و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان

و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان

دانلود  و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان

و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجواناندانلود و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان مبانینظریو

——-

 و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان

و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 0
قیمت: 51700 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏فهرست مطالب:
‏2-1‏نوجوانی‏
‏2-2 ‏تاریخچه‏ ‏مطالعه‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏ ‏وبلوغ‏ ‏
‏2-3 ‏خصوصیات‏ ‏جسمانی‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏
‏2-4 ‏خصوصیات‏ ‏عقلانی‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏
‏2-5 ‏خصوصیات‏ ‏عاطفی‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏
‏2-6 ‏خصوصیات‏ ‏اجتماعی‏ ‏دوران‏ ‏نوجوان‏ ‏
‏2-7 ‏مشکلات‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏ ‏ونحوه‏ ‏مقابله‏ ‏با‏ ‏آن‏
‏2-8 ‏بلوغ‏ ‏وسایرعلائم‏ ‏نوجوان‏
‏2-9 ‏کالبد‏ ‏شکافی‏ ‏چگونگی‏ ‏شکل‏ ‏گیری‏ ‏بلوغ‏
‏2-9-1 ‏کارکرد‏ ‏فیزیولوژیکی‏ ‏غدد‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏بلوغ‏
‏2-10-‏بلوغ‏ ‏جنسی‏ 2
‏-11 ‏بلوغ‏ ‏زودرس‏ ‏وبلوغ‏ ‏دیررس
‏دیررسی‏ ‏بلوغ‏ ‏
‏-12 ‏عواملی‏ ‏که‏ ‏انحراف‏ ‏جنسی‏ ‏درنوجوان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏می‏ ‏آورند‏
‏2-13 ‏دیدگاهها‏ ‏درزمینه‏ ‏تحول‏ ‏جنسی‏ ‏نوجوانان‏ ‏
‏2-14 ‏بالیدگی‏ ‏جنسی‏
‏2-15 ‏تواناییهای‏ ‏شناختی‏ ‏وتصمیم‏ ‏گیری‏ ‏نوجوانان‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏مسایل‏ ‏جنسی‏ ‏
‏2-16 ‏مشکلات‏ ‏اخلاقی‏ ‏وجنسی‏ ‏نوجوانان‏
‏2-16-1 ‏خودارضایی‏ ‏یا‏ ‏استمناء‏
‏2-16-1-1 ‏نظریات‏ ‏مختلف‏ ‏درباره‏ ‏استمناء‏ ‏
‏2-16-1-2 ‏استمناء‏ ‏دررابطه‏ ‏با‏ ‏جنس‏
‏2-16-1-3 ‏نظراسلام‏ ‏درمورد‏ ‏استمناء‏
‏2-16-1-4 ‏گناه‏ ‏خود‏ ‏ارضایی‏
‏2- 16-1-5- ‏سبب‏ ‏شناسی‏ ‏خود‏ ‏ارضایی‏
‏2-16-1-6 ‏ازدیدگاه‏ ‏برخی‏ ‏نویسندگان،مهمترین‏ ‏علل‏ ‏وانگیزه‏ ‏های‏ ‏خود‏ ‏ارضایی‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏:
1
‏فهرست مطالب:
‏2-1‏نوجوانی‏
‏2-2 ‏تاریخچه‏ ‏مطالعه‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏ ‏وبلوغ‏ ‏
‏2-3 ‏خصوصیات‏ ‏جسمانی‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏
‏2-4 ‏خصوصیات‏ ‏عقلانی‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏
‏2-5 ‏خصوصیات‏ ‏عاطفی‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏
‏2-6 ‏خصوصیات‏ ‏اجتماعی‏ ‏دوران‏ ‏نوجوان‏ ‏
‏2-7 ‏مشکلات‏ ‏دوران‏ ‏نوجوانی‏ ‏ونحوه‏ ‏مقابله‏ ‏با‏ ‏آن‏
‏2-8 ‏بلوغ‏ ‏وسایرعلائم‏ ‏نوجوان‏
‏2-9 ‏کالبد‏ ‏شکافی‏ ‏چگونگی‏ ‏شکل‏ ‏گیری‏ ‏بلوغ‏
‏2-9-1 ‏کارکرد‏ ‏فیزیولوژیکی‏ ‏غدد‏ ‏در‏ ‏زمان‏ ‏بلوغ‏
‏2-10-‏بلوغ‏ ‏جنسی‏ 2
‏-11 ‏بلوغ‏ ‏زودرس‏ ‏وبلوغ‏ ‏دیررس
‏دیررسی‏ ‏بلوغ‏ ‏
‏-12 ‏عواملی‏ ‏که‏ ‏انحراف‏ ‏جنسی‏ ‏درنوجوان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏می‏ ‏آورند‏
‏2-13 ‏دیدگاهها‏ ‏درزمینه‏ ‏تحول‏ ‏جنسی‏ ‏نوجوانان‏ ‏
‏2-14 ‏بالیدگی‏ ‏جنسی‏
‏2-15 ‏تواناییهای‏ ‏شناختی‏ ‏وتصمیم‏ ‏گیری‏ ‏نوجوانان‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏مسایل‏ ‏جنسی‏ ‏
‏2-16 ‏مشکلات‏ ‏اخلاقی‏ ‏وجنسی‏ ‏نوجوانان‏
‏2-16-1 ‏خودارضایی‏ ‏یا‏ ‏استمناء‏
‏2-16-1-1 ‏نظریات‏ ‏مختلف‏ ‏درباره‏ ‏استمناء‏ ‏
‏2-16-1-2 ‏استمناء‏ ‏دررابطه‏ ‏با‏ ‏جنس‏
‏2-16-1-3 ‏نظراسلام‏ ‏درمورد‏ ‏استمناء‏
‏2-16-1-4 ‏گناه‏ ‏خود‏ ‏ارضایی‏
‏2- 16-1-5- ‏سبب‏ ‏شناسی‏ ‏خود‏ ‏ارضایی‏
‏2-16-1-6 ‏ازدیدگاه‏ ‏برخی‏ ‏نویسندگان،مهمترین‏ ‏علل‏ ‏وانگیزه‏ ‏های‏ ‏خود‏ ‏ارضایی‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏:
3
‏2-16-1-7 ‏پیامد‏ ‏های‏ ‏خود‏ ‏ارضایی
‏ 2-16-1- 8 ‏درمان‏ ‏خودارضایی‏
‏2-16-1-9 ‏شناخت‏ ‏درمانی‏ ‏دینی
‏ 2-16-2- ‏اختلال‏ ‏هویت‏ ‏جنسی‏ ‏
‏سبب‏ ‏شناسی‏
‏2-16-3 – ‏گرایش‏ ‏به‏ ‏همجنس‏ ‏خواهی‏(‏همجنس‏ ‏گرایی‏) ‏
‏2-16-3-1 ‏به‏ ‏طور‏ ‏کلی‏ ‏دونوع‏ ‏همجنس‏ ‏خواهی‏ ‏تشخیص‏ ‏داده‏ ‏شده‏ ‏است
‏2-16-3-2 ‏سبب‏ ‏شناسی‏ ‏همجنس‏ ‏خواهی
‏منابع‏ ‏و‏ ‏مأخذ
‏2‏-‏1‏ن‏وجوانی Adolescence
‏ ‏
‏تعریف نوجوانی‏:دورهای اززندگی که بین کودکی وبزرگسالی قرارگرفته دوره نوجوانی خوانده می شود به عبارت دیگر،دوران نوجوانی مرحله ای اززندگی است که بین کودکی وبزرگسالی قرار گرفته است.مد ‏ت دوره ‏ نوجوانی درجوامع مختلف متغیر است واز جامعه ای به جامعه ‏ دیگر درنوسان بوده ومرزهای سنی مشخصی ندارد.(نجاتی،1389) ‏ ‏تعریف لغوی واژه نوجوانی‏:معنی لغوی واژه نوجوانی “درحال بزرگسال شدن”است.هرچند بسیاری ازفرهنگ های لغت این اصطلاح را به صورت ‏”بالغ شدن” ‏تعریف کرده اند.دربرخی دیگرازواژه نامه ها،نوجوانی به عنوان دوره ای از زندگی بین بلوغ وپختگی(بزرگ maturity
‏)تعریف شده است.(آقامحمدیان وحسینی،1384)‏ ‏
‏2‏-2 ‏تاریخچه مطالعه دوران نوجوانی وبلوغ puberty
‏ ‏
‏شاید بتوان گفت،یکی ازعلت هایی که اززمان های قدیم توجه دانشمندان به روانشناسی کودک جلب شده است این باشد که روزی کودک،نوجوان می شود وچرخ های عظیم اجتماع به دست وی به چرخش درمی آید.بنا ‏براین اگر کودک امروز و ‏نوجوان فردا ازلحاظ ‏ جسمی وروحی نیرومند باشد، ‏سود بیشتری عاید ‏اجتماع خواهد شد. ‏درداستانهای قدیم مانند”ادیسه”که ازتنها پسر”اولیس”بحث می کند،به نوجوانان نام”تاگاریس”که معنی لباس آستین گشاد بوده است می دادند.هرکس این لباس را برتن می کرد اجازه داشت درجشن ها شرکت کند وبالغ محسوب می شد.ودرروم”پلوتارچ”درکتاب خود ازاهمیت تعلیم وتربیت وواگذاری مسوولیت به نوجوانان صحبت کرده است.

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه تحقیق خصوصیات دوران نوجوانی و انحرافات جنسی در نوجوانان

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *