ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مدیرت فرایند کسب و کار (فصل دوم پایان نامه)

Published on می 2, 2024

دانلود ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مدیرت فرایند کسب و کار (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مدیرت فرایند کسب و کار (فصل دوم پایان نامه)

دانلود  ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مدیرت فرایند کسب و کار (فصل دوم پایان نامه)

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مدیرت فرایند کسب و کار (فصل دوم پایان نامه) , خرید , ارزان , ادبیات , نظری , و , سوابق , پژوهشی , مدیرت , فرایند , کسب , و , کار , (فصل , دوم , پایان , نامه) ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 33 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه ی پژوهشی 11
مقدمه 12
مدیریت فرآیند کسب وکار 12
تعاریف مختلف در خصوص BPM 15
هدف مدیریت فرآیند کسب وکار 17
روند تکامل سیستم های مدیریت فرآیند کسب وکار 18
علل رویکرد سازمان ها به مدیریت فرآیند کسب وکار 19
مزایای دیگر مدیریت فرآیند کسب وکار 21
موانع پیاده سازی مدیریت فرآیند کسب وکار 22
چرخه ی حیات مدیریت فرآیند کسب وکار 22
اجزاء مدیریت فرآیند کسب وکار 24
پیشینه ی مطالعات در زمینه ی BPM 27
سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار 31
2-6-1- ویژگی هایBPMS مناسب 32
2-6-2- اهداف اصلی در استفاده ازBPMS 33
دو رکن اساسی مدیریت فرآیند کسب وکار 33
2-7-1- مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار 34
2-7-2- بهبود فرآیند کسب وکار 34
2-7-3- تفاوت BPM و BPR 35
سیستم مدیریت گردش کاری 35
2-8-1- معایب سیستم گردش کاری 35
2-8-2- تفاوت BPM و WFM 36

فصل دوم
ادبیات موضوعی و
پیشینه ی پژوهشی 2-1- مقدمه
در سال های اخیر، رویارویی کسب وکارها با چالش تغییرات سریع محیطی، موجب شده است که فرآیندها به دلیل ارتباطات متقابل مولفه های داخلی شان و تاثیرات متقابل خود با محیط، پیچیدگی بسیاری را نشان دهند. بنابراین، سازمان ها برای وفق یافتن با محیط های پیچیده ی امروزی به قابلیت های مدیریت فرآیند کسب وکار توجه بیشتری نشان می دهند. عموماً، مدیریت فرآیند کسب و کار، به مفهوم توسعه ی موارد کاربردی کسب وکار، که مستقیماً منطق اجرایی فرآیندهای زیر بنایی را دنبال می کنند، مطرح شده است [2]. سازمان ها به تجربه آموخته اند که مدیریت فرآیند کسب و کار، سرمایه گذاری قوی ای در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. مدیریت فرآیند کسب وکار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان ها، روشی یکپارچه و نظام مند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرآیند کسب وکار سازمان ها ارائه می نماید. در هر یک از فرآیند ها، افراد و سامانه ها نقش دارند. با توجه به این که سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار بستری را فراهم می آورد تا انجام کلیه ی فرآیند ها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه ی راه ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار به عنوان هسته ی اصلی سیستم های سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمان ها می باشد [1]. عملکرد رایج سازمان بستگی به توانایی مجموع فرآیند کسب وکار، در دستیابی به اهداف اساسی آن سازمان دارد. عملکرد درازمدت سازمان بستگی به توانایی مدیریت در تطبیق با تغییرات بیرونی همچون چرخه ی حیات محصول، رقبای جدید و انواع تغییرات محیطی دارد [11].
در این خصوص، دیدگاه موجود این است که مدیریت عملکرد یکی از اجزای ضروری در به کارگیری مدیریت فرآیند کسب وکار است. مدیریت فرآیند کسب وکار بر مدیریت منابع و یک سلسله از سیستم های ارزیابی متکی است که چنین سیستم هایی تنظیم اهداف، کنترل جریان ها و انجام اقدامات اصلاحی را میسر می سازند. کاربرد مدیریت فرآیند کسب وکار از طریق مدیریت صحیح عملکرد موجب توسعه و رشد سازمان می شود]4[.

2-2- مدیریت فرآیند کسب و کار
سازمان ها را می توان به دوگونه ی سنتی و مدرن تقسیم بندی نمود. سازمان های سنتی با ساختارهای سلسه مراتبی، از طریق چارت های سازمانی مورد طراحی قرار می گرفتند و واحدهای عمودی، که عموماً در قالب معاونت ها ومدیریت ها تفکیک می شدند، هدف و وظیفه مشخصی را دنبال می نمودند. سازمان های مدرن با این ایده که کسب وکار می تواند به شکل فرآیندی ترسیم شود و بهبود فرآیند برابر با بهبود کسب وکار است، ایده جدیدی است که در اواخر قرن اخیر به طور جدی مطرح گردید.
ساختار سازمان ها به صورت بخش های عمودی می تواند افراد و فعالیت های مرتبط با آنان را مدیریت و کنترل نماید. از این رو خدمت رسانی و خروجی سازمان در اثر تعامل و ارتباط بین چند بخش عمودی محقق می شود. ساختار عمودی و سلسله مراتبی سازمان نمی تواند، نظارت و دید همه جانبه ای داشته باشد و مدیریت فعالیت های هر بخش فقط توسط مدیریت آن بخش قابل بررسی و گزارش دهی خواهد بود و اطلاعات به صورت عمودی و جزیره ای در می آیند. اما در سازمان های فرآیند محور، فرآیندها در سطح سازمان تعریف شده و از واحدهای عمودی عبور می نمایند و فعالیت ها در مرکز فرآیندها قرار می گیرند. از این رو وظیفه مدیریت بخش های عمودی صرفا معطوف به مدیریت افراد و اجرای فرآیندهاست. مالکین فرآیندها درک صحیحی از فرآیندهایشان از ابتدا تا انتها دارند و براساس شاخص های تعریف شده در فرآیندها به ارزیابی آن ها می پردازند. سیستم مدیریت عملکرد به عنوان یکی از مهم ترین وظایف مدیریت سازمان شناخته می شود و معمولاً سازمان ها و خصوصاً شرکت های تولیدی در عین جاری سازی آن، نتایج شفاف و مدونی از اجرای سیستم مدیریت عملکرد ندارند. انجام صحیح و اصولی مدیریت عملکرد استراتژیک بر بهسازی و افزایش توانمندی نیروی انسانی پوشیده نیست. نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه یک سازمان همواره مورد توجه هر سازمان می باشد.
مدیریت فرآیند کسب وکار شاخه ای از علم مدیریت است که روندی سیستماتیک را با رویکردی ساختار یافته دنبال می کند و برای حمایت از فرآیندهای صریح مدیریت، از روش ها، تکنیک و ابزار، منابع انسانی، سازمان ها، برنامه های کاربردی، اسناد و دیگر منابع اطلاعاتی برای رسیدن به اهداف سازمان استفاده می کند ]12،13 [.
پیدایش این ایده به دوره فردریک تیلور باز می گردد. ایده ی BPM، زاییده ی تلاش تیلور و همکارانش در سال 1880 برای توسعه ی مهندسی صنعتی پیشرفته است. در آن زمان بعد از وقوع انقلاب صنعتی دوم و در خلال جنگ جهانی اول، تیلور مفهوم مدیریت علمی را پایه گذاری نمود، تا با ایجاد تخصصی سازی بین کارکنان و کارگران، مفاهیم اولیه ی بهینه سازی را به وجود آورده باشد و این تخصصی سازی از طریق تقسیمات کاری بین کارکنان به وجود آمد]14[. جهش بعدی BPM، ترکیبی از ایده ی تیلور با کنترل فرآیند آماری که در سال 1986 توسط شوارت ، دمینگ و جوران طرح ریزی شد. این نگارش از مدیریت فرآیند شامل اندازه گیری و محدودیت های نوسانات فرآیند و بهبود مستمر به جای بهبود مقطعی بود و به کارکنان اجازه می داد تا بتوانند فرآیند های خود را بهبود بخشند.
سال 1980، دوران آغاز ایجاد تفکر فرآیندی در سازمان ها بود و از جمله کسانی که این مهم را دنبال می کردند آقای همر، در جریان فرآیند خرید کارخانه ماشین سازی فرد بود. در سال 1990، با ایجاد رویکرد مهندسی مجدد کسب وکار، تغییرات اساسی و پایه ای در زمینه ی ایجاد تغییر و تحول در سازمان ها به وجود آمد. در واقع سازمان ها با تکیه بر اصول مهندسی مجدد، این رسالت را دنبال می کردند که تنها راه بهبود بخشیدن به وضعیت موجود سازمان، طراحی مجدد و بنیادین فرآیندهای کسب وکار برای دستیابی به بهبود های ریشه ای در شاخص های اصلی عملکرد نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است]14[. در واقع مهندسی مجدد کسب وکار، تکنولوژی را به عنوان یک عامل کلیدی در مدیریت فرآیندها و تغییرات فرآیندی معرفی می کند]15[.,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مدیرت فرایند کسب و کار (فصل دوم پایان نامه)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مدیرت فرایند کسب و کار (فصل دوم پایان نامه) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود ادبیات نظری و سوابق پژوهشی مدیرت فرایند کسب و کار (فصل دوم پایان نامه)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *