پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای استراتژی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه)

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای استراتژی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه)

پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای استراتژی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه)

دانلود پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای استراتژی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه)

پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای استراتژی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه) , خرید , ارزان , مبانی , نظری , تحقیق , و , پیشینه , تحقیق , تعاریف , و , مدلهای , استراتژی , مدیریت , دانش , (فصل , دوم , پایان , نامه) ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 82 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>
فصل دوم بررسی مفاهیم و پیشینه پژوهش 9
2-1- مقدمه 10
2-2- سازمان های یادگیرنده و دانشی 10
2-3- مفهوم مدیریت دانش 12
2-4- الگوهای چهارگانه ایجاد دانش در هنگام تغییرات پروژه های سازمانی 15
ذخیره دانش 17
تحلیل و داده کاوی 17
انتقال و توزیع دانش 18
بکارگیری و رواسازی دانش 19
ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 19
2-5- مفهوم سازی پیاده سازی مدیریت دانش 21
2-6- مبانی تئوریک مدیریت دانش 25
دانش چیست؟ 25
داده 26
اطلاعات 27
دانش 28
روابط داده، اطلاعات و دانش 29
عناصر دانش 29
تجربه 30
پیچیدگی 30
قضاوت و داوری 30
ارزش ها و باورها 31
2-7- ویژگیهای دانش 31
2-8- انواع دانش 34
2-8-1- انواع دانش از نظر نوناکا 34
2-8-2- انواع دانش از نظر جورنا 35
2-8-3- انواع دانش از نظر ماشلوپ 36
2-8-4- طبقه بندی بلاکلر از دانش 37
2-8-5- طبقه بندی لیدنر و علوی از دانش 37
2-9- عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش 38
2-10- ارزیابی عملکرد مدیریت دانش 43
2-11- بررسی پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش 45
2-11-1- گروه بندی دانش بر مبنای استراتژی دانش 48
2-11-2- مدل کلی ساختار نظام های مدیریت دانش 48
2-11-3- مدل استراتژی مدیریت دانش میلتون 50
2-11-4- مدل استراتژی مدیریت دانش بنیادی در سازمان 52
2-11-5- مدل راهبردی مدیریت دانش 54
2-11-6- مدل استراتژی زنجیره دانش 56
2-11-7- مدل استراتژی چهار حلقه ای مدیریت دانش 58
2-11-8- مدل استراتژی چند عاملی توسعه نظام های مدیریت دانش 59
2-11-9- مدل استراتژی چرخه حیات دانش 60
2-11-10- مدل استراتژی مدیریت دانش SECI 64
2-11-11- استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی سازی (Hansen et al, 1999) 67

2-1- مقدمه

دانش به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی و ایجاد ارزش (King & Zeithalm, 2003)، عنصری ضروری برای توسعه شایستگی های کلیدی و به طور کلی عاملی تعیین کننده برای شرکت ها با آمال جهانی شناخته شده است. علاوه بر این، دانشی را که شرکت ها با آن آشنا می شوند، منبعی پویا است که نیازمند مدیریت دقیق می باشد. بدیهی است، مادامی که سازمان ها در زمینه ارزیابی دارایی های دانشی خود، پیمایشی انجام ندهند، مدیریت دانش، بهبود عملکرد و توسعه سازمانی را تصدیق نخواهد نمود (Longbottom & Chourides, 2009). جریانات اقتصادی به واسطه ی افزایش رقابت های تجاری، تمایلات سازمان ها، همگونی و تقارب محصولات و خدمات و توسعه وسیع تکنولوژی، تخصصی شده است (, 1998 Davenport & Prusak). ریسک و عدم اطمینان ذاتی در چنین محیط پویایی، اهمیت مدیریت دانش سازمانی را افزایش داده است. شواهد نظری و تجربی گوناگون، مدیریت دانش را به عنوان یک منبع کلیدی برای به دست آوردن مزیت رقابتی و در پی آن هدایت به سوی موفقیت سازمانی، به اثبات رسانیده است. این فصل از پژوهش به بیان مفاهیم اصلی و پیشینه پژوهش در ارتباط با مدیریت دانش مخصوصا مدلهای استراتژی مدیریت دانش خواهد پرداخت تا بدین وسیله بتوان در فصول آتی، با استفاده از این مفاهیم، روش پژوهش مناسب و شاخصهای اندازه گیری مناسب را انتخاب کرد.
2-2- سازمان های یادگیرنده و دانشی

طی ١٠ سال گذشته، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فناوری متعدد به طور فزاینده ای تشدید و موجب تغییر کلی محیط کار شده اند. این تغییرات چنان سریع اتفاق افتاده و رقابت نیز چنان زیاد شده است که سازمان های دایناسوری عظیم با مغزهای کوچک رشد یافته در قرن بیستم، نمی توانند در دنیای جدید قرن بیست ویکم داوم بیاورند . هریسون اون (1991) در کتاب خود با عنوان "ببرسواری: انجام کسب و کار در دنیای در حال تحول" می نویسد: "زمانی وظیفه ی اصلی کسب وکار، سودآوری و تولید محصول بود. اکنون وظیفه ی اصلی کسب و کار تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده ی اثربخش از تغییرات رخ داده است (Owen, 1991). این بدان معنی نیست که سود و محصول، دیگر مهم نیست بلکه بدین معناست که بدون یادگیری مستمر دستیابی به آن ها ناممکن خواهد بود". به طور خلاصه، تغییرات عوامل خارجی مستلزم انطباق یا انقراض سازمانی هستند و تنها شرکت هایی که بتوانند خود را به نیروی محرکه ی هوشمندتر
و کارآمدتر در برابر تغییرات، تبدیل کنند، در هزاره ی نوین موفق خواهند بود. همان طور که یکی از پیشگامان سازمان های یادگیرنده به نام رجینالد ریوانز (١٩٨2) اشاره می کند: "یادگیری در درون سازمان باید مساوی یا بیشتر از تغییر خارج از سازمان باشد، در غیر این صورت سازمان میمیرد" (Revans, 1982). در نتیجه، سازمان هایی که سریع تر یاد می گیرند، با سرعت بیشتری خود را با شرایط محیطی تطبیق داده و مزیت های استراتژیک چشمگیری را در دنیای کسب و کار به دست می آورند. سازمان یادگیرنده ی نوین قادر است که نبوغ جمعی افراد خود را در سطوح فردی، گروهی و سازمانی پرورش دهد. این قابلیت که با شرایط سازمانی، فناوری، مدیریت دانش و توانمندسازی افراد عجین می شود، سازمان ها را قادر میسازد تا از تبعات منفی رقابت به دور باشند. هشت عامل مهمی که دنیای کسب و کار را تغییر داده و یادگیری سازمانی گسترده را در قرن بیست و یکم اجتناب ناپذیر خواهند نمود، به شرح زیر هستند
١. جهانی سازی و اقتصاد جهانی
2. فناوری
3. تحول اساسی دنیای کار
4. نفوذ فزاینده ی مشتری
5. پیدایش دانش و یادگیری به عنوان دارایی های عمده ی سازمانی
6. تغییر نقش ها و انتظارات کارکنان
7. تنوع و تحرک نیروی کار
8. تغییر و آشوب های در حال گسترش
این ضرورت ها باعت شد تا در اوایل دهه ی ١٩٩٠، تعدادی از سازمان ها فرایند تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده را آغاز کنند. شرکت هایی چون کورنینگ، فدرال اکسپرس، فورد، جنرال الکتریک، موتورولا و پسیفیک بل در آمریکا، شرکت های آ.ب.ب، رور و شیرنس استیل در اروپا و شرکت های سامسونگ و هواپیمایی سنگاپور در آسیا را می توان جزو اولین پیشگامان موفق این دهه نامید. این شرکت ها دریافتند که گسترش همکاری، یادگیری های سازمانی وسیع و بهبود خدمات و محصولات ناشی از آن بهترین راه حفظ بقا و موفقیت است. چراکه انتظارات و انتخاب های مشتریان شرکت ها
را مجبور می کند تا به طور مستمر راه های جلب رضایت مشتری را یاد بگیرند و تغییرات سریع و مداوم در مهارت هایی که کارکنان نیاز دارند، آن ها را به اجبار به سازمان هایی یادگیرنده مبدل خواهد کرد. سازمانی که قادر باشد تمام این
عوامل را کنترل نموده و به نحوی نظام مند موجب هم افزایی آن ها گردد، مسیر موفقیت را برای صعود به مرحله ی بعدی زندگی سازمانی که همان یادگیری است، بپیماید. آنچه افراد و سازمان ها برای بقا و موفقیت باید بیاموزند چیزی جز دانش جدید و مرتبط نیست (رادینگ، 1383).
2-3- مفهوم مدیریت دانش

دانش بیش از هر منبع گرانبهایی چون منابع مالی، موقعیت بازار و یا فناوری برای سازمان ها اهمیت یافته است. چرا که از آن به عنوان منبع اصلی در انجام کارهای سازمان یاد می شود. سنت ها، فرهنگ، فناوری، اقدامات، تیم ها و رویه های سازمان همگی بر پایه ی دانش و تخصص بنا شده اند. دانش برای افزایش قابلیت های کارکنان به منظور گسترش و اجرای بهبودها و ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان لازم است (خرقانی و سلسله، 1386). دانش برای روزآمدسازی محصولات و خدمات، تغییر نظام ها و ساختارها، و دستیابی به راه حل مشکلات، ضروری است. در اقتصاد نوین مبتنی بر دانش، افراد در تمام سطوح و انواع شرکت ها برای گسترش دانش، به چالش کشیده خواهند شد تا مسئولیت ایده های جدید خود را بپذیرند و تا جایی که می توانند آن ها را پی گیری کنند. وظیفه ی رهبر همانا خلق محیطی خواهد بود که به کارکنان امکان افزایش دانش و عمل بر مبنای آن را بدهد.,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای استراتژی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای استراتژی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق تحقیق و پیشینه تحقیق تعاریف و مدلهای استراتژی مدیریت دانش (فصل دوم پایان نامه)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *