پیشینه تحقیق حسابرسی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق حسابرسی

پیشینه تحقیق حسابرسی

دانلود پیشینه تحقیق حسابرسی

پیشینه تحقیق حسابرسی , خرید , ارزان , مبانی , نظری , حسابرسی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 32 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>حسابرسی
تعریف: حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت های مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارایی ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورت های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر، گردآوری می کنند.
یا اینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع.
"حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل و یکی از مکانیزم های کلیدی حاکمیت شرکتی، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی، برعهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها، بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از داد و ستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف است. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرآیند حسابرسی، این است که هدف واحد تجاری، حفظ منافع سهامداران می باشد". [21].
حسابرسی محصول فرآیند سرمایه داری است. هر چقدر نظام سرمایه داری پیچیده تر و فراگیرتر شده، حیطه ی خدمات حسابرسی گسترده تر و تقاضا برای حسابرسی افزیش یافته است. پس می توان نتیجه گرفت که؛ حسابرسی رشد و توسعه ی خود را درگرو پیشرفت و توسعه ی نظام سرمایه داری می داند. [50]. با این حال "فن و وانگ (2005) بیان داشته اند که حتی در بازارهای در حال توسعه نیز، حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می کنند. بر اساس قانون ساربینزاکسلی (2002)، حسابرسان نه تنها در زمینه قابل قبول بودن؛ بلکه در مورد کیفیت صورت های مالی ارائه شده نیز باید آماده مذاکره با کمیته حسابرسی باشند". [10]. همچنین به دنبال فرایند خصوصی سازی و پراکندگی مالکیت و در نتیجه افزایش هزینه های نمایندگی ناشی از پراکندگی مالکیت و عدم توانایی سهامداران خرد در نظارت بر مدیریت، تقاضا برای حسابرسی به عنوان مکانیزم نظارت بر مدیریت، افزایش یافته است. [50].
"حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جایگاه خاصی داشته و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری کاربرد دارد. به عبارت دیگر هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد". [50].
اگر بررسی اجمالی از خدمات ارائه شده توسط موسسات بزرگ حسابرسی داشته باشیم، بیش از 50 مورد خدمت توسط حسابرسان جهانی ارائه می شود که در ایران به تبع اقتصاد توسعه نیافته، خدمات حسابرسی حداکثر در خدمات حسابرسی مالی، مالیاتی و عملیاتی خلاصه شده است. [5].

2-7-1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان
وجود تضاد منافع بالقوه میان تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی، یکی از ضرورت های استفاده از خدمات حسابرسی است. و هرچه فاصله میان مالکیت و مدیریت یک واحد تجاری افزایش می یابد، تقاضا برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل نیز افزایش خواهد یافت.
اغلب استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به دلایلی از جمله؛ موانع حقوقی، سازمانی و یا تجاری، به صورت مستقیم به اسناد و مدارک اولیه و زیربنای اطلاعات دسترسی ندارند، لذا در تصمیم گیری خود در صورتی می توانند به اطلاعات مندرج در صورت های مالی اتکا نمایند که صورت های مالی توسط شخص ثالث مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.
پیچیدگی صورت های مالی و تنوع و گستردگی فعالیت های اقتصادی نیز از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی شده اند. زیرا افزایش دامنه مبادلات و توسعه سیستم های اطلاعاتی و حتی پیچیدگی رویدادهای مالی امکان وقوع اشتباه و یا تحریفات در صورت های مالی حتی اعمال نظر مدیران در صورت های مالی را افزایش داده است، در نتیجه پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی زمینه را برای پنهان سازی اشتباهات، تقلبات و سوء جریان مدیران فراهم می نماید. پس استفاده کنندگان تنها زمانی می توانند این اطلاعات را با اطمینان زیربنای فعالیتها و تصمیم گیریهای اقتصادی خود قرار دهند که توسط شخصی مستقل از تهیه کنندگان آن، بررسی شده باشد.
الزامات قانونی یا اصرار یک عامل ذینفع مانند بانک ها

2-8 حق الزحمه حسابرسی
منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه تامین می شود. حق الزحمه حسابرسی، شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه خدمات حسابرسی و طبق توافق، بر اساس قرارداد به حسابرس یا موسسه حسابرسی پرداخت می گردد. [45].
به عقیده امانی ودوانی (1388)، "چنانچه استفاده کنندگان از گزارشات حسابرسی بخواهند به انتظارات واقعی خود از این گزارشات دست یابند، یکی از عوامل نیل به این انتظارات، پرداخت حق الزحمه حسابرسی متناسب با خدمات حسابرسی ارائه شده می باشد. در حال حاضر نیز یکی از مناقشات اصلی حرفه ی حسابرسی، تعیین حداقل نرخ حق الزحمه ی حسابرسی و نرخ شکنی برخی موسسات است". [5].
"در واقع بهای هر خدمت یا کالا قیمتی است که مصرف کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است، اما در عمل این فرمول در کشورهایی که فاقد اقتصاد رقابتی هستند کارآیی نداشته و قیمت را یا انحصارات و یا حداقل مزد معیشتی تعیین می کند. وجود حق الزحمه های اندک حسابرسی و به تبع آن کیفیت پایین خدمات حسابرسی نقش حسابرسی را به مخاطره می اندازد و به تبع آن سوگیری ارائه ی اطلاعات آلوده و تحریف و اشتباه که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حق الزحمه ی حسابرسی دارد شکل می گیرد. اما مقایسه حق الزحمه حسابرسی در کشورهای مختلف، نشان دهنده این مطلب است که، حق الزحمه دریافتی از سوی حسابرسان در ایران نسبت به سایر کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته، در سطح بسیار پایینی قرار دارد. زیرا در ایران، شرکت ها و موسساتی که از خدمات حسابرسی بهره می برند، برای انتخاب حسابرس به سراغ مناقصه بر سر حق الزحمه حسابرسی می روند". [5].

2-8-1 عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی
"به طور خلاصه، می توان عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه حسابرسی را به صورت زیر تقسیم بندی نمود:
الف- عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی مانند؛ تخصص صنعتی موسسه حسابرسی، شهرت و اعتبار موسسه حسابرسی، استقلال حرفه ای موسسه حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی.
ب- عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی مانند؛ دعاوی حقوقی شرکت صاحبکار، اندازه شرکت صاحبکار، شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار و ریسک شرکت صاحبکار". [16].
از آنجایی که نقش حسابرسی، اطمینان از بکارگیری رویه ها و سیاست های حسابداری مناسب در شرکتهاست، حسابرسی بخشی از سیستم حاکمیت شرکتی به حساب می آید و هزینه آن نیز به عنوان یکی از اجزای کلیدی هزینه های نظارت تلقی می گردد. در نتیجه انتظار می رود که حسابرسان در مقابل رسیدگی های عادی، زمان بیشتری را برای رسیدگی به شرکت هایی که به نظر می رسد در آن ها مشکلات نماینگی بیشتر است، صرف نمایند و حق الزحمه بالاتری نیز دریافت نمایند.
بسیاری از تحقیقات حسابرسی بر عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی متمرکز شده است.
اولین تحقیق مربوط به مطالعه سیمونیک در سال 1980 می باشد. این محقق مدلی را برای حق الزحمه حسابرسی توسعه داد که به نقطه عطفی در تحقیقات حسابرسی مبدل گشته است. نقطه شروع آن، این فرض بود که حسابرسان نیز همراه با مدیران مسئول کیفیت اطلاعات حسابرسی در برابر استفاده کنندگان از این اطلاعات می باشند. از این رو، سیمونیک در سال 1980 به توسعه مدل حق الزحمه حسابرسی دو جزئی زیر پرداخت:
این دو جرء شامل تلاش های حسابرسی و صرف ریسک بودند.
AUDFEE = p*q + E(L)
در این مدل، AUDFEE نشان دهنده مقادیر حق الزحمه حسابرسی، p قیمت گذاری ساعتی، q تعداد ساعات حسابرسی و E(L) یا جزء صرف ریسک که احتمال زیان های مورد انتظار را ارزیابی می نمود، می باشند. [53].,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق حسابرسی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق حسابرسی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق حسابرسی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *