پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی

پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی

دانلود  پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی

پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی خرید ارزان پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی

——-

 پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی

پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 24
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

پیشینه تحقیقبا توجه به بررسی به عمل آمده از تحقیقات داخلی و خارجی هنوز تحقیقی که به موضوع تحقیق حاضر ارتباط مستقیم داشته باشد مشاهده نشده است. لذا تنها به برخی از تحقیقات که مرتبط با این تحقیق هستند در ذیل اشاره می شود. پژوهش های داخلی1- عطائی پور و همکاران در مقاله ای با عنوان “بررسی مدل آموزش محصول محور” دریافتند : که موفقیت در اجرای این مدل ، نیازمند سازماندهی مناسب ، توانمند سازی مربیان و داشتن اطلاعات کافی از بازار کار و خدمات می باشد که تاکنون به حد کافی در سازمان ، رشد نکرده است.2 – میرچولی (1387) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ” تاثیر آموزش نیروی انسانی در افزایش بهره وری ( مطالعه موردی : مجتمع پتروشیمی بندر امام (ره))” دریافت : آموزش ضمن خدمت روی بهره وری و در نتیجه تولید بیشتر مجتمع پتروشیمی بندر امام تاثیر مثبت دارد .آموزش اولیه کارکنان مجتمع نقش بسزایی در میزان تولید مجتمع دارد . همچنین توجه به آموزش و استخدام نیروی متخصص بهتر از استخدام نیروی کار ساده می باشد.3-شریعتی و همکاران (1388) در مقاله ای با عنوان ” بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی (آموزش) بر قابلیت سودآوری در هتل های شهر اصفهان ” دریافتند: منابع انسانی ماهر و کارآمد عامل اصلی موفقیت هر سازمان است. نیروی انسانی از جمله عوامل مهمی است که بر قابلیت سودآوری سازمان های خدماتی تاثیر بسیار زیادی دارد. هتل ها با بکارگیری نیروی انسانی خلاق ، پویا و آموزش دیده و تحصیل کرده قابلیت خود را در کسب مزیت رقابتی بهبود و ارتقا می بخشند. آموزش مهم ترین نقش را در این راستا ایفا می کند. مدیران و کارشناسان هتل ها باید از طریق برگزاری دوره های آموزشی مختلف ایجاد تنوع در روش های آموزشی موجود در هتل ها و طراحی برنامه های آموزشی مناسب و البته کاربردی از نظر کارکنان سعی در تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد خود داشته باشند.4- هادوی نیا(1391) در مقاله ای با عنوان ” نقش آموزش بازاریابی و آموزش فروشندگی در موفقیت شرکتها” دریافت: تمامی شرکتهای دنیا که در عرصه تولید و تجارت به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کرده اند همواره در ارتقای مهارت و دانش کارکنان خود اهتمام ورزیده اند. مشکل بزرگی که دامنگیر دانشگاهها و دانشکده های مدیریت بازرگانی و بازاریابی کشور ما می باشد این است که آموزش بازاریابی و آموزش فروشندگی یا آموزش روانشناسی فروش به معنی واقعی که میتوانند دانشجویان مدیریت بازاریابی را آماده میدان عمل نمایند وجود ندارد .5- وثوقی و جوکار ( 1391) در مقاله ای با عنوان ” نقش آموزش سازمانی وتوانمندسازی نیروی انسانی در افزایش بهره وری وتولید ملی” دریافتند :مهمترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می دهد که می تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند، استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است، به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است. آموزش سازمانی یکی از مهمترین و موثرترین تدابیر و عوامل مدیریت برای بهبود امور یک سازمان می باشد.6-مهدی حسینی (1391) در مقاله ای با عنوان ” نقش آموزش و پرورش در توسعه ی اقتصادی” دریافت : آموزش به عنوان یک پدیده ی اجتماعی از گذشته تا حال به عنوان یک عنصر اثرگذار در فرآیند تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش موثری را ایفا می کند.یکی از اهداف رسمی آموزش آمادگی برای زندگی آینده از راه یادگیری موثر و مفید است.7- مهرگان و همکاران (1391) در مقاله ای با عنوان ” تاثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران” در این تحقیق از الگوی رشد درونزای لوکاس استفاده شده است ، تاثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است . مدل رشد درون زای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از دادههای سالهای 1338 تا 1386 و روش هم جمعی پنج مرحله ای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطۀ میان انباشت سرمایۀ انسانی و انباشت سرمایه های فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایۀ انسانی بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.8- عسگری (2013) در پژوهشی با عنوان ” نقش آموزش در بازاریابی صنعت بیمه” دریافت : آموزش تنها مزیت رقابتی پایدار در شرکت ها است. محصولات قابل کپی هستند خدمات را می توان نسخه برداری کرد، حتی فرآیند ها را می توان تقلید کرد. اما در ابداعاتی که نتیجه آموزش کارکنان است ، تقلیدی وجود ندارد. چنانچه شرکتی سریع تر از رقبای خود، مشغول آموزش کارکنان خود باشد ، می تواند از آنها پیشی گرفته و پیشتاز باقی بمانید.پژوهش های خارجی1-بلدفورد و همکاران (2001) در مقاله ای با عنوان ” بررسی استراتژی کسب و کار مدیریت فروش و میزان تاثیر گذاری آموزش بر فروش” دریافتند : اثر بخشی هر یک از نیرو های واحد فروش محصول ، تحت نظارت سیستم مدیریتی آن واحد است. در یک سیستم کنترل کارکنان واحد فروش ، قواعدی برای روش آموزش ، نظارت، سرپرستی و ارزیابی آنها حاکم است. این سیستم به طور مداوم انتظارات خود از کارکنان را نشان می دهد. آموزش به کارکنان می فهماند هنگام بروز تعارض های اجتناب ناپذیر در شرایط فروش و مذاکرات چگونه عمل کنند و چه موقع از عهده انجام آن برآیند.2-کروگر و لیندال( 2001)در مقاله ای با عنوان “بررسی تاثیر آموزش بر رشد اقتصاد” تاکید میکنند که اثر مثبت سطوح اولیه آموزش بر رشد پدیده ای است که به کشورهای با بهره وری پایین محدود میشود. بنابراین، علیرغم تایید تاثیر مثبت آموزش بر رشد اقتصادی در بسیاری از مطالعات تجربی، مطالعات تجربی دیگری نیز وجود دارند که چندان با مباحث نظری همسو نیست و از بی معنا بودن اثر آموزش و در برخی موارد منفی بودن اثر آن بر رشد اقتصادی حکایت دارند. در پاسخ به این ناهمسویی، مطالعات زیادی انجام شده است که برخی از آنها در نظر نگرفتن کیفیت سرمایه انسانی را منشا این اختلاف دانسته و برخی دیگر بیان کرده اند که نادیده گرفتن چگونگی توزیع تحصیلات نیروی کار موجب منفی شدن اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی میان کشورهای مختلف شده است.3-مون سی و همکاران (2007) در مقاله ای با عنوان ” بازاریابی و آموزش ” دریافتند : در سازمان ها طراحی دوره آموزشی پُرمحتوا و کاربردی جهت نمایندگان فروش و بازاریابان می بایست در برگیرنده کل مباحث مربوط بازاریابی باشد.در این مسیر، ابتدا واحد آموزشی یا مسئول آموزش، جهت شناسایی و تحت آموزش قراردادن بازاریابان، از کارشناسان بازاریابی و اساتید این حرفه دعوت به عمل می آورند و از آنها می خواهند دوره های آموزشی و اساسی موردنیاز یک بازاریاب را تشکیل دهند و اساتید، تجربیات خودشان را در اختیار دیگران قرار دهند.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات خارجی وداخلی آموزشهای مهارتی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *