نمایش 1 نتیجه (ها)

پاورپوینت روش تحقیق

پاورپوینت روش تحقیق کیفی ترین فایل پاورپوینت روش تحقیق برای دانش پژوهان تدارک شده شامل نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری;پارادایم های تحقیق;اصالت تحصلی;تفسیر گرایی;نظریه انتقادی;پسا ساخت گرایی;موضوع یابی;عنوان نویسی;بیان مساله;گزاره های تحقیق;سازه مفهوم متغیر;انواع متغیرها;بررسی پیشینه تحقیق;مقاصد بررسی پیشینه تحقیق برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید …