و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)

Published on می 2, 2024

دانلود و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)

دانلود  و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق

——-

 و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)

و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 0
قیمت: 61600 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏ وپیشینه تحقیق ‏عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی
‏2-1- ‏مقدمه ‏14
‏2-2- ‏عملکرد‏ ‏و‏ ‏کارا‏یی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت ‏16
‏2-2-1- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏کارا‏یی ‏18
‏2-3- ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏و‏ ‏کارا‏یی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت ‏18
‏2-4- ‏نسبت‏ ‏دوپونت‏ ROA)‏) ‏21
‏2-4-1- ‏دوپونت‏ ‏تعد‏ی‏ل‏ ‏شده‏ : ‏23
‏2-4-2 ‏موارد‏ ‏استفاده‏ ROA ‏24
‏2-4-3- ‏نقاط‏ ‏ضعف‏ ROA ‏24
‏2-5- ‏کارا‏یی‏ ‏مد‏ی‏ران‏ ‏موظف‏ ‏و‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏موظف ‏25
‏2-6- ‏عملکرد‏ ‏و‏ ‏کارا‏یی‏ ‏اطلاعات‏ی ‏26
‏2-6-1- ‏کارا‏یی‏ ‏بازار ‏27
‏2-7- ‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏اطلاعات‏ی ‏28
‏2-8-‏خطا‏ی‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏سود ‏30
‏2-8-1- ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏خطاي‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی‏ ‏سود ‏31
‏2-9- ‏نوسان‏ ‏بازده‏ی ‏32
‏2-10- ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏محافظه‏ ‏کار‏ی ‏34
‏2-11-‏تقس‏ی‏م‏ ‏بند‏ی‏ ‏محافظه‏ ‏کار‏ی ‏35
‏2-11-1- ‏محافظه‏ ‏كاري‏ ‏شرط‏ی ‏36
‏2-11-2- ‏محافظه‏ ‏كاري‏ ‏غير‏ ‏شرط‏ی ‏37
‏2-12- ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏اندازه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏محافظه‏ ‏کاري‏: ‏37
‏2-12-1- ‏روش‏ ‏ها‏ ‏اندازه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏محافظه‏ ‏کار‏ی‏ ‏شرط‏ی ‏38
‏2-12-1-1- ‏روش‏ ‏عدم‏ ‏تقارن‏ ‏زمان‏ی‏ ‏سود‏: ‏38
‏2-12-1-2- ‏روش‏ ‏کاربرد‏ ‏اقلام‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏: ‏38
‏2-12-2- ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏اندازه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏محافظه‏ ‏کار‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏شرط‏ی ‏39
‏2-12-2-1- ‏روش‏ ‏ارزش‏ ‏بازار‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏دفتر‏ی‏ ‏سهام‏ (MTB‏) ‏39
‏2-12-2-2- ‏روش‏ Res‏: ‏40
‏2-12-2-3- ‏روش‏ ‏به‏ ‏کارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏اقلام‏ ‏تعهد‏ی‏: ‏40
‏2-12-2-4- ‏روش‏ ‏ارزش‏ ‏دفتر‏ی‏ ‏به‏ ‏ارزش‏ ‏بازار ‏40
‏2-13- ‏نقش‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏محافظه‏ ‏کار‏ی ‏41
‏2-14- ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏پژوهش ‏42
‏2-14-1- ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی ‏42
‏2-14-2- ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی ‏46
‏2-15- ‏خلاصه‏ ‏فصل ‏50
‏2-1- مقدمه
‏هدف‏ ‏از‏ ‏تاسيس‏ ‏هر‏ ‏موسسه،‏ ‏سازمان‏ ‏يا‏ ‏شركت‏ ‏تجاري،‏ ‏كسب‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏تداوم‏ ‏حيات‏ ‏آن‏ ‏مي‏ ‏باشد‏. ‏براي‏ ‏نيل‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏هدف‏ ‏سازمان ها‏ ‏سعي‏ ‏مي‏ ‏كنند‏ ‏تا‏ ‏با‏ ‏افزايش‏ ‏بهره‏ ‏وري‏ ‏عوامل‏ ‏توليد،‏ ‏هزينه‏ ‏هاي‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏كاهش‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏سود‏ ‏خود‏ ‏بيافزايند، سرمایه گذاران نیز با هدف مزبور اقدام به سرمایه گذاری نموده و همواره کسب سود و بازده از دغدغه های اصلی آنهاست. ‏سرمايه‏ گذاري يكي از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمايه‏ گذاري نيازمند برنامه‏ ريزي است. برنامه‏ ريزي، امكان بهره‏ برداري مناسب از فرصت‏ هاي موجود را فراهم مي‏ آورد. براي افزايش اثر بخشي برنامه‏ ريزي بايد توانايي پيش‏ بيني صحيح و مستمر را بهبود بخشيد. پيش‏ بيني عنصر كليدي در تصميم‏ گيري‏ ‏هاي اقتصادي است.‏ با ایجاد و شکل گرفتن مبحث تفکیک مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع بزرگ بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکتها موضوع مورد توجه اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است.
‏از طرفی دیگر ‏محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيري‏ ‏هاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند‏ ‏.محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد زيرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد.‏ در این پژوهش قصد داریم که بدانیم آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر گذار باشد یا خیر.
‏مطالب عنوان شده در این فصل شامل بیان مربوط به عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و نیز محافظه کاری شرطی و غیر شرطی خواهد بود و همچنین به مرور تحقیقات صورت گرفته مرتبط با پژوهش حاضر خواهیم پرداخت.

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود و پیشینه تحقیق عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی (فصل دوم)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *