پیشینه تحقیق برون سپاری

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق برون سپاری

پیشینه تحقیق برون سپاری

دانلود پیشینه تحقیق برون سپاری

پیشینه تحقیق برون سپاری , خرید , ارزان , مبانی , نظری , برون , سپاری ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 25 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>برون سپاری
2-2بیان مسئله
2-3پیشینه داخلی
2-4پیشینه خارجی
2-5بررسی تاثیر برون سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی¬بر-عملکرد آن
2-5-1برون سپاری
• تاریخچه و روند برون سپاری
• برون سپاری از دیدگاه بهره¬وری
منابع:
منابع فارسی
منابع غیر فارسی

برون سپاری
امروزه بسیاری از سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی وکاهش مخاطرات سرمایه گذاریها،فرآیند برون سپاری فعالیتهای سازمانی را دنبال می کنند. (میمند و همکاران، 1389 :3)
سازمانها ناگزیرند برای موفقیت در دنیای کسب وکار امروز،برمزیتهای رقابتی خود تکیه کنند.برای این منظور ،استراتژی برون سپاری به عنوان راهکاری خواهد بود که امکان استفاده سازمان از منابع تسهیلات وتخصص های سایر سازمانها را بدون اینکه سازمان مالکیتی برمنابع وتسهیلات داشته باشد فراهم می آورد. (میمند و همکاران، 1389 :4)
هدف نهایی از برون سپاری ،افزایش سودآوری ،انعطاف پذیری وکاهش مخاطرات سرمایه گذاری در کسب وکار سازمان است.سازمان زمانی باید از برون سپاری استفاده کند که اطمینان داشته باشد برون سپاری باعث بهبود وضعیت مالی وبهره وری خواهد شد.در سازمانهایی که نگران تامین منابع مالی خود نیستند از جمله سازمانهایی که دولت منابع آنها راتامین می کند (سازمانهای بخش عمومی ) بویژه در بخش خدمات،نسبت به برون سپاری حساسیت چندانی وجود ندارد ومعمولاٌباعث بهبود وضعیت مالی وبهره وری نمی شود .برای بررسی تاثیر برون سپاری در سازمان ،می بایست با نگاهی سیستمی اثرات علی ومعلولی آن در عناصر مختلف مرتبط ارزیابی شود تصمیم برون سپاری ،در کوتاه مدت ، دارای دواثر عمده برسازمان است:ازیک سو باعث کاهش هزینه های عملیاتی خواهد شدو از سوی دیگر با آزاد شدن سرمایه ،امکان سرمایه گذاری در سایر حوزه ها را برای سازمان فراهم خواهد ساخت،در نهایت ،برآیند این دو تاثیر ،می تواند باعث افزایش سودمندی برای سازمان وایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهام داران گردد. (میمند و همکاران، 1389 : 7)
برون سپاری راهی نوین برای حل مشکلات دولت ها است که نیازمند تغییرات بنیادین در نگرش مدیران به ماهیت خدمت ونوع ارتباطشان بابخش خصوصی ونیز تغییر درقوانین مرتبط برای تسهیل موضوع دارد.برون سپاری موجب کوچک شدن دولت همراه باکاهش هزینه ها ،افزایش بهره وری وکیفیت خدمات ،ایجاد اشتغال موثر دربخش خصوصی،انتقال فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،ایجاد درآمد ارزی ،کم کردن فاصله میان بازارهای داخلی باخارجی وکمک به توسعه می شود.( الوانی ، اشرف زاده،1387: 10)
ما در جامعه اطلاعات زندگی می کنیم ، جامعه ای که مردمان آن با همان سرعت به اطلاعات دسترسی دارند که رهبران ما در عصر بازارهای تخصصی و تسهیم شده زندگی می کنیم ،در این بازارها مشتریان به کالاها و خدمات بسیار مرغوب و وجود انواع گزینه عادت دارند .مقتضای این حال و هوا موسساتی است که فوق العاده انعطاف پذیر و سازگارباشند،کالاهای مرغوب تولید کنندوپاسخگوی مشتریان خود باشند. (اوزبرن و گبلر ،1991: 98 )
2-2بیان مسئله
درسال های اخیر،مدیران تحقیقاتی بایک حقیقت گریز ناپذیر وقطعی مواجه شده اند وآن چیزی جز تغییرمحیط فعالیت نیست.ظهور بازارها ورقبای جهانی واستراتژی های جدید رقابتی(که برپایه کیفیت ،سرعت ،وپیمان های همکاری بناشده اند)،مدیران رامجبور به اتخاذ استراتژی های مدیریتی ،ساختارهاوسیستم های جدیدی نموده است.
هم اکنون بسیاری از سازمان ها وحتی موسسات تحقیقاتی،ازفعالیتهای معمول داخلی به سوی برنامه های جدید توسعه وبکارگیری فناوری درقالب همکاری ها روی آورده اند.ضرورت مشارکت وبرون سپاری ،سوالهایی است که اکثر شرکت ها باآن مواجه هستند،چرا که شرکت ها منابع محدودی دارند ونمی توانند بضاعت مالی داشتن تمام تکنولوژی را در درون خود راداشته باشند.
نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون سپاری شده است.اگرچه مفاهیم استراتژیک برون سپاری طی سالیان زیادی مورد بحث قرار گرفته اند،اما اغلب تصمیمات برون سپاری صرفاٌبراساس هزینه اتخاذ می شوند.رویکرد سیستماتیک در برون سپاری امری حیاتی است وبه عنوان یکی از عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت تدارکات ومشارکت های پروژه های تحقیقاتی،به این مساله پرداخته شده است.مساله برون سپاری در سازمان ها موضوعیت دارد.اما درپروژه های تحقیقاتی بواسطه وجود ریسک از دست رفتن دانش انحصاری سازمان اهمیت دوچندانی می یابد .نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون سپاری شده است.تصمیمات برون سپاری مقداری از منابع وسرمایه راجهت صرف درموارد دیگر آزاد می سازد.
برون سپاری به این صورت سبب کاهش هزینه ها حتی تا39%شده است،جدا از اینکه منافعی مثل وارد شدن به بازارهای کلیدی نیز به این ترتیب وبا این مشارکت ها تسهیل شده است.اولین موج برون سپاری فعالیت ها به فعالیت هایی که مستلزم مهارت های سطح پایین بودند محدود می شد.مثل مشاغل صنعت نساجی یا صنعت اسباب بازی،دومین موج شامل صنایعی مثل تهیه نرم افزارها ،پردازش کارت های اعتباری ومواردی از این دست بود.سومین موج یا موجی که الان درجریان است شامل فعالیت هایی می شود که دارای دستمزد بالایی هستند ونیاز به مهارت های سطح بالا دارند که از جمله آنها می توان به تراشه ،مهندسی ،تحلیل های مالی،داروسازی وتحقیق وتوسعه اشاره نمود.
بابررسی ساختار هزینه شرکت های تولیدی در کشور های مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است.همه آنها بیان می کنند که مواد وقطعات فرآیندهای خریداری شده از تامین کنندگان به طور متوسط 50%کل هزینه های تولیدی راتشکیل می دهد.بنابراین هزینه های مدیریت زنجیره تامین،یک عنصر اصلی درمدیریت هزینه کل وافزایش سودآوری شرکت می باشد.
شواهد حاکی از آن است که در گذشته رابطه تامین به صورت سیستماتیک انجام نمی شده است.اما در سالهای اخیر مدل هایی در این رابطه ارائه شده است.
تصمیمات تامین تنها به مواد وقطعات فرآیند های محصول ،محدود نمی شود ودر رابطه بافعالیتهای غیرتولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی نیز قابل کاربرد است.در اکثر سازمان ها ،تصمیمات تامین بالقوه زیادی وجود دارد.به طور مثال ،شرکت های تولیدی صدها قطعه دارند که می تواند از داخل یاخارج سازمان تامین گردد.
نتیجه تصمیمات کاملاًمتاثر از کیفیت اطلاعات در دسترس وفرضیات استفاده شده در تحلیل می باشد.در کنار ملاحظات هزینه وسود ،در تصمیمات تامین،مسائل استراتژیک ،ارزیابی مالی،ابعاد کارایی وریسک در رابطه باکیفیت تامین کننده،قابلیت اطمینان،زمان های پیشبردو وتحویل مدنظر قرار می گیرند.زمانیکه تمام این فاکتورهاباهم درنظر گرفته می شوند،تصمیم تامین می تواند یک تصمیم بسیار پیچیده وحساس باشد که بر سودآوری،سرمایه گذاری وموقعیت رقابتی تاثیرمی گذارد.یک تصمیم اشتباه می تواند منجر به هزینه های محصول بالاتر،حیف ومیل واز دست دادن فرصتها،مشتریان وسهم بازار شود.
برون سپاری دربسیاری از سازمانهای امروزی(غربی،شرقی،ویاایرانی)ازامری غیرعادی وعجیب ،به فعالیتی متداول تبدیل شده است.کمی تفکر در این واژه،مارابه بررسی ومطالعه مفاهیمی چون ساختارهای سازمانی،بنگاه های دولتی وخصوصی،بازاریابی رقابتی وانحصاری ،ایجاد ارزش افزوده بیشتر،کاهش هزینه وافزایش سودآوری،پروژه ومدیریت آن ،مدیریت مخاطرات،چابکی وانعطاف پذیری ،نفوذ به بازارهای جدید وبسیاری ابزار ودانش های تخصصی دیگر سوق می دهد.
برون سپاری که این روزها به عنوان یک روش واگذاری بخشی از کارها به خارج از سازمان یاداخل سازمان به صورت پیمانکاری مطرح است،مانند هرروش دیگری می تواند مفید باشد.ولی اگر دارای شرایط واستانداردهای تعریف شده وشفافی نباشدممکن است ضرر وزیان های بسیاری را به همراه داشته باشد.
امروزه،بسیاری از شرکت ها باتمرکز بریک تخصص ویامهارت ویژه فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می کنند.تحقیقات نشان می دهد منافع حاصل از برون سپاری از شرکت ها،زیاد بوده ومهمترین آنها صرفه جویی در وقت وهزینه وارتقای کیفیت وآزادسازی منابع داخلی به منظور استفاده بهینه از آنها بوده است.(پورمعلم ،1389: 4)

2-3پیشینه داخلی
جدول 2-1- پیشینه داخلی

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

ناشر

نتایج

,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق برون سپاری  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق برون سپاری روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق برون سپاری

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *