پیشینه تحقیقات روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیقات روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی

پیشینه تحقیقات روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی

دانلود  پیشینه تحقیقات روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی

Young. (2006). Teaching medical students using role play: twelve tips for successful role plays. Med Teach

——-

 پیشینه تحقیقات روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی

پیشینه تحقیقات روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 3
حجم فایل: 9
قیمت: 14000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

بنی عقیل و حسین زاده (1380) اثربخشی الگوهای پیشرفته تدریس فعال در مقایسه با روش های سنتی را مورد مطالعه قرار دادند. این پژوهش از نوع آزمایش بوده که در آن 2 کلاس به عنوان دو گروه آزمودنی بشکل تصادفی انتخاب شده است. یک گروه تحت تاثیر روش تدریس فعال قرار گرفته و گروه دیگر به روش سنتی قرار گرفته و پس از سه ماه میزان پیشرفت تحصیلی هر دو گروه با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق فوق نشان می دهد که روش تدریس فعال در مقایسه با آموزش سنتی موجب افزایش یادگیری فعال شده و نیز میزان یادداری و یادآوری دانسته های دانش آموزان می گردد.اوجی نژاد و سرخابی (1382) بررسی تاثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس انشا مدارس راهنمایی شهر شیراز را مورد بررسی قرار دادند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرات الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در مقایسه با الگوی تدریس سنتی و همچنین، مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پسری که با الگوی تدریس بدیعه پردازی آموزشی دیده اند در رابطه با رشد خلاقیت انجام گرفته است.نتایج پژوهش نشان داد که بکارگیری الگوی تدریس بدیعه پردازی موجب رشد و گسترش خلاقیت دانش آموزان می شود. همچنین در مقایسه میانگین نمرات دختر و پسری که با الگوی تدریس بدیعه پردازی آموزش دیده اند، این نتیجه به دست آمد که بین میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پسر در خلاقیت و عناصر اصالت و بسط تفاوت معنی داری وجود دارد.عیبری و همکاران (1389) تاثیر روش های تدریس فعال همیاری(مشارکتی)، اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه سنگر را مورد مطالعه قرار دادند. جامعه پژوهشی، کل دانش آموزان دختر سال اول متوسطه منطقه سنگر بوده است. یافته های پژوهش نشان دادند که بین دو روش تدریس همیاری و اکتشافی در پیشرفت تحصیلی در درس فیزیک تفاوت معناداروجود داشت که میانگین نمرات افزوده گروه همیاری بالاتر از گروه اکتشافی بود ولی بین گروه های دیگر دو به دو تفاوت معناداری وجود نداشت.بروفی (2005) با مروری بر روش های تدریس سنتی و فعال و مقایسه ابعاد مختلف آن ها و همچنین نتایج به دست آمده در تحقیقات مختلف، به این نتیجه رسید که روش های تدریس نوین مانند ایفای نقش به طور معنی دار تاثیر بیشتری در یادگیری دانش آموزان نسبت به روش های سنتی مثل روش سخنرانی دارد.دوگال و گونترمن (2005) تاثیر سه روش یادگیری سنتی، مبتنی بر پژوهش و بارش مغزی را مورد بررسی قرار داد. نتایج وی نشان داد که روش آموزش مبتنی بر پژوهش به طور معنی داری تاثیر مثبت بر یادگیری نسبت به روش سنتی سخنرانی دارد. جوینر و یانگ (2006) اثر تدریس به روش مبتنی بر پژوهش و ایفای نقش دانشجویان را بر یادگیری مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان دهنده اثر معنی دار مثبت این روش بر یادگیری دانشجویان بوده است. واسیلی و همکاران (2009) تاثیر دو روش سخنرانی و مبتنی بر پژوهش و ایفای نقش را بر عملکرد دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار دادند. آنها گزارش کردند که روش های مبتنی بر پژوهش باعث یادگیری بهتر در دانش آموزان نسبت به روش سخنرانی شد. منابع:- شعبانی، حسن. 1386. مهارت های آموزشی و پرورشی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران، چاپ ششم.ادیب نیا ،اسد (1388). روش های تدریس پیشرفته:شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی. صص 132-134.اوجی نژاد، احمد رضا و سرخابی، محمد. (1382). بررسی تاثیر الگوی تدریس فعال بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس انشا مدارس راهنمایی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.اوجی نژاد، احمد رضا و سرخابی، محمد. (1382). بررسی تاثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس انشا مدارس راهنمایی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.بنی عقیل، فاضل و حسین زاده، داوود.1387. اثربخشی الگوهای پیشرفته تدریس فعال در مقایسه با روش های سنتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.حسینی، اکرم السادات و معماریان، ربابه. (1388). تاثیر بکارگیری الگوی بدیعه پردازی در آموزش مفهوم مراقبت تسکینی در کودکان بر خلاقیت نوشتاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری. مجله آموزش در علوم پزشکی، 9(3): 239-248.عیبری، محمود. (1389). بررسی تاثیر روش تدریس همیاری(مشارکتی)، اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه سنگر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان.مهاجر، یحیی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و هدف و نقش آن، سال 1371 ص.432.Brophy. Jere. (2005). Research on learning and teaching history Teaching & Education. Vol 11. NO. pp 97 – 102.Dougal J

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیقات روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیقات روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیقات روش ها و الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی، تدریس فعال و سنتی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *