پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 26
قیمت: 22000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

پیشینه پژوهشپژوهش های خارجیمرور دقیق و موشکافانه شواهد تجربی مختلف نشان می دهد که در حال حاضر برای اغلب یادگیرندگان در سطوح مختلف، به ویژه دانش آموزان نارساخوان، تجربه موقعیت های پیشرفت اعم از مدرسه و دانشگاه با گستره وسیعی از هیجانات پیشرفت همراه می باشد. به بیان دیگر، نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که الگوی تجارب هیجانی یادگیرندگان (منتج از سبک اسناد) در موقعیت های پیشرفت، به عنوان مهمترین عامل قابل مشاهده در کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است (گوئتز ، فرنزل ، پکران و هال ، تیتز ، 2008). بر این اساس، تعداد زیادی از محققان علاقه مند به موضوع محوری پیشبرد سطح کیفی زندگی تحصیلی دانش آموزان از طریق طرح و اجرای برنامه های مداخله ای مختلف، رسالت خطیر تحقق بخشیدن به رفتارهای تسهیل کننده سلامت روان و فراهم سازی آموزش های لازم برای مدیریت کارآمد تجارب هیجانی را در بافت های تحصیلی پیگیری کرده اند.موی چان (2011) در پژوهشی که روی 326 نوجوان عادی (160 نفر پسر، 166 نفر دختر) انجام داد به این نتیجه دست یافت نوجوانانی که وقایع را از طریق پرسشنامه سبک اسناد کودکان به صورت مثبت شرح می دادند دچار افسردگی نبودند در حالی که نوجوانانی که وقایع را به طور منفی شرح دادند نشانه های افسردگی در آنها مشاهده شد. به طور کلی سبک اسناد منفی و بدبینانه با بروز نشانه های افسردگی ارتباط داشت. در پژوهشی دیگر که سیزدک وآدیس (2010) بر روی 62 دانش آموز ترک تحصیل کرده دارای ناتوانی یادگیری انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سبک اسناد منفی و بدبینانه با بروز نشانه های افسردگی همبستگی دارد.سایدریدیس (2007) نیز به مفید بودن مداخلات ایمن سازی روانی در افزایش فهم و درک رفتارهای هیجانی- اجتماعی و اصلاح رفتارهای دشوار کودکان با ناتوانی یادگیری اشاره کرد و این مداخله را عامل افزایش قدرت تفکر دانش آموزان در زمینه فرضیه سازی و درک و فهم شوخی در روابط اجتماعی دانسته است. در تبیین این نتایج می توان به تاکید راهبردهای رویکرد شناختی- اجتماعی برنامه ایمن سازی روانی بر گفتگو با خود یا زبان درونی (چیزی که دانش آموزان به خود گفته و یا درباره آن فکر می کنند) به عنوان ابزار هدایت رفتار آشکار، اشاره کرد. والاس (2011) بیان کرده است که دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، موفقیت های خود را به عوامل بیرونی و شکست های خود را با احتمال بیشتری به توانایی پایین نسبت می دهند در حالیکه دانش آموزان عادی اینگونه عمل نمی کنند.سلیگمن (2005)، پیرل، بریان و دوناهه (1980) اثربخشی الگوی اثرات آموزشی برنامه ایمن سازی روانی در بعد مدیریت هیجان را در بین گروهی از دانشجویان دختر و پسر رشته مددکاری اجتماعی آزمون کردند. دانشجویان گروه آزمایش در قلمرو مهارت های شناختی و رفتاری و رفتارهای جرات ورزی آموزش های لازم را در طی 14 جلسه دریافت کردند. قبل و بعد از ارائه مداخله آزمایشی، از دو گروه آزمایش و کنترل اطلاعات لازم درباره رخدادهای تنیدگی زای زندگی، نشانه های تنیدگی، مهارت های مقابله با استرس (مهارت های مقابله فعال و منفعل) و سبک اسناد آنها جمع آوری شد. در این پژوهش، محتوای برنامه مداخله ای ایمن سازی روانی بر مبنای مدیریت تجارب تنیدگی زا ناشی از سبک اسناد بدبینانه، بر آموزش مهارت های مقابله ای فعال، مبتنی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که مهارت های مقابله ای منفعلانه دانشجویانی که در گروه مدیریت تجارب تنیدگی زا قرار داشتند، به طور معناداری کاهش یافت.نتایج پژوهش کئوگ، باند، فلاکسمن (2006) و پکرون و گوتز (2008) اثربخشی برنامه مداخله ای ایمن سازی روانی در افزایش انعطاف پذیری، راهبردهای مقابله سازگارانه و برخی عوامل و منابع محافظتی (مانند خوش بینی، عاطفه مثبت و حرمت خود) و همچنین کاهش راهبردهای ناسازگارانه و نشانه های بیماری (مانند نشانه های افسردگی، عاطفه منفی، تنیدگی ادراک شده) را در طول یک دوره همراه با تنیدگی تحصیلی فزاینده، در گروهی از دانش آموزان آزمون کردند. گروه آزمایش برنامه مداخله ای را در طول چهار جلسه، (هر هفته یک جلسه و هر جلسه 2 ساعت) دریافت کردند. اندازه های مربوط به انعطاف پذیری، راهبردهای مقابله ای، منابع محافظتی و نشانه شناسی از هر دو گروه، قبل و بعد از ارائه مداخله جمع آوری شد. نتایج نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری نمرات بالاتری در انعطاف پذیری، راهبردهای مقابله ای اثربخش (مانند شیوه مقابله مسئله مدار با تجارب تنیدگی زا و عوامل محافظتی (مانند سبک اسنادی مثبت و خوش بینانه و حرمت خود) گزارش کردند. نتایج مطالعه استینهارت و دالبیر (2008) نیز نشان داد که برنامه مداخله ای ایمن سازی روانی در قلمرو مدیریت تجارب تنیدگی زا و بهبود سبک اسناد بدبینانه، برای دانش آموزان از اهمیت فراوان برخوردار می باشد. کانگ ، چوی و ریو (2009) نیز در پژوهشی اثربخشی برنامه ایمن سازی روانی را بر وضعیت تنیدگی، اضطراب و افسردگی گروهی از دانشجویان پرستاری بررسی کردند. در هر دو گروه آزمایش و کنترل اندازه های مربوط به تنیدگی، اضطراب و افسردگی دانشجویان قبل و بعد از ارائه مداخله جمع آوری شد. گروه آزمایش در خلال هشت جلسه 90 دقیقه ای آموزش های لازم درباره چگونگی مواجهه اثربخش با تجارب هیجانی و سبک اسناد خوش بینانه را دریافت کردند. نتایج نشان داد که نمرات تنیدگی، افسردگی و اضطراب دانشجویان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری کاهش یافت.در پژوهش هیرسچ، ولفورد، لالوند برانکل، پارکرموریس (2009) بر 73 زن و 58 مرد نشان داده شد افرادی که دارای سبک اسناد منفی و بدبینانه هستند در معرض بیشتر افکار خودکشی (در فکر و در سطح عمل) قرار دارند. افراد دارای سبک اسناد منفی در برابر رویدادهای منفی و ناخوش زندگی آسیب پذیرتر بوده و رویدادهای ضربه آمیز را بیشتر تجربه می کنند.اشنایدر و لوپز (2008) بیان می کنند که بین سبک اسناد و افسردگی رابطه ای قوی و مثبت وجود دارد. هم چنین سبک اسناد بدبینانه در بروز نشانه های خلقی و اضطرابی اثرگذار است.همچنین در پژوهش مک سینگا و نعمتی (2011) نشان داده شد که سبک اسناد منفی و بدبینانه ایجاد شده در کودکان می تواند تا بزرگسالی نیز ادامه داشته باشد که در این صورت بزرگسالان دارای سبک اسناد منفی و بدبینانه در زندگی روزمره امکان فعالیت کمتری دارند، به راه های مثبت احتمالی کمتر می اندیشند و برای دریافت حمایت شبکه اجتماعی نیز با مشکل مواجه هستند.پیرل (2010) در پژوهشی نشان داد که بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی دارای سبک تفکر درونگرا بوده و بیشتر از سبک اسناد درونی، اختصاصی و پایدار استفاده می کنند و از سلامت روان شناختی کمتری برخوردارند. فالک (2010) در پژوهش خود نشان داد که میان سبک اسناد بدبینانه با عملکرد تحصیلی ضعیف و گرایش به خودناتوان سازی در افراد رابطه ای مستقیم وجود دارد که منجر به خودناتوان سازی و کاهش خود کارامدی و افزایش اضطراب در افراد می شود.دان (2012) در پژوهشی نشان داد که افراد بهنجار از سبک اسناد بیرونی، اختصاصی و ناپایدار برای مهار هیجان های منفی و غلبه بر آن استفاده می کنند. اما افراد دارای اختلالات اضطرابی، ترس های مرضی و وسواس از سبک اسناد درونی، پایدار و فراگیر استفاده می کنند. نتایج مطالعات پترسون (2007) نیز نشان داد که میان سبک اسناد پایدار، درونی و فراگیر با اختلالاتی چون افسردگی، اضطراب و وسواس های فکری و عملی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی سبک اسناد

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *