار‏ ‏شخص‌‏ ‏بلکه‏ ‏بر‏ ‏رفتار‏ ‏دیگران‏ ‏نیز‏ ‏مؤثر‌‏ ‏است‏.
‏در سال‌های اخير شواهد تحقيقاتي نشان دادند كه دانش آموزان روي اعمال و‏ ‏افکار معلمان اثر می‌گذارند و‏ ‏افکار‏ ‏و رفتارهای معلمان تحت تأثیر نحوه واكنش دانش آموزان به فعالیت‌های كلاسي قرار می‌گیرد. اين مسئله تأکید بند‌ورا1-Bandura
‏ ‏روي تعاملات متقابل شناخت، رفتار و‏ ‏اعمال محيطي را به ياد می‌آورد‏ (‏زارع،1390).
‏2-2-1 ادراک‏ ‏و‏ ‏اهمیت‏ ‏آن
‏ادراک‏ ‏مفهومی‏ ‏است‏ ‏کـه‏ ‏درنـتیجه‏ ‏دریافت‏ ‏اطلاعات‏ ‏حسی‏ ‏حاصل‌‏ ‏می‌شود‏. ‏انسان‏ ‏تحت‏ ‏تأثیر‏ ‏محرک‌های‏ ‏حسی‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏برداشت،‏ ‏پنداشت‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏استنباط‏ ‏خود‏ ‏دست‏ ‏به‏ ‏عملی‏ ‏می‌زند‏ ‏که‏ ‏برطرف‌کننده‌‏ ‏یکی‌‏ ‏از‏ ‏نیازهای‏ ‏اوست‏ ‏ولی‏ ‏این‌‏ ‏عمل‌‏ ‏همیشه‌‏ ‏مبتنی‏ ‏بر‏ ‏واقـعیات‏ ‏نـبوده‌‏ ‏و‏ ‏درنتیجه‏ ‏نیاز‏ ‏او‏ ‏برطرف‏ ‏نخواهد‏ ‏شد.‏ ‏دو‏ ‏عنصر‏ ‏اساسی‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏تعریف‏ ‏وجود‏ ‏دارد،

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه پژوهش ادراک دانش آموزان (فصل 2 پایان نامه)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *