دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری

Published on می 2, 2024

دانلود دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری

دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری

دانلود دانلود  و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری

دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیریدانلود دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری دانلودمبانینظریوپیشینهپژوهشنقشفناوریدرآموز

——-

دانلود  و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری

دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 0
قیمت: 31080 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏به نام خدا
‏فصل دوم پایان نامه درمورد ‏نقش فناور‏ی‏ در آموزش و ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی
‏2-1 مقدمه:
‏در این فصل در ابتدا به بیان موجود در خصوص آموزش های مبتنی بر رایانه، آموزش الکترونیک، فناوری های آموزشی، چند رسانه های آموزشی و به طور کلی استفاده از فناوری در آموزش ‏م‏ی‏‌‏پرداز‏ی‏م‏ و در ادامه به معرفی الگوهای تدریس و الگوهایی که با الگوی دریافت مفهوم هم ‏خانواده‏ می باشند و همچنین الگوی دریافت مفهوم، اصول این الگو، مراحل تدریس در این الگو و … مطالبی در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی ‏م‏ی‏‌‏پرداز‏ی‏م‏؛ و ‏در انتها مبانی تجربی موجود در داخل و خارج از کشور در خصوص موضوع پژوهش (استفاده از چند رسانه ای های آموزشی مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و سایر الگوهای آموزشی) و تأثیر آن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی بیان ‏م‏ی‏‌‏گردد‏.
‏2-2
‏2-2-1 نقش فناوری در آموزش و یادگیری:
‏ ‏لغت نامه وبستر تکنولوژی را نحوه انجام کار با استفاده از فناوری تعریف کرده است. پل ساتلر، ‏فناور‏ی‏‌‏های آموزشی را بیشتر فرآیند ‏م‏ی‏‌‏داند و نه محصول. استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای یادگیری به بیش از 5000 سال قبل بر ‏م‏ی‏‌‏گردد. اختراع نوشتن با ابزارهای نوک تیز اولین انقلاب اطلاعات بود که ساخت، انباشت اطلاعات و برقراری ارتباط با ‏نسل‌ها‏ی بعد را ممکن ساخت. انقلاب اطلاعات دوم پس از اختراع چا‏پ (‏1459) میلادی آغاز شد. انقلاب اطلاعات سوم تنها 50 تا 60 سال پیش با اختراع رایانه شروع شد که امکان تبدیل داده های خام به اطلاعات سازمان بندی شده، تبدیل اطلاعات به دانش و تبدیل دانش به عمل را با استفاده از نرم افزار ‏هوشمند و‏ روبات فراهم ساخت. بیل گیتس، مدیر اجرایی شرکت مایکروسافت نیز بر این نکته اشاره دارد که رایانه ابزاری قدرتمند برای آموزش و پرورش و دست یافتن یادگیرندگان به دنیای جدید اطلاعات، ایجاد خلاقیت و تسهیل ارتباط غنی و همکاری گسترده از راه دور است. آموزش مبتنی بر فناوری به دو ارتباط برخط و نا برخط تقسیم
‏م‏ی‏‌‏شود. منظور از برخط، مجموعه ‏فرصت‌ها‏یی است که یادگیرنده‏‌‏ها با یکدیگر، با یاد دهنده و با مواد یادگیری به طور همزمان از طریق رایانه و اینترنت تعامل برقرار ‏م‏ی‏‌‏کنند و در ارتباط نا برخط این تعامل در ‏زمان‌ها‏ی متفاوت است. ‏کلاس‌ها‏ی مبتنی بر فناوری، یادگیرنده را قادر ‏م‏ی‏‌‏سازد تا یادگیری مورد نیاز خود را انتخاب و دنبال کند و به جای یادگیری در زمان و مکان خاص، یادگیری در زمان مناسب فراهم شود (فرج اللهی و همکاران، 1388، ص 169).
‏ ‏آموزش الکترونیکی با وجود عمر کوتاه، به خوبی در تمام جوانب سیستم آموزشی وارد گردیده و همه گیر شده است. این سیستم از آموزش به خاطر ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی خاص خود، به خوبی جایگاه خویش را در میان متخصصین آموزشی یافته و مورد توجه ‏نظام‌ها‏ی آموزشی ‏ب‏ی‏‌‏شمار‏ی قرار گرفته است (رضوی، 1386).‏ ‏گزارش‌ها‏ی گوناگونی که ‏سازمان‌ها‏یی مانند یونسکو منتشر کرده است، حاکی از آن است که فناوری اطلاعات موجب ایجاد تغییراتی اساسی در فرآیند یادگیری شده است. امروزه با توجه به گوناگونی جوامع، ‏انسان‌ها‏، ‏خلاق‏ی‏ت‏‌‏ها‏ و ‏علاقه‌مند‏ی‏‌‏ها‏ی آنان، نیاز به وجود تنوع ‏روش‌های‏ یادگیری وجود دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد (حداد و جورچ، 2000، نقل از نوروزی و همکاران، 1387، ص 12).
‏ ‏سیوین-کاچالا Sivin-Kachala
‏ (1998) در یک ‏فرا تحل‏ی‏ل‏ 219 بررسی انجام شده در طی ‏سال‌ها‏ی 1990 تا 1997، تأثیر تکنولوژی رایانه بر یادگیری و پیشرفت را ارزیابی و گزارش کرد که اولاً دانش آموزان عادی و دارای نیازهای ویژه در محیط غنی تکنولوژی، پیشرفت زیادی در دوران پیش دبستانی تا سطوح بالاتر نشان ‏م‏ی‏‌‏دهند‏ و ثانیاً نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری و عزت نفس مثبت است (همان منبع، ص 331). ‏ ‏تحقیقات روان شناختی نشان ‏م‏ی‏‌‏دهد دانش آموزان تنها 15 درصد اطلاعات خود را از طریق گوش دادن، 25 درصد از طریق تصاویر و 65 درصد از طریق شنیدن و دیدن تصاویر به صورت همزمان دریافت
‏م‏ی‏‌‏کنند و در ‏حافظه‌‏ی خود نگه داری ‏م‏ی‏‌‏کنند. اما برای ‏روش‌های‏ سنتی آموزشی مشکل است که برای یک شخص به صورت همزمان یک مطلب آموزشی را توضیح و نمایش بدهد. بنابراین این فناوری ‏چند رسانه‏ ای است که این مشکل را حل ‏م‏ی‏‌‏کند و با ترکیب صوت و تصویر باعث ارتقاء کیفیت آموزشی ‏م‏ی‏‌‏شو‏د‏ (‏چن و اکسیا Chen & Xia
‏، 2012، ص 4214).
‏2-2-2 آموزش الکترونیکی:
‏اساساً‏ آموزش الکترونیکی یکی دیگر از راه های تدریس و یادگیری است. در وسیع ترین تعریف آن، آموزش الکترونیکی شامل آموزش و ارائه یادگیری از طریق تمام رسانه های الکترونیکی ازجمله اینترنت، اینترانت، ‏فرایند آموزش ‏تعاملی اکسترانت، بخش های برنامه های ماهواره ای، نوار صوتی تصویری و تلویزیون، و به طور کلی تلاش برای پیاده سازی آموزش الکترونیکی است (گاوینداسمی Govindasamy
‏، 2002، ص 288). واژه ها و اصطلاحات گوناگون نظیر؛ آموزش از طریق رایانه، آموزش مبتنی بر سی دی، آموزش آن لاین، آموزش مجازی، آموزش مبتنی بر وب، آموزش اینترنتی و اصطلاحات دیگری برای تعریف مجموعه آموزش هایی که از طریق عوامل رایانه ای، چندرسانه ای و اینترنت به یادگیرنده ارائه می شود، تحت عنوان آموزش الکترونیکی یا یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته می شوند (‏ساماراس Samaras
‏ و دیگران، 2006، ص 5).
‏کلارک و مایر (2008‏، به نقل از‏ ‏اسدی و بهرنگی 1387‏)‏ ‏یادگیری الکترونیکی را نوعی یادگیری می دانند که توسط رایانه از طریق ‏«‏سیدی رام CD ROM
‏»‏، اینترنت‏ ‏یا اینترانت‏ ‏صورت می گیرد. این نوع یادگیری ویژگی های زیر را در بر دارد:
‏شامل محتوایی متناسب با اهداف آموزشی است‏.

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود دانلود و پیشینه پژوهش نقش فناوری در آموزش و یادگیری

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *