پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه , خرید , ارزان , پیشینه , تحقیقات , داخلی , وخارجی , ساختار , قدرت , در , خانواده، , احساس , قدرت , در , زنان، , میزان , مهریه ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 15 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>پیشینه تحقیق

مینویی فر در پایان نامه کارشناسی ارشد(1389) خود با عنوان " احساس قدرت در زن ایرانی و تغییرات آن با افزایش سن"، بیان نموده است، هدف اصلی این پژوهش بررسی احساس قدرت زنان با توجه به تجربه زیسته آنان است، تا براساس آن، تغییراتی را که احتمالا در احساس قدرت آنان طی دوره های متفاوت زندگی رخ می دهد، درک کند. این پژوهش در تلاش است با توجه به دوره ی زندگی زنان و درک احساس قدرت منطبق بر هر دوره، برای شناخت واقع بینانه تقسیم قدرت در خانواده و نیز روابط قدرت که از عوامل اصلی شکل دهنده ساختار خانواده ایرانی اند، تحلیلی نو ارایه نماید. وی در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی به این نتیجه دست یافته است که اصلی ترین شاخص برای درک احساس قدرت در بسیاری از زنان پاسخگو، توانایی آنان برای حفظ زندگی خانوادگی است. البته در این بین بودند افرادی هم که اصلا به قدرت زن باور نداشتند و ناتوانی ذاتی و فیزیکی را مانع اصلی احساس قدرت در زنان برمی شمردند(هر چقدر یک زن احساس قدرت کند باز هم یک زن است). همچنین در این پژوهش مشاهده شد زنان زمانی احساس قدرت بیشتری می کند که مردی پشت سر او ایستاده باشد و یا بچه ها به خصوص فرزند پسر او را حمایت کنند یعنی عاملی بیرونی، بدین معنا که احساس قدرت زنان در خانواده و از طریق حفظ زندگی خانوادگی درک می شود. به همین سبب در بسیاری از مصاحبه ها زنان طالب زندگی خوب و با آرامش هستند نه درآمد بالا یا پیشرفت شغلی و داد ه های بخش کمی نیز این مسئله را تایید کرده است؛ چرا که نزدیک به 90درصد از پاسخگویان بخش کمی، آرامش زندگی خانوادگی را بر پیشرفت در امور شغلی خود ترجیح داده اند. به همین دلیل است آن دسته از زنانی که منابع قدرتی در اختیار دارند، ممکن است وارد بازی قدرت بشوند اما به نظر نمی رسد که این کار را با اطمینان و اعتماد به نفس کافی انجام دهند. این بازی برای آن ها حکم آزمون و خطا دارد، شاید به همین سبب هست که اگر در همین زمان مردی وارد میدان شود با رضایت کار را به او واگذار می کنند (مینویی فر، 1389).
محبوبه ذوالفقارپور در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه میان ساختار قدرت در خانواده با رضامندی زناشویی زنان کارمند و خانه دار شهر تهران" چنین فرض کرده است که بین ساختار قدرت در خانواده با: 1- رضامندی زناشویی میان زنان 2- تحصیلات شوهر3- تحصیلات زن 4- طول دوره زندگی زناشویی 5- درآمد شوهر 6- درآمد زن 7- مشارکت شوهر در کارهای منزل رابطه وجود دارد. هم چنین در این پژوهش فرض شده که ساختار قدرت در بین خانواده هایی که زن و شوهر هر دو شاغلند و خانواده هایی که زن خانه دار است، متفاوت است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، افزایش تحصیلات زن تاثیری در افزایش قدرت وی ندارد، هم چنین با افزایش دستمزد زنان، قدرت آن ها در خانه افزایش نمی یابد زیرا به زعم این پژوهش گر بقایای مردسالاری در خانواده های مدرن هنوز وجو د دارد. علاوه بر این افزایش طول دوره زندگی زناشویی نیز تاثیری در قدرت زنان ندارد. ذوالفقارپور نتیجه می گیرد، منابع باید در زمینه فرهنگی هرجامعه ملاحظه شود زیرا باورهای سنتی در طول دوره زندگی تغییر نمی کند؛ هرچند که براساس تئوری منابع، هرکه منابع بیشتری در اختیار داشته باشد از قدرت بالاتری نیز برخوردار است. همچنین نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که بین مشارکت شوهر در انجام وظایف خانگی و ساختار قدرت در خانواده رابطه ای نیست، زیرا در جوامع سنتی همچنان از زن انتظار کار خانگی می رود. نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد، میانگین نمرات زنان خانه دار در شاخص ساختار قدرت در خانواده بالاتر از زنان کارمند است و زنان شاغل، حتی در امور اقتصادی نه تنها رضایتمندی شان افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است، زیرا متحمل فشار روانی بیشتر نظیر انتظارات شغلی و خانوادگی شده و به علت حضور کمتر در خانه، از میزان تصمیم گیری شان نیز کاسته شده است. با مشاهده نتایج این پژوهش سوالی پیش می آید که چرا زنان شاغل به رغم همه مشکلاتی که کار مضاعف برای آن ها پیش می آورد، در ساختار قدرت خانواده آن ها تغییری ایجاد نکرده و حتی رضایتمندی زناشویی نیز برای آنان به همراه نداشته است، هم چنان در پی حفظ شرایط سخت اشتغال خود باقی هستند؟
در پژوهش دیگری با عنوان "بررسی ساختار قدرت درخانواده" که توسط حبیب صبوری و خسروشاهی انجام شده، چگونگی توزیع قدرت و نیز عوامل موثر بر آن در خانواده های تهرانی(مناطق 3، 6 و 16) با استفاده ازروش پیمایش و پرسشنامه مطالعه شده است. این پژوهش با ترکیب سه وجه از ساختار قدرت در خانواده، یعنی وجوه تقارن رابطه، حوزه ی قدرت و نحوه برخورد زن و شوهر میزان دموکراتیک و غیردموکراتیک بودن توزیع قدرت در خانواده را بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ساختار قدرت در خانواده های جنوب شهر غیردموکراتیک تر و در شمال شهر دموکراتیک تر است و عواملی نظیر سطح تحصیلات و اشتغال زنان، مشارکت در انتخاب همسر، باعث افزایش دموکراتیزه شدن خانواده و متغیرهایی نظیر تصور فرمان برانه ی زن از نقش خود (مطیع، فرمانبر و منفعل بودن) و تصور اقتدارگرای شوهر نسبت به همسر، موجب کاهش می شود. نکته مهم در این پژوهش این است که عوامل اصلی کاهش یا افزایش دموکراتیک شدن ساختار قدرت در خانواده نه سطح تحصیلات و یا درآمد بالای همسر بلکه پنداشت و تصور ذهنی زن از نقش خود و تصور مرد از جایگاهش در خانواده است. افزایش سطح تحصیلات زن می تواند تصور اقتدارگرای شوهر را نسبت به زن کاهش داده در مقابل تصور فرمان برانه ی زن از شوهر سبب افزایش تصور اقتدارگرای مرد نسبت به زن می شود. به عبارت دیگر، از میان متغیرهای مستقل این پژوهش، بیشترین سهم در توضیح ساختار قدرت در خانواده، به جامعه پذیری و شکل گیری تصورات هر یک از زن و شوهر در ارتباط با نقش فرمان بری – فرمان دهی برمی گردد.
پردیس قندهاری در پایان نامه خود به بررسی روابط قدرت در خانواده های مدرن و سنتی و تحولات قدرت در سه نسل از زنان پرداخته است. وی در این پژوهش از روش بررسی میدانی و در مواردی برای دستیابی به اطلاعات واقعی از مصاحبه های هدایت شده و آزاد با سه نسل متفاوت از زنان استفاده کرده است. قندهاری در این پژوهش بیشتر بر تحولاتی که مدرنیته بر ساختار خانواده و روابط قدرت آن نهاده تاکید کرده است؛ نگرش زنان نسبت به قدرت و نحوه توزیع آن از مسایل مورد پرسش در این پژوهش بود.
علی امامی نصیرمحله(1383)، در پایان نامه خود با عنوان "بررسی عوامل موثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم گیری های خانواده" با استفاده از تئوری های جامعه شناسی، روان شناسی و نظریات فمینیستی به توصیف ساختار قدرت درجامعه و عوامل موثر برقدرت زنان در جامعه پرداخته است. سوال اصلی این پژوهش این بود که چه عواملی بر میزان قدرت زنان در تصمیم گیری های خانواده تاثیر دارد. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده ، حاکی از معنادار بودن رابطه میان میزان درآمد- تحصیلات و تعداد فرزندان با قدرت زنان در تصمیم گیری های خانواده است، اما میان وضعیت اشتغال- فاصله سنی زوجین- طول مدت ازدواج و قدرت زنان در تصمیم گیری ها رابطه معناداری یافت نشد. موضوع این پایان نامه بررسی عوامل موثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم گیری های خانواده است. سوال اصلی پژوهش این است که چه عواملی بر میزان قدرت زنان در تصمیم گیری های خانواده تاثیر دارد و هدف تحقیق نیز تبیین عوامل موثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم گیری های خانواده و ارائه راهکارهایی برای افزایش قدرت زنان در تصمیم گیری های خانواده است. برای رسیدن به پاسخ سوال فوق و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های مختلف جامعه شناسی، روانشناسی و نظریه های فمینیستی استفاده شده است. با استفاده ازاین نظریه ها 9 فرضیه مطرح شده است. متغیرهای مستقل فرضیات تحقیق عبارتند از: وضعیت اشتغال، منزلت شغلی، میزان درآمد، میزان تحصیلات، میزان اعتقاد به کلیشه های جنسیتی، فاصله سنی زوجین، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان، میزان قدرت مادر پاسخگو در خانواده، میزان علاقه شوهر به همسر. در این تحقیق از روش پیمایشی (توصیف و تحلیل) و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان دارای همسر شهر فومن است که با استفاده از شیوه ی نمونه گیری خوشه ای، 230نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند نتایج حاصله حاکی از معنادار بودن رابطه میان میزان درآمد، میزان تحصیلات، اعتقاد به کلیشه های جنسیتی، تعداد فرزندان و قدرت زنان در تصمیم گیری های خانواده است. اما میان وضعیت اشتغال، منزلت شغلی، فاصله سنی زوجین، طول مدت ازدواج، میزان قدرت مادر پاسخگویان و میزان علاقه شوهر به همسر و قدرت زنان در تصمیم گیری های خانواده رابطه معناداری یافت نشد.
فاطمه کشاورزنیا در پایان نامه خود (1384) با عنوان "بررسی عوامل موثر بر شیوه اعمال قدرت زنان در خانواده" به دنبال شناسایی چگونگی شیوه های اعمال قدرت زنان در خانواده و بررسی عوامل موثر برآن است. نتایج این پژوهش که با روش کمی و یا استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شده، حاکی از آن است که شیوه اعمال قدرت زنان با ساخت قدرت خانواده، نگرش نسبت به هرم قدرت، میزان دسترسی زنان به منابع ارزشمند جامعه و… رابطه مستقیم و معناداری دارد. این پایان نامه با عنوان بررسی عوامل موثر بر شیوه های اعمال قدرت زنان در خانواده صورت گرفته است. از آنجا که نوع تعاملات زوجین در خانواده و به طور خاص شیوه ی اعمال قدرت نقش به سزایی در تحقق دموکراسی در خانواده و به تبع آن در جامعه دارد مساله اصلی این پژوهش شناسایی چگونگی شیوه های اعمال قدرت زنان در خانواده و بررسی عوامل موثر بر آن است. در بخش متون نظری نظریات و پژوهش های انجام شده در زمینه خانواده و قدرت بررسی و جمع آوری شد و در نهایت با الهام از نظریه ساختارگرایی گیدنز، تئوری منابع ویلموت و یانگ و همچنین دیدگاه اریکا فریدل چارچوب مفهومی پی ریزی شد و برخی از متغیرهای مستقل و یا عوامل موثر بر شیوه ی اعمال قدرت شناسایی شد. پژوهش حاضر با روش کمی صورت گرفته است و براساس نمونه گیری خوشه ای 200 نفر از زنان متاهل 14 تا 65ساله شهر رشت انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کای اسکوار استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد بسیار کمی از زنان جامعه مورد مطالعه به صورت سنتی رفتار می کنند؛ چنانکه 5/45درصد از زنان مورد مطالعه از روش هایی که در طیف مدرن جای گرفته، استفاده کرده اند. 5/53درصد به صورت بینابین و 1درصد هم به صورت سنتی اعمال قدرت با ساخت قدرت خانواده نگرش نسبت به هرم قدرت، دسترسی زن به منابع ارزشمند، پایگاه خانواده، وضعیت اشتغال و منزلت شغلی رابطه مستقیم و معنادار دارد و با بعد خانواده، مدت ازدواج و فاصله سنی زوجین رابطه معکوس و معنی دار دارد. نتایج رگرسیون هم نشان داد که از میان متغیرهای تحقیق ساخت قدرت خانواده بیشترین تاثیر را بر شیوه اعمال قدرت داشته است.,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی ساختار قدرت در خانواده، احساس قدرت در زنان، میزان مهریه

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *