پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه)

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه)

پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه)

دانلود  پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه)

پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه) , خرید , ارزان , ادبیات , نظری , و , پیشینه , تحقیق , تعاریف , و , مفاهیم , رهبری , معنوی , (فصل , دوم , پایان , نامه) ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 42 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>1-1- مقدمه 16
2-1- مروری بر تاریخچه رهبری معنوی 16
2-2. اهمیت و ضرورت رهبری معنوی 19
2-3. تعاریف و اصطلاحات 20
2-3-1. مفاهیم و تعاریف معنویت در رهبری معنوی 20
2-3-2. معنویت در سازمان ها و محیط های کاری 23
2-3-3. ارتباط میان رهبری معنوی و معنویت 25
2-3-4. رهبری معنوی 26
2-3-5. دلایل روی آوردن به رهبری معنوی 32
2-3-6. مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کاری 33
2-3-7. مدل رهبری معنوی 35
2-3-8. پیامدهای رهبری معنوی 39
2-3-9. عوامل موثر بر رهبری معنوی 40
2-6. پیشینه پژوهش 56
2-7. مدل مفهومی تحقیق 60
2-8. جمع بندی فصل 61

فصل دوم: و پیشینه پژوهش
1-1- مقدمه
در فصل ابتدایی این پژوهش که حاوی کلیات تحقیق بوده، به مرور مقدمه و بیان مساله، اهداف و فرضیات پژوهش، درامدی کوتاه بر روش پژوهش، اهمیت و ضرورت موضوع و موضوعاتی از این قبیل پرداخته ایم. در فصل دوم این پژوهش، در ابتدا به تعاریف و مفاهیم اصطلاحات تخصصی متغیرهای این پژوهش که شامل رهبری معنوی و رضایت شغلی است، می پردازیم. برای هر یک از متغیرها، مروری کوتاه به تاریخچه هر کدام از آنها، تعاریف مرتبط با رهبری معنوی، معنویت، رضایت شغلی و …، مدل های مرتبط با هر کدام از متغیرها، عوامل موثر بر آن ها، پیامدهای هر یک از آن متغیرها و … خواهیم پرداخت. هدف از فصل دوم پژوهش، بدست آوردن دیدی جامع نسبت به مفاهیم رهبری معنوی و رضایت شغلی و چگونگی پیدایش آن ها و نیز کمک به شکل گرفتن فرضیات و نمایش دادن مسیر پژوهش خواهد بود. همچنین با استفاده از ادبیات موضوعی تحقیق می توان در فصل پنجم پژوهش، نتایج حاصل از آزمون فرضیات را با تطبیق و مقایسه آن با ادبیات موضوعی پژوهش در راستای اهداف پژوهش راهنمایی کرد. پس از ارائه هر کدام از مطالب گفته شده در فوق، به بررسی پیشینه های تحقیق صورت گرفته چه در داخل و چه در خارج کشور پرداخته خواهد شد.
2-1- مروری بر تاریخچه رهبری معنوی
فرهلم (1996)، از اولین محققینی بود که اصطلاح رهبری و معنویت را با هم برای توصیف معنویت در رهبری محیط کاری و سازمان ها به کار برد و از آن تاریخ، دیگر محققان تلاش کردند تا به یافته های وی اعتبار بخشیده و به سوی تئوری رهبری معنوی راه یابند. برخی از دانشمندان، در آن دوران رهبری معنوی را در سازه هایی همچون هوش عاطفی، اخلاقیات، ارزش ها و نیز ویژگی هایی چون کاریزماتیک، مباشرت، تحول آفرین و خدمتگذار توصیف کرده اند (Dent et all, 2005).
نویسندگان دیگری نیز مانند بایبرمن وهمکارانش(1999)، استراک و همکارانش(2002)، فرای (2003)، ریو (2005) به این موضوع پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که رهبری و معنویت چنان می توانند در هم تنیده باشند که حتی بتوان یک نوع رهبری به نام رهبری معنوی را وارد ادبیات رفتار سازمانی نمود و پژوهش ها در حوزه ی آن تا جایی پیش رفت که لوئیس فرای معتقد بود که یکی از مهم ترین عوامل فراموش شده تئوری های انگیزش، رهبری معنوی بوده است ( خائف الهی و همکاران، 1389).
در طول تاریخ ، مفهوم رهبری معنوی و معنویت به اشکال گوناگونی تجلی یافته و در گستره آن بسیار سخن گفته شد. هر فرد از نگاه مختلفی به آن نگریسته و با تکیه بر ابعادی از آن تعریفی ارائه داده است. مفاهیمی از قبیل معنویت که به امور غیرمادی تعلق دارند ، تعریفی یکسان و عقلانی ندارند و معمولا با بیان مصداق ها و امثالی شرح داده می شوند. معنویت نیاز ذاتی انسان جهت رابطه با امری فراتر از خود انسان است و رهبری معنوی وسیله ای است که سازمان ها روحیه تعهد و عشق به نوع دوستی را در میان کارکنان تسری داده و اخلاقیات را در محیط کاری پرورش دهند. (King, 2008)
از آن تاریخ که تئوری رهبری معنوی در عرصه مدیریت و سازمان جایگاه ویژه ای یافت، انتقال قابل توجه ای در حوزه رهبری اتفاق افتاد. از مدت ها قبل، معنویت خارج از حوزه پژوهش های علمی قرار داشت. در هر صورت پژوهش های بسیاری نشان داده که ارزش های رهبری معنوی با اثربخشی رهبری رابطه مثبت و معناداری دارند، از این جهت، بسیاری از محققان به اهمیت موضوع رهبری معنوی و معنویت در سازمان برای پیشبرد اهداف بلندمدت سازمانی پی برده اند (Reave, Fry, 2003 & 2005)
در طلیعه قرن جدید که سازمانها با محیط رقابت جهانی مواجه اند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود؛ نیروی رقابتی جهانی، سازمانهای امروزی را مجبور کرده است که بعد از دهها سال پیگیری روشها و رویه های کاری ثابت خود، روشهای کاری جدید را در پیش بگیرند، به گونه ای که سازمانها دارای ثبات کاری نیستند و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند (Geisel, 2003،leithwood ).
اولین کسی که به صورت جامع، مدلی برای تئوری رهبری معنوی ارائه کرد، فرای (2003) بوده است. فرای، بر اساس نظریات انگیزشی، مدل علی خود را که ارزش ها، نگرش ها و رفتار رهبر را به نتایج سازمانی از راه ارضای نیازهای بقای معنوی پیروان پیوند می دهد، توسعه داد. اساس نظریه فرای این ایده است که رهبران و پیروان نیاز به بقای معنوی داشته و نیازهای دعوت یا معناداری و عضویت در همین راستا قرار دارند.
به مرور زمان، محققان در آن زمان ها دریافته اند که رهبری معنوی در سازمان ها در دو رکن ذیل خلاصه می شد:
ایجاد یک بینش که اعضای سازمان نوعی دعوت را احساس کنند که طی زندگی شان معنا پیدا کرده و نوعی تفاوت در مفاهیم را احساس می کنند.
ایجاد یک فرهنگ سازمانی/ اجتماعی بر اساس عشق انسان دوستی (Fry, 2003).
در آن زمان، دانشمندانی چون (Fry, 2003 & 2005) و (Reave 2005)، به این باور رسیده اند که تئوری رهبری معنوی از آنجا که بسیاری از طریقت های معنوی توافق خیلی زیادی در خصوص ارزش های معنوی دارند، حاوی رویکردی جهان شمول است.
همچنین اسمیت (1992)، به این نتیجه دست یافت که همه مذاهب در ارزش های متدوال فروتنی، نیکوکاری، صداقت و بصیرت اشتراک دارند. به زعم آنان، در پژوهش های بین فرهنگی مشخص شده که ارزش های معنوی جذابیت های جهانی داشته که از آن رو توافق گسترده ای بر ویژگی های معنوی رهبران موفق و ناموفق وجود دارد و لذا تئوری رهبری معنوی می بایست فراتر از محدودیت های وضعیتی با فرهنگی خاصی باشند. این در حالی بود که نظریات اقتضایی تنها برای سناریوهای خاصی رهنمود ارائه می دادند (Reave 2005).
در آن زمان، سازمان ها برای اینکه از قافله عقب نیافتند، اکثر این سازمانها توجه خود را معطوف به رهبران سازمانی کرده اند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی درون سازمان دارند، چرا که رهبری با ایجاد تغییر سروکار دارد. در واقع در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه جهانی در حال حرکت است. از این رو نیاز به رهبری مقدستر به وجود آمده است که چهار عرصه اساسی ماهیت انسان یعنی جسم(فیزیکی)، ذهن(تفکر منطقی)، سرشت(عواطف و احساسات)، و روح را در هم ادغام می کند. در واقع پاسخ به این نیازها، نیاز به تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را الزام می کند. از این رو نیاز به رهبران معنوی در سازمانهای یاد گیرنده ای نمود پیدا می کند که الگوهای تفکر در آنها گسترده و پرورش یافته و اشتیاق همگانی به طور گسترده ای در آن تنظیم شده است. افراد در چنین سازمانهایی توانمند هستند و صلاحیت دستیابی به چشم انداز روشن سازمانی را به طور نمایانی دارند. بنابراین وجود رهبری معنوی در چنین سازمانهایی مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر است. در مجموع اهمیت و ضرورت معنویت در سازمان آنچنان است که می تواند برای سازمانها، انسانیت و برای اجتماع، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد. اگر چه رهبری یک موضوع مورد علاقه برای هزاران سال بوده است، اما تحقیق علمی در این زمینه درست در قرن بیستم شروع شده است (judge, 2005 ، bono ، ilies ،Gerhardt ). در واقع، تحولی در توسعه نظریات رهبری از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است که باعث ارائه چندین نظریه در زمینه انگیزش پیروان شامل نظریه مسیر- هدف، رهبری کاریزماتیک ، رهبری تحول آفرین و تعاملی شده است. اما اگر با تعمقی دقیق به سیر تکوین مطالعات رهبری توجه کنیم، خواهیم دید، تا کنون تحقیقات مختلفی در مورد ویژگیهای فیزیکی، ذهنی و عاطفی رهبران صورت گرفته، ولی موضوعی که در سالهای اخیر توجهات زیادی را به سوی خود جلب کرده است، ویژگی رهبران معنوی است و اینکه چگونه می توان با توسل جستن به معنویت، سلامت فردی و سازمانی را به ارمغان آورد.
2-2. اهمیت و ضرورت رهبری معنوی,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رهبری معنوی (فصل دوم پایان نامه)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *