و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود

و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود

دانلود  و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود

و پیشینه تحقیق

——-

 و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود

و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 0
قیمت: 58300 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 


‏ وپیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان وسیاستهای تقسیم سود
‏1-2 مقدمه‏ ‏21
‏2-2‏ بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد‏ ‏22
‏1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی‏ ‏22
‏2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد‏ ‏22
‏3-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری‏ ‏24
‏4-2-2 حرکت به سوی جریانهای نقدی‏ ‏26
‏5-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری‏ ‏27
‏6-2-2 اهمیت جریان های نقدی‏ ‏28
‏3-2 ‏بخش دوم‏ _تركيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري‏-‏ ‏30
‏1-3-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی‏ ‏34
‏2-3-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی‏ ‏34
‏4-2بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن‏ ‏36
‏1-4-2 خط می ها و روش های تقسیم سود‏ ‏36
‏2-4-2- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود‏ ‏37
‏3-4-2 نظریه های مربوط به تقسیم سود‏ ‏38
‏4-4-2 تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام‏ ‏39
‏5-4-2 مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی :‏ ‏40
‏6-4-2 سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه‏ ‏43
‏7-4-2 مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود‏ ‏46
‏5-2بخش چهارم_ بررسي ارتباط بين عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت‏ ‏48
‏1-5-2 ارتباط وجه نقد با سود‏ ‏48
‏2-5-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی‏ ‏49
‏3-5-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد‏ ‏50

‏6-2بخش پنجم_ ‏پیشینه تحقیق‏ ‏50
‏مقدمه
‏تضاد منافع سهامداران با مدیریت کلی‏ ‏از موضوعات مهمی‏ است که طی دهه های اخیر مورد تو‏جه محققین و سرمایه گذاران بوده است.در راستای این معظل پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی راهکار هایی را برای کاهش و حل این مسأله ارائه می کند. یکی از روش های کنترل‏ و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختا‏ر مالکیت و ترکیب بهینه آن می باشد این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است. بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذی نفعان در شرکت ها یعنی هیأت مدیره و ساختار و مالکیت شرکت به دنبال آن است که هیأت مدیره و سهامداران در دسته یابی به بازده سرمایه گذارشان اطمینان کسب کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بالاخص سهامداران عمده، تضاد مناظر در عین سهامداران و مدیران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است برابر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت نداشته وارد کند ( احمدوند 1385 )
‏تقسیم سود، از جمله استراتژی کوتاه مدت وبلند مدت شرکت هاست که آثار آن در هر سال مالی در مجامع عمومی شرکت آشکار می گردد و بر پایه آن عملکرد ارزیابی می شود. سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه پرداخته، نحوه تأمین و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود. ( رهنما رود پسشتی و دیگران 1385 )
‏در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص سیاست تقسیم سود و جریان وجه نقد پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.
‏2-2‏ ‏بخش اول‏ ‏_‏جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد
‏1-2-2 اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی
‏ تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید.
‏ در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.

‏ اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.
‏2-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد
‏ با ایجاد شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباَ امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را ‏در جهت ب‏کارگیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد ‏. ‏با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می شد.
‏ اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می گرفت بتدریج مورد تردید واقع شد زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می شد از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت های مالی جای گرفت طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشتهای پیوست و جداول مربوطه ، مجموعه صورت های مالی را تشکیل می داد .
‏ در این میان نیاز به صورت های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه “صورت گردش وجوه” و انواع مختلف آن گردیده است در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می کردند تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت هایی که از واژه وجوه می شود نیز بسیار متفاوت بوده مثلاَ عده ای برداشتی که از وجوه می کردند تنها وجه نقد را شامل می شد و عده ای دیگر وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می برند گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می دادند (طاهری ازبرمی،41،1385).
‏ پس از بررسی های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صورت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفهوم های مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه تحقیق جریان وجه نقد،عدم اطمینان و سیاستهای تقسیم سود

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *