پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد

دانلود  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد خرید ارزان پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد

——-

 پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 7
حجم فایل: 15
قیمت: 19000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

پیشینه:شفیعی (1378) به بررسی خدمات بازاریابی و نیز حاشیه بازار ی ابی محصول پسته در شهرستان رفسنجان پرداخته است . وی نتیجه گرفت که خدمات بازاریابی در حداقل ممکن صورت می گیرد . کارآترین روش فروش براساس نتایج بدست آمده روش خرده فروشی است و نیز خرید به روش حق العمل کاری در تهران بالاترین حاشیه بازاریابی را داشته است . مهمترین عوامل موثر بر انتخاب مسیر بازار شامل مساحت باغ، درآمد جنبی، تجربه و میزان تحصیلات باغدار بوده است . وی پیشنهاد نموده است تا دولت خود به عنوان خریدار وارد بازار شود و تسهیلاتی را برای این منظور اختصاص می دهد.صداقت (1379) بررسی اقتصادی بازاریابی پسته در استان فارس را انجام داد. . این مطالعه به منظور شناسایی مسایل و مشکلات کنونی بازاررسانی پسته و ارایه راهکارهای لازم برای کارا کردن بازار انجام گرفته و آمار و اطلاعات مورد نیاز در آن نیز با به کارگیری روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و انتخاب 180 پسته کار نمونه و مصاحبه حضوری با آنها گردآوری شده است. همچنین تعدادی از واسطه های بازار نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان دهنده ضعف نظام بازاریابی پسته در استان و ناکارایی بازار است. باید گفت که ناکارایی در بازار پسته خشک بیشتر از بازار پسته تر بوده و دلیل اساسی آن نبود امکانات فراوری مناسب و ناآگاهی پسته کاران از چگونگی انجام خدمات بازاریابی و نیز وجود نداشتن تشکلهای تعاونی، دولتی و یا خصوصی مناسب بوده است.سالم (1380) بازاریابی پسته در استان یزد را مورد بررسی قرار دادند . نتایج این مطالعه نشان داد که سیستم بازاریابی پسته کارآمد نبوده ا ست. نتایج همچنین نشان داد که خدمات انجام شده روی این محصول به طور عمده توسط تولید کنندگان انجام شده است و کمترین خدمات توسط عمده فروش و خرده فروشان صورت گرفته است. حق شناس (1382) نقش اعمال مدیریت موثر بازاریابی بانک ها در جذب و حفظ مشتری را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش جهت بررسی موضوع، سه فرضیه مطرح شده است که به منظور بررسی آن ها، از آمارهای کمی صورت های مالی بانک ها و همچنین سه نوع پرسش نامه (مشتریان، کارکنان و مدیران بانک ها) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل نه بانک دولتی بود. وی نتیجه گرفت که مدیریت موثر بازاریابی، زمانی در بانک اعمال می شود که مدیر با توجه به رسالت و اهداف بانک و پیش بینی تاثیرات محیطی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدها و داشتن برنامه ریزی مناسب و استفاده از آمیخته بازاریابی بتواند ضمن جذب مشتری های جدید، مشتری های موجود را حفظ نماید. صداقت و سوریا پراکاش (1384) در مطالعه ای به بررسی روند زمانی برخی متغیرهای مربوط به تولید و بازار پسته پرداخت ند. نتایج نشان داد که عملکرد در هکتار و سهم پسته ایران از تولید و صادرات جهانی روبه کاهش بوده است. ایشان این مسئله را ناشی از نامناسب بودن سیستم مدیریتی در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مرتبط با پسته دانسته اند. در این مطالعه برای حل مشکل مدیری تی در این زمینه یک سیستم مدیریتی جدید تحت عنوان قردادهای متقابل کشاورزی پیشنهاد شده است. اجرای کارآمد این روش می تواند بسیاری از مشکلات فعلی گریبانگیر صنعت پسته کشور را کاهش دهد که البته برای عملی شدن آن نیاز به آموزش، فرهنگ سازی و تحقیقات بیشتری می باشد.عبداللهی عزت آبادی و همکاران (1384) ارتباط بین قیمت پسته و درصد محموله های برگشتی از اتحادیه اروپا به علت آلودگی بیش از حد مجاز به آفلاتوکسین را بررسی نمودند . نتایج نشان داد که میزان بالای آفلاتوکسین اثر منفی بر قیمت های پسته دا شته است و در نهایت نویسندگان منافع حاصل از فروش پسته سالم و عاری از آفلاتوکسین در بازار جهانی را محاسبه و ارائه نمودند.مهدی پور و همکاران (1384) بازاریابی محصول سیب زمینی در ایران را انجام دادند. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق مطالعات اسنادی و سایت FAO بدست آمد. جهت بررسی حاشیه بازاریابی ضریب هزینه بازاریابی و عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی از اطلاعات سالانه مربوط به سال های 1365 تا 1380 استفاده شده است. نتایج مطالعه بازاریابی نشان می دهد که در اغلب سال های مورد بررسی حاشیه خرده فروشی بیش از حاشیه عمده فروشی بوده است. از طرفی ضریب هزینه بازاریابی، سهم هزینه بازاریابی در قیمت نهایی محصول را در این سا ل ها نشان می دهد. استفاده از توابع اضافه بها و هزینه بازاریابی نشان م یدهد که حاشیه بازاریابی سیب زمینی در ایران متاثر از عوامل متعددی قیمت خرده فروشی و عمده فروشی، میزان صادرات، میزان تولید و نرخ ارز در بازار آزاد بوده است، که در این بین قیمت خرده فروشی مهمترین عامل موثر بر حاشیه کل بازاریابی و حاشیه خرده فروشی بود.شم آبادی و حسینی (1386) بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران را مورد بررسی قرار داده و عوامل موثر و آسیب شناسی آن را مورد مطالعه قرار داد. در راستای کمک به توسعه صادرات و بازاریابی صادراتی فرش دستبافت، ضمن الگوگیری از بازاریابی فرایندی و هماهنگ، پنج عامل: مدیریت، محیط، استراتژی، بخش بندی و آمیخته بازاریابی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی فرش دستبافت ایران در دو وضعیت موجود و مطلوب مورد بررسی و پیمایش قرار گرفته است. با طراحی پرسشنامه در خصوص پنج عامل مذکور، پانزده متغیر اصلی و 78 مولفه مرتبط و تبیین کننده متغیرهای اصلی، از چهار گروه آماری تحقیق شامل: صاحب نظران، صادر کنندگان، وارد کنندگان فرش ایران در خارج و فروشندگان در داخل و خارج، در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از تایید روابط معنی دار میان عوامل پنجگانه اصلی در تحقیق حاضر بود و فرضیات تحقیق تایید شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که پنج عامل فوق الذکر مهمترین عوامل موثر می باشند. اولویت تاثیرگذاری این عوامل عبارتند از محیط، آمیخته، بخش بندی، استراتژی و مدیریت بازاریابی صادراتی فرش دستبافت ایران. آسیب شناسی فرش دستبافت نیز حاکی از آن است که بر اساس نظر پاسخگویان، پیرامون 5 متغیر اصلی، تفاوت معنی داری بین وضع مطلوب و موجود وجود دارد که نشان از نارسایی در وضعیت موجود بازاریابی صادراتی فرش دستبافت در ایران می باشد. نتایج تحقیق در بر گیرنده پیشنهادات و راهکارهای اساسی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران امر تولید و صادرات فرش دستبافت می باشد.رنجبریان و براری (1388) بازاریابی رابطه مند را به عنوان رویکردی برای بهبود رضایت مشتری مورد مطالعه قرار دادند. سازمان ها با درکی که از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده اند، به تدریج در حال فاصله گیری از بازاریابی سنتی و گرایش به سمت بازاریابی رابطه مند می باشند. با توجه به اهمیت این رویکرد برای سازمان های امروزی، این مقاله ارتباط بنیان های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی را با رضایت مشتری از خدمات بانکی مورد بررسی قرار داده است. مقاله حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره انجام شده است و جامعه آماری آن 160 نفر از مشتریان بانک سامان در شهرستان اصفهان می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه و داده ها نیز با روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب الویت، شایستگی (253/0)، ارتباطات (204/0)، اعتماد (136/0) و مدیریت تعارض (095/0) بر رضایت مشتری از خدمات بانک سامان رابطه داشته، اما تعهد رابطه معناداری با رضایت آن ها نداشته است.Cavusgil و Zou (1994) رابطه بین استراتژی بازاریابی و عملکرد را مورد مطالعه قرار دادند. آنها به روش پیمایشی به بررسی ارتباطات موجود بین استراتژیهای بازاریابی، ریسک بازار و عملکرد تجاری در بین صادرکنندگان محصولات مهم کشاورزی پرداختند و از مسئولان بخش صادرات هم در این بررسی استفاده کردند. آنها در نتایج خود به نقش بارز استراتژی های بازاریابی صادراتی در فروش و همچنین حفظ و جذب مشتری اشاره کردند و ارتباط معنی دار آن با عملکرد را گزارش کردند.Kantapipat (2009) استراتژی مدیریتی موثر بازاریابی صادراتی را در محصولات کشاورزی تایلند مورد مطالعه قرار داد. هدف اصلی این مقاله تعیین فاکتورهای موثر بر استراتژی بازاریابی صادراتی صادر کنندگان محصولات کشاورزی تایلند بود. نتایج این مطالعه بیانگر اهمیت اعمال استراتژی بازاریابی صادراتی در زمینه استراتژی بازاریابی سازمان بوده است. همچنین ارتباط معنی دار بین آموزش، سال ارایه خدمات در کمپانی، جنس، طرح محصول، عملکرد شرکت و استراتژی بازاریابی صادراتی وجود داشت.Opara (2009) به مطالعه در مورد بازاریابی صادراتی و تحلیل آن برای اقتصاد نیجریه پرداخت. این مطالعه بوسیله روش های اقتصادسنجی انجام گرفت و از داده های موجود (ثانویه) استفاده شد. نتایج آنها نیاز برای متغیرهای جایگزین نفت را برجسته نمود که محصول صادراتی غالب نیجریه می باشد. همچنین آنها نتیجه گرفتند که شرکت های نیجریه ای دارای پتانسیل خوبی برای صادرات محصولات غیر نفتی می باشند.Johnson (2009) نقش مدیریت موثر بازاریابی صادراتی را در جذب مشتری برای محصولات کشاورزی بررسی نمود. مطالعه وی در غالب پرسشنامه و به صورت پیمایشی از تولید کنندگان ، مسئولین و صادر کنندگان انجام گشت. نتایج او نشان دهنده نقش موثر مدیریت بازاریابی و مشتری مداری در بالا بردن کمی مشتریان بوده است. همچنین وی نتیجه گیری کرد که تعیین استراتژی مدیریتی موثر با بسیاری از عوامل از جمله سطح مشتری، متغیر های مالی و عملکرد تغییر می کند.منابع:1- آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی. 1388. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی مدیریت بازاریابی و مشتری مداری و استراتژی بازاریابی و عملکرد

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *