پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بیمه کشاورزی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بیمه کشاورزی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بیمه کشاورزی

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بیمه کشاورزی

2001) درباره تاثیرات برنامه بیمه محصولات کشاورزی دولت فدرال بر توسعه زمین های گندم تحقیقی انجام دادند، این تحقیق به صورت پیمایشی و با پرسشنامه انجام گرفت. آنها به این نتیجه دست یافتند که یارانه های بیمه محصولات کشاورزی در تصمیم گیری های کشت تاثیر دارد، که این هم بر تولیدات کشاورزی و قیمت های آنها تاثیر می گذارد و هم باعث توسعه کشتورزی در منطقه می شود. میشرا و همکاران (Mishra et al.

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بیمه کشاورزی

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بیمه کشاورزی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 12
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

پیشینه تحقیقنجفی و احمدپور (1380) عملکرد برنامه بیمه محصولات کشاورزی را مورد ارزیابی قرار دادند. اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری شد. علاوه بر این، اطلاعات تکمیلی از یک نمونه منتخب 65 نفری از کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در استان های مختلف از راه پرسشنامه به دست آمد. به منظور ارزیابی پروژه از روشهای تحلیل مالی و تحلیل فایده – هزینه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص تحلیل مالی در سالهای 1363 تا 68 کوچکتر از یک و در سالهای 1369 تا 78 بزرگتر از یک است. این موضوع معرف خودکفایی برنامه در مراحل نخستین به سبب محدود بودن حوزه عمل و پوشش بیمه ای و نیاز به یارانه دولت و در مرحله بعد به سبب گسترش خدمات بیمه ای بوده است. مقایسه شاخص عملکرد مالی برنامه بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب، وضعیت به نسبت مطلوب را نمایان می سازد. تحلیل اقتصادی پروژه نیز نشان می دهد که نسبت فایده – هزینه برنامه برابر 0.803 است و همچنین نیاز به یارانه دولتی در کل دوره وجود دارد.اسدی (1381) نقش بیمه در افزایش سودآوری فعالیت گندمکاران شهرستان کرج را مورد مطالعه قرار داد. اطلاعات لازم از 102 بهره برداری نمونه از 11 آبادی منطقه با استفاده از روش نمونه گیری و تکمیل پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل مربوطه با استفاده از معادلات تحلیل سربه سرو آزمونهای مختلف (آزمون t و کای دو) بر روی دو گروه بیمه شده و بیمه نشده انجام گردید، نتایج نشان داد: 1- درگروه بیمه شده زارعینی که از ارقام جدید استفاده نموده اند در مقایسه با زارعین دیگر در همین گروه، عملکرد محصول آنها 24.8 درصد افزایش و میزان صرفه جویی آنها در مصرف نهاده هایی چون بذر، آب، نیروی کار، کوداوره و فسفات به ترتیب 12.9، 6.3، 9.24 و 25.1 درصد در هکتار بوده است.2- درآمد ناخالص گندمکاران بیمه شده 6 درصد بیشتر از گروه بیمه نشده محاسبه شده است.3- اختلاف معنی داری بین عملکرد در هکتار محصول در بین دو گروه بیمه شده و بیمه نشده وجود ندارد.4- طبق فرم نظرخواهی، میزان رضایت مندی گندمکاران مورد مطالعه از حرفه کشاورزی به صورت 20.6 درصد در حد کم، 13.7 درصد در حد متوسط و 65.7 درصد از حرفه کشاورزی راضی نبودند.نیک نامی و همکاران (1388) اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی گندم کاران خسارت دیده شهر قم را مورد بررسی قرار داد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 2400 نفر از گندم کاران شهرستان قم می باشد که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه 140 نفر تعیین گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط استادان دانشگاه و تعدادی از کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه، توسط آزمون مقدماتی مورد تایید قرار گرفت، به نحوی که ضریب کرونباخ آلفا 86 درصد تعیین گردید. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان می دهد که از بین متغیرهای مستقل شش مورد آن ها در وضعیت اقتصادی گندم کاران نقش موثر داشته اند که شامل متغیرهای زمان بازپرداخت، متوسط سطح زیرکشت، سن، میزان تحصیلات، میزان غرامت و سابقه گندم کاری می باشند که در مجموع 90 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین و پیش بینی می کنند.کوچکی و همکاران (1388) ارزیابی تاثیر نهاده های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم کار استان های خراسان را مورد مطالعه قرار دادند. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، از 573 کشاورز گندم کار بیمه شده و بیمه نشده در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال 1383 جمع آوری شد. نتایج بررسی نشان داد که برای توزیع درآمدی کشاورزان گندم کار به سمت نابرابری است به طوری که در بین عوامل موثر در تولید، سطح زیر کشت بیشترین سهم و بیمه کمترین سهم را در ایجاد نابرابری دارد. به سخن دیگر بیمه می تواند منجر به بهبود توزیع درآمدی شود. سهم نوع اقلیم در نابرابری درآمدی بیشتر از سهم بیمه است و سهم اقلیم در نابرابری درآمدی کشاورزان بیمه نشده بیشتر از کشاورزان بیمه شده است. همچنین نابرابری درآمدی در استان خراسان شمالی با اقلیم سرد بیشتر از دو استان دیگر است و سهم بیمه در نابرابری درآمدی در استان خراسان رضوی (اقلیم معتدل) بیشتر از دو استان دیگر است.ترکمانی و موسوی (1390) اثرات بیمه محصولات زراعی بر کارایی تولید و مدیریت ریسک در کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند. داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات مقطعی بهره برداران سیب زمینی کار شهرستان اقلید در استان فارس با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و از طریق مصاحبه با سیب زمینی کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال زراعی 89-1388 جمع آوری گردیده است. تعداد بهره برداران وارد شده در جمعیت نمونه این مطالعه به ترتیب شامل 87 و 90 سیب زمینی کار بیمه شده و بیمه نشده بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیمه بر کارایی فنی سیب زمینی کاران اثر مثبت معنی دار ندارد. با این حال محاسبه و مقایسه ضرایب ریسک گریزی بهره برداران عضو نمونه نشان داد که بیمه محصولات کشاورزی بر نحوه نگرش زارعین نسبت به مخاطرات تاثیر مثبت گذاشته و در کاهش سطح ریسک گریزی موثر بوده است. بررسی امکان وجود مسایل مختلف در عملکرد نظام بیمه نمایانگر احتمال وجود ریسک سیستمی ضعیف و همچنین مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور بود. گودین (Goodwin

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بیمه کشاورزی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بیمه کشاورزی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی بیمه کشاورزی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *