و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم)

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم)

دانلود  و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم) و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم)دانلود و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم) مبانینظریوپیشینهتحقیقشاخصهایسرما

——-

 و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 0
قیمت: 64900 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 62 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل دوم: پیشینه تحقیق
‏2-1- ‏ادبيات‏ ‏نظري‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏11
‏2-2- ‏مروري‏ ‏بر‏ ‏چشم‏ ‏انداز‏ ‏تاريخي‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏13
‏2-3- ‏تعريف‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏15
‏2-4- ‏انواع‏ ‏طبقه‏ ‏بندي‏ ‏اجزاي‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏17
‏2-5- ‏شباهت‏ ‏ها‏ ‏29
‏2-5-1- ‏سرمايه‏ ‏انساني‏ ‏29
‏2-5-2- ‏سرمايه‏ ‏ساختاري‏ (‏سازماني‏)‏ ‏31
‏2-5-3- ‏سرمايه‏ ‏ارتباطي‏ (‏مشتري‏)‌‏ ‏32
‏2-6- ‏سنجش‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏33
‏2-6-1- ‏دلايل‏ ‏سنجش‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏33
‏2-6-2- ‏شاخص‏ ‏هاي‏ ‏متداول‏ ‏براي‏ ‏اندازه‏ ‏گيري‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏35
‏2-6-3- ‏منافع‏ ‏و‏ ‏مزاياي‏ ‏اندازه‏ ‏گيري‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏42
‏2-6-4- ‏مدل‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏روش‏ ‏هاي‏ ‏اندازه‏ ‏گيري‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏44
‏2-6-4-1- ‏مدل‏ ‏هاي‏ ‏سنجش‏ ‏غيرمالي‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏45
‏2-6-4-2- ‏نمونه‏ ‏هايي‏ ‏از‏ ‏مدل‏ ‏هاي‏ ‏سنجش‏ ‏مالي‏ ‏سرمايه‏ ‏فكري‏ ‏49
‏2-7- ‏فرآيند‏ ‏تحليل‏ ‏سلسله‏ ‏مراتبي‏ ‏51
‏2-7-1- ‏انواع‏ ‏حالتهاي‏ ‏تصميم‏ ‏گيري‏ ‏52
‏2-7-2- ‏اصول‏ ‏فرآيند‏ ‏تحليل‏ ‏سلسه‏ ‏مراتبي‏ ‏54
‏2-7-3- ‏مزاياي‏ ‏فرآيند‏ ‏سلسله‏ ‏مراتبي‏ ‏54
‏2-7-4- ‏خصوصيات‏ ‏فرآيند‏ ‏تحليل‏ ‏سلسله‏ ‏مراتبي‏ ‏56
‏2-7-5- ‏محدوديت‏ ‏هاي‏ ‏فرآيند‏ ‏تحليل‏ ‏سلسله‏ ‏مراتبي‏ ‏56
‏2-7-6- ‏ساخت‏ ‏درخت‏ ‏سلسله‏ ‏مراتبي‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏تکن‏ی‏ک‏ ‏تاپس‏ی‏س‏ ‏فاز‏ی‏ ‏58
‏2-7-7- ‏حل‏ ‏مسائل‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏تكنيك‏ ‏سلسله‏ ‏مراتب‏ ‏58
‏2-8- ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏ ‏61
‏2-8-1- ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی‏ ‏61
‏2-8-2- ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی‏ ‏65
‏2-1- ادبيات نظري سرمايه فكري‏:
‏پيتر دراكر‏ – Drucker
‏ (1993) انديشمند معروف مديريت مي گويد: ما در حال وارد شدن به يك جامعه دانش محور هستيم كه در آن منابع اصلي اقتصاد، ديگر سرمايه بيشتر، منابع طبيعي و نيروي كار بيشتر و … نيست و مهمترين منبع اصلي اقتصاد، دانش است. قرن بيست و يكم قرن اقتصاد دانشي است. قبل از اقتصاد دانش محور، اقتصاد صنعتي حاكم بوده است. در اين اقتصاد عوامل توليد ثروت اقتصادي، يكسري دارايي هاي فيزيكي و مشهود مانند زمين، نيروي كار و پول و ماشين آلات و … بوده و از تركيب اين عوامل اقتصادي، ثروت توليد مي شد. در اين اقتصاد استفاده از دانش، به عنوان يك عامل توليد، نقش كمتري داشته اما در اقتصاد دانش محور، دانش يا سرمايه فكري‏ – Intellectual capital
‏ به عنوان يك عامل توليد ثروت در مقايسه با ساير دارايي هاي مشهود و فيزيكي، ارجحيت بيشتري پيدا مي كند (بونتيس‏ – Bontis
‏، 1998). در اين اقتصاد، دارايي هاي فكري و بخصوص سرمايه هاي انساني جزء مهم ترين دارايي هاي سازماني محسوب مي شوند و موفقيت بالقوه سازمان ها ريشه در قابليت هاي فكري آنها دارد تا دارايي هاي مشهود آنها (فلام هلتز‏ ‏ – Flamholtz
‏ ، 2002). با رشد اقتصاد دانش محور بطور قابل ملاحظه اي شاهد اين موضوع هستيم كه دارايي هاي نامشهود‏ – Intangible assets
‏ شركت ها در مقايسه با ساير دارايي هاي مشهود، عامل مهمي در حفظ و تحقق مزيت رقابتي پايدار آنها مي باشند (تايلز‏ – Tayles
‏، 2002).
‏گلدفينگر‏ – Goldfinger
‏ (1994)، اقتصاد دانش محور را از سه بعد بررسي مي كند:
‏بعد اول: ‏تقاضايي براي مصنوعات نامشهود وجود دارد. (خدمات)
‏بعد دوم: ‏دارايي هاي نامشهود بر عوامل توليد مسلط مي شوند يعني بيشتر عوامل توليد، از دارايي هاي نامشهود هستند و به عبارت ديگر دارايي هاي نامشهود در بين عوامل توليد، نقش بارزتر و بيشتري را ايفاء مي كند.
‏بعد سوم: ‏قوانين جديدي براي سازمان تجاري، رقابت، ارزشگذاري ظهور مي كند.
‏در نتيجه محيط كسب و كار بطور شگفت انگيزي تغيير مي كند. در كسب و كار و اقتصاد قرن 21، بر روي اطلاعات، فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيك، نرم افزارها و مارك ها و حق اختراع ها، تحقيقات، نوآوري ها و … سرمايه گذاري مي شود كه همگي جزيي از دارايي هاي نامشهود و سرمايه هاي فكري و
‏دانشي هستند تا جزو دارايي هاي مشهود (سيتارامان، 2002). در پارادايم صنعتي قديم، شركت ها تحت اصول اقتصاد كميابي عمل مي كردند. اقتصاد كميابي بدين معناست كه منابع و دارايي هاي تحت سلطه و كنترل شركت ها، محدود و كمياب هستند و استفاده بيشتر از آنها، از ارزش آنها مي كاهد.
‏ولي در عصر اقتصاد اطلاعاتي و دانشي، اين اصول صدق نمي كند. شركت ها در اقتصاد دانشي تحت اصول اقتصاد فراواني عمل مي كنند. اقتصاد فراواني بدين معناست كه منابع و دارايي ها در اختيار شركت به ميزان فراواني وجود دارد. اين نوع دارايي ها از نوع نامشهود هستند و بيشتر در افراد وجود دارند كه ما به آنها دسترسي داريم. مثالي از موضوع فراواني اين نوع دارايي ها در اقتصاد دانش محور، فراواني اطلاعات در اينترنت است (ساليوان، 2002). بطور خلاصه در اقتصاد دانش محور، مهمترين دارايي ها و عوامل توليد شركت ها، نامشهود هستند كه استفاده از آنها نه تنها از ارزش آنها نمي كاهد بلكه به ارزش آنها مي افزايد. اين نوع دارايي هاي نامشهود شامل دانش، سرمايه فكري و … هستند ولي در اقتصاد صنعتي مهمترين عوامل توليد، دارايي هاي مشهود و فيزيكي هستند كه استفاده از آنها، از ارزش آنها مي كاهد و اين داريي ها شامل زمين، ماشين آلات و سرمايه هاي پولي و غيره است.
‏در اين فصل در بخش اول ابتدا مروري بر چشم انداز تاريخي سرمايه فكري خواهد شد و سپس تعريف سرمايه فكري توسط پژوهشگران گوناگون ارائه مي گردد. سپس انواع طبقه بندي هاي اجزاي سرمايه فكري، مطالبي در خصوص سنجش سرمايه فكري و گزارش دهي سرمايه فكري ارائه خواهد شد و در ادامه با بيان مختصري از مفهوم تجزيه و تحليل سلسله مراتبي، زمينه را براي اولويت بندي هاي فاكتورهاي مهم در ارزيابي شاخص هاي سرمايه فكري فراهم خواهيم نمود. در ادامه به بيان مختصري از تحقيقات انجام شده در اين زمينه پرداخته مي شود.
‏2-2- مروري بر چشم انداز تاريخي سرمايه فكري‏
‏در سال 1979، حسابدار سوئدي به نام كارال اريك اسويبي‏ – Sveiby
‏ كه بعدها به عنوان يكي از بنيانگذاران علم مديريت دانش معرفي شد، با پرسشي بزرگ روبرو گرديد. دفاتر حسابداري (ارزش دفتري) يكي از شعبه هاي معروف سازماني كه او در آنجا كار مي كرد تنها، يك كرون ارزش را نشان مي داد، در حالي كه ارزش واقعي سازمان به مراتب بيش از اينها بود. در اين هنگام وي متوجه شد كه ترازنامه مالي شركت او، تنها ارزش دارايي های فيزيكي آن را كه شامل چند ميز و ماشين تحرير بود نمايش مي دهد ولي ارزش واقعي سازمان به شايستگي كاركنان سازمان و چيزي را كه جمع كاركنان سازمان به عنوان يك دفتر و مغز جمعي تشكيل مي دهند، وابسته است.

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه تحقیق شاخص های سرمایه فکری در بانکها (فصل دوم)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *