و پیشینه تحقیق سرشت و منش

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه تحقیق سرشت و منش

و پیشینه تحقیق سرشت و منش

دانلود  و پیشینه تحقیق سرشت و منش

و پیشینه تحقیق سرشت و منش و پیشینه تحقیق سرشت و منشدانلود و پیشینه تحقیق سرشت و منش مبانینظریوپیشینهتحقیقسرشتومنشمبانینظریپیشینهتحقیقسرشت

——-

 و پیشینه تحقیق سرشت و منش

و پیشینه تحقیق سرشت و منش

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 0
قیمت: 36300 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-2- سرشت و منش
‏2-2-1- نظریه زیستی شخصیت‏-biological theories of personality
‏نظریه زیست شناختی شخصیت جایگاه ویژه ای در متون روانشناسی علمی جهان دارد.شاید بتوان سابقه تلاش برای پیوند دادن بین روانشناسی(روان)و زیست شناسی(تن)را در متون باستانی،نظریه چهار مزاج بقراطو حتی قبل از آن پی جست.گاه بازتاب این گونه نظریات را در متون به جامانده از فلاسفه ایرانی نیز میتوان دید،برای مثال ملاصدرا حدوث و پدیدآیی نفس را وابسته به جسم می داند.اینک نظریه های زیست شناختی شخصیت بر پایه های محکمی تکیه زده است؛پایه هایی که بدون تلاش و پافشاری افرادی مثل هانس آیزنک،جفری گری،نیومن،رابرت کلونینجر و دیگران نمی توانست شکل گیرد(کاویانی،1386).
‏2-2-2- پیوند بدن و ذهن
‏پیشینه” پیوند بدن و ذهن” به یونان باستان و نظریه بقراط درباره ی “مزاج اربعه” برمی گردد. در قرن بیستم واژه شیمی عصبی(کنش های شیمیایی در سیستم عصبی)نقش بسزایی در نظریه پردازی رویکرد زیستی به شخصیت داشته است.سرشت،روان،رفتار و شخصیتاز جمله مقوله هایی هستند که از چندین جهت تحت تاثیر ژن ها قرار دارند.شاید بتوان به جرات گفت که نمی توان هیچ تفاوت فردی ای را یافت که بستگی به کنش ژن ها نداشته باشد(کلونینجر،1994).
‏2-2-3-ریخت های بدنی- somatotypes
‏ و سرشت ها – Tempraments
‏در اوایل قرن بیستم ارنست کرچمر- kretschmer
‏، روان پزشک آلمانی تن و منش را منتشر کرد که اولین گام های رویکرد زیستی علمی به شخصیت را باز می نماید. در آغاز، کرچمر به رابطه ای شکل های خاص بدنی و برخی از اختلال های روانی علاقه مند شد. او مواردی را از میان بیمارانش انتخاب و معرفی کرد سپس مطالعه منظمی را برای شناسایی این پدیده سامان داد و سرانجام به توصیفی از رابطه ریخت های بدنی و تشخیص های روانی دست یافت(کرچمر، 1926). پیرو کارهای کرچمر، روانشناس آمریکایی، ویلیام شلدن‏-Sheldon
‏ تلاش کرد تا رابطه شکل بدنی و سرشت های مختلف شد. در این طبقه بندی، شلدن سه ریخت بدنی را مطرح می کند. فربه تن – Endomorihic
‏ (چاق)، ستبرتن – Mesomorphic
‏ (عضلانی) و باریک تن – Ecromorphic
‏ (لاغر استخوانی) او برای توصیف کسانی که به طور کامل رهیچ کدام از طبقات یاد شده نمی گنجیدند واژه ی «ساخت بینابین» را پیشنهاد داد. به این ترتیب طبقه بندی شلدن دارای خط کشی و مرز بندی های قطعی و مطلق نیست. در عوض او ساخت بدنی افراد را براساس سازگاری آن با هرکدام از این ابعاد رتبه بندی می کرد در نهایت یک سیستم درجه بندی کمی سه رتبه ای، وضعیت ظاهری
‏بدن فرد را در یک بعد خاص تعیین می کرد (شلدن، 1942) در طبقه بندی شلدن، در مقابل سه ریخت بدنی، سه گونه سرشت شامل ویژگی های خاص دیده می شود که به وایسروتونیا، سوماتروتونیا و سریروتونیا موسوم هستند جدول 2-1 ویژگی های این سه گونه را توصیف کرده است. (شلدن، 1942)سپس شلدن به یافتن ارتباط های بین ریخت بدنی و سرشت پرداخت او با مطالعه ی 200 مرد سفید از میان ریخت های بدنی مختلف سه گانه و درجه بندی کمی سه عنصر سرشتی در خلال یک دوره ی پنج ساله، نشان داد که هرکدام از ریخت های بدنی را که براساس معیار شلدن تقسیم نموده بودند. تنها با یکی از سنخ های سرشتی همبستگی مثبت و یا دو سنخ دیگر، همبستگی منفی داشت. به این ترتیب، فربه تن با وایسروتونیا، ستبرتن یا سوماتوتونیا و باریک تن با سربروتونیا، همبسته بودند. شلدن نتیجه گرفت که تن و سرشت، تجلی بیرونی بنیادهای زیستی و ژنتیکی خاصی هستند. این تحقیقات، موجی از مطالعات مشابه را به همراه داشت که تلاش می کردند حیطه موشکافی را به جنبه های دیگر گسترش دهند به این ترتیب، شلدن به آزمون مشابهی در زنان پرداخت و دیگران به جستجوی ارتباط این یافته ها با عملکرد تحصیلی، بزهکاری، انتخاب شغل، آسیب شناسی روانی و دیگر زمینه ها پرداختند (دامون، 1955).
‏با این وجود کار شلدن به لحاظ روش شناختی دچار مشکل بود و مورد انتقاد قرار گرفت به این ترتیب اهمیت درمیان محققان کاهش یافت. لیکن ارتباط شخصیت و جنبه های زیست شناختی هم چنان در کانون توجه برخی از روانشناسان باقی ماند و تحقیقات در این زمینه ادامه یافت(ویس، 1961).
‏نمونه ای از ویژگی های سرشتی شلدن در جدول زیر آمده است.
‏وایسروتونیا
‏سوماتونیا
‏سریروتوینا
‏آرامش در حالات بدنی و حرکات
‏شیفته راحتی جسمانی
‏واکنش کند
‏شیفته مراسم سالم
‏اجتماع آمیزی
‏یکنواختی واکنشهای هیجانی
‏تحمل و مسامحه
‏خشنود از خود
‏نرم و راحت در ایجاد ارتباط برون گرایی
‏قاطعیت در حالت بدن و حرکات
‏شیفته ماجراجویی بدنی
‏ویژگی توانمندی
‏نیازمند و روش و لذت از آن
‏شیفته و ریسک و آزمایش شانس
‏شجاعت در عمل
‏آمادگی بدنی برای نزاع
‏جسورانه عمل کردن در رقابت
‏صدای بلند و مطمئن
‏ظاهر کاملا پخته
‏حالت بدنی و حرکات کنترل شده،
‏واکنش های عمومی سریع و شتاب زده
‏شیفته خلوت خود
‏تعمق و تامل در مسائل ذهنی
‏توجه زیاد از حد
‏تنش زدگی
‏پوشاندن احساسات خود
‏کنترل هیجانی
‏ترس از نگاه دیگران
‏ترس از حضور در جمع
‏بازداری از ابراز خود در جمع
‏فشار کلامی و فشار در آن واحد
‏منش ظاهر مصمم
‏جدول 2-1- ویژگی های سرشتی شلدن
‏2-2-4-سه نوع سرشت مستقل
‏سه نوع سرشت فراگیر را از همان ابتدای تولد می توان شناسایی و ارزیابی کرد، که می تواند در سرتاسر زندگی نسبتا ثابت بماند (اسرتلا -sterla
‏، 1987، تارت – Tarter
‏، 1988) تفاوت های رفتاری مشهود از این دست، زیر سه عنوان اصلی قابل طبقه بندی است: اجتماع پذیری – sociability
‏، هیجان پذیری (هیجانیت) -Emotionality
‏، و سطح فعالیت – Activity tevel
‏ به این سه ویژگی عمده صفات – Trails
‏ خصلت های سرشتی نیز گفته می شود سرشت فراتر از تنها یک دسته نشانه های اولیه، به صورت مواد خامی عمل می کنند که سرانجام شخصیت از آن پدید می آید (اندلر‏- Endler
‏، 1989). شواهد تحقیقی نشان می دهد که این سه طبقه شخصیتی اجتماع پذیری- هیجان پذیری و سطح فعالیت از بدو تولد وجود دارد، در طی زندگی تداوم می یابد و بر امور گوناگونی تأثیر می گذارد(باس و پلومین، 1984).
‏2-2-4-1-اجتماع پذیری
‏اجتماع پذیری طیف گسترده ای از شیوه های برخورد با محیط اجتماعی را شامل می شود از یک سو کودکانی دارای کمینه (حداقل) اجتماع پذیری تمایل به گوشه گیری و دور ماندن از تماس های اجتماعی دارند و از سوی دیگر کودکان دارای پیشینه (حداکثر) اجتماع پذیری با افراد پیرامون راحت هستند رفتار دوستانه دارند و توانایی و ظرفیت تماس اجتماعی با بیش از یک نفر از خود بروز می دهند کودکان نوع اول کودکان دشوار -Difficult children
‏ و کودکان نوع دوم کودکان آسان – Easy children
‏ نامیده می شوند براساس این ویژگی کودکان را در نقطه ای از این پیوستار (بین دو حد نهایی اجتماع آمیزی و اجتماع گریزی) می توان جای داد یافته ها نشان می دهد که این ویژگی در سنین بزرگسالی با فرد می ماند. کودکان آسان در بزرگسالی اجتماع گریز می شوند (کی گان- kagan
‏ و استیدمن- snidman
‏، 1991). در یک مطالعه طولی، تغییرات رفتاری و شخصیتی کودکان غیراجتماع پذیر در طی سه سال مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد پسران خجالتی در مقایسه با همسالان دیگرشان به احتمال زیادتری، دیرتر ازدواج می کنند، دیرتر بچه دار می شوند، دیرتر شغل ثابت پیدا می کنند و به دستاورد شغلی کمتری

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه تحقیق سرشت و منش  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه تحقیق سرشت و منش روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه تحقیق سرشت و منش

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *