دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)

Published on می 2, 2024

دانلود دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)

دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)

دانلود دانلود  و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)

دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم) دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)دانلود دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم) دانلودمبانینظریوپیشینهپژوهشسبک

——-

دانلود  و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)

دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 0
قیمت: 51700 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ سبک زندگی
‏سبک زندگی
‏درعصر جدید که دوران ما بعد سنتی است در برابر شکل‌هاي نوین تجربه باواسطه ،هویت شخصی به صورت رفتارهایی جلوه گر مي‌ شود که به طور بازتابی بروز مي‌ کنند این تصویر بازتابی از خویشتن بر روایت‌هاي زندگی ناهموار منسجم وهمواره قابل تجدید نظری استوار است که در تارو پود انتخاب‏‌‏هاي ‏متعدد وبر آمده از نظام‏‌‏هاي ‏مجرد جای مي‌ گیرند، در زندگی اجتماعی امروزین مفهوم شیوه یا سبک زندگی معنایی خاص به خود مي‌ گیرد‏.‏ هرچه نفوذ وکشش صنعت کمتر مي‌ شود وهر چه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تاثیرات متقابل عوامل محلی وجهانی بازسازی مي‌ شود وافراد بیشتر‏ ‏ناچار مي‌ شوند سبک زندگی خود را از میان گزینه‌هاي مختلف انتخاب نمایند .البته عوامل استاندارد کننده هم به ویژه از طریق کلایی کردن بیشتر تولیدات اجتماعی نقش خاص خود را دارند ‏،‏چرا که فرایندهای تولید وتوزیع سرمایه داری در واقع مولفه هایی هسته ای نهادهای مدر‏ن‏یته را تشکیل مي‌ دهند با این وصف به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروزی وهمچنین به علت تکثر زمینه‌هاي عمل وتنوع مراجع انتخاب سبک زندگی پیش از پیش در ساخت هویت شخصی وفعالیت روزمره اهمیت یافته اند (گید‏ن‏ز،2011) سبک زندگی اصطلاحی است که در آن فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد‏ ‏کثیری از امکانات موجود است و‏ ‏در عمل نه فقط از نسل گذشته تحویل گرفته نمي‌ شود بلکه پذیرفته مي‌ شود به نظر( دیوید چن‏ی‏) سبک‌هاي زندگی به مثابه گفتمانی در دوره مدرنیسم محسوب مي‌ شوند . دوران مدرن براساس پیدایش ایدولوِِ‍ژی‌هاي غیر دینی غالب مشخص مي‌ شود که بر حسب درجات وگونه‌هاي متفاوت آگاهی طبقاتی سازنده تضاد اجتماعی اند (چنی1.Chaney
‏،2010)‏.
‏دوره مدرن با آنچه( لیوتار )از آن تحت عنوان سلطه کلان به روایت یاد مي‌ کند‏،‏ سلطه دولت ملی و‏ ‏شکل گیری حوزه عمومي‌ مبتنی بر گفتمکان عقلانی غیر شخصی مشخص مي‌ شود‏.‏ (آندرسن ‏.Anderson
‏،2011) سبک زندگی سه وی‏ژ‏گی یاد شده مدرنیته را از پایه تضعیف مي‌ کند . در ارتباط با مورد نخست سبک‌هاي زندگی یا تعداد پشتیبانیشان در برابر ورود هرگونه کلان روایی که بخواهد مقتدرانه ساختار صورت‏‌‏هاي ‏اجتماعی را توصیف کند ایستادگی ومقاومت کند . در ارتباط دولت ملی سازمان‏‌‏هاي ‏تولید وتوزیع که ارائه دهنده خدمات سبک زندگی هستند‏،‏ از مرزهای ملی فرا مي‌ روند وهر تصویری از فرهنگ ملی را مخدوش کرده وبه ریشخند مي‌ گیرند این سازمان‏ ‏ها با آنکه تجربه محلی را نابود مي‌ کنند اما آن رادر رابطه ای ضرورتا دیالتیکی (کنایی)‏ ‏با شبیه سازی دراماتیک جهانی قرار مي‌ دهند‏.‏ نکته سوم که از همه مهمتر است این است که سبک‌هاي زندگی در راستای تار و‏ ‏مبهم کردن ونهایتا تغیر دادن شکل تمایزات موجود بین حوزهای عمومي‌ وخصوصی عمل مي‌ کند وبااین کار درجهت ساختن وشکل دادن ادراک‏‌‏هاي ‏جدید از روابط شکل‌هاي موجودیت اجتماعی فردی وجمعی عمل مي‌ کند‏.‏ (‏جمهری، 1391‏). در این جهت چنین سبک‌هاي زندگی را که فرزند مدرنیته اند نیازمند بازشناسی به واسطه شکل‌هاي ساختاری نوظهوری مي‌ دانند که متعلق به دوران پست مدرن اند . بدین ترتیب میتوان گفت که سبک زندگی عبارتست از طیف رفتاری که اصل انسجام سنجش بر آن حاکم است عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد ودر میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است که الزاما بر همگان قابل تشخیص نیست‏.‏ (فاضلی، 1389) این در حالی است که محقق اجتماعی میان سبک‌هاي زندگی وبقیه طیف‌هاي رفتارهای افراد جامعه تمایز قائل اند، البته سبک زندگی مي‌ تواند تشخیص پذیر باشد یا اساسا به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شود در نهایت مي‌ توان گفت که سبک زندگی زاییده انتخاب‏‌‏هاي ‏مردم در میان محدودیت‌هاي ساختاری است که آنها را فرا گرفته است با عنایت به تعریف بالا سبک زندگی باید به این نکته توجه داشت اولا تحلیل سبک زندگی تنها به بررسی الگوهای مصرف مادی محدود نمي‌ شود‏.‏(شبری، 1390) تحلیل سبک زندگی پژوهشی است در باره زندگی اجتماعی آن چنان که در عمل تحقیق میابد وزندگی عناصری پیش از مصرف نیز در بر دارد، ثانیا پژوهش در باره سبک زندگی به منزله مفهومي‌ که در حد وسط ساختار وانتخابگری عاملان منشاها و پیامدهای خود ومصرف بقیه فرایندهای دنیای جدید قرار گرفته است راهی را برای آزمون دنیای اجتماعی در ابعاد مختلف است پژوهش در مورد سبک زتدگی عرصه است برای دنبال کردن مباحثه در واقعیت آزموده شود وپیامد آنچه تحقیق یافته است برای خود فرد وجامعه ارزیابی شود از آنچه که پژوهش سبک زندگی درباره رفتارها وفعالیت
‏‌‏هاي ‏واقعی است این امکان را فراهم میآورد که تا تغییراتی که در تحقیق یافته است مطالعه کنیم وحتی به این نکته بپردازیم که میان آنچه ارزش‌هاي ما حکم میکرده اند ونگرشهای ما بدان تمایل داشته اند با آنچه تحقیق یافته است چقدر فاصله دارد (ریاحی، 1388).
‏در دوره بندی حیات تمدنی به گونه‌هاي سنتی مدرن وپست مدرن با توجه به ویژگی‏‌‏هاي ‏ذاتی هر دوره به سختی مي‌ توان جایی دقیق ومتفق القول برای جامعه ای در حال گذار همانند ایران در نظر گرفت که گاه تئوری‌هاي موجود منطبق است وگاه در برخی موارد به آن معارض وناهمخوان است حکومتی ‏شبه ‏سنتی وبرخوردار از امکانات سخت افزاری مدرنیته وطیف جمعیتی که سبب مواجه ومشارکت ناگزیرا جریان جهانی شدن ماهیتی پست مدرن به وجود آورده است .‏موضوعی‏ مبهم را تداعی مي‌ کند که در اجتماع آنها به سختی مي‌ توان تصویری دقیق از یک برهه تمدنی مشخص را باز شناخت پرداختن به مساله سبک زندگی امری نیست که به گونه ای در خود قابل توجه باشد ما در دوره ای مختلف کسبه ،عمله ،شنحه ،مالک ،رعیت ،…بوده ایم کسبه واهل عیالش پوشاکی از مخمل ودیبا واطلس بر تن مي‌ کردند وعمله از پوششی چون شلوار جین وکرابات برخوردار بوده اند‏،‏ در واقع مطالعه درباب سبک زندگی جوانان در عوامل اجتماعی موثر بر آن از جهات مختلف مي‌ توان مثمر ثمر باشد ،اولا در پی انجام چنین تحقیقاتی مي‌ توان به شناختی ذیقیمت از جامعه دست یافت‏،‏ ثانیا از طریق چنین پ‏ژ‏وهش‏ ‏هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم مي‌ توان عوامل متعددی را شناسایی کرد که روندی دراز‏ ‏مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته مي‌ شوند‏،‏ رابعا این گونه مطالعات نشان مي‌ دهند که سبک زندگی مردم بر نوع سناریوی هایی که در آینده ترسیم مي‌ کنند تاثیر مي‌ گذارند واین نکته درباره سبک زندگی مادی ومعنوی توام صدق مي‌ کند دانستن این سناریو ها راهی برای شناخت مسیر احتمالی حرکت جامعه یا حداقل شناخت راهی است که مردم پیمودن آن را مطلوب مي‌ پندارند واین گونه اطلاعات حداقل لازم برای ساختن سیاست اجتماعی واقع بینانه ترند

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود دانلود و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *