پیشینه تحقیق ریسک اعتباری

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق ریسک اعتباری

پیشینه تحقیق ریسک اعتباری

دانلود  پیشینه تحقیق ریسک اعتباری

پیشینه تحقیق ریسک اعتباری , خرید , ارزان , ادبیات , نظری , وپیشینه , تحقیق , ریسک , اعتباری ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 93 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>پیشینه تحقیق ریسک اعتباری

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه.
2-2- ادبیات و پیشینه تحقیق
2-2-1- ادبیات تحقیق
2-2-1-1- بانک و بانکداری
2-2-1-2- ضرورت بانکداری
2-2-1-3- جایگاه ریسک
2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک .
2-2-1-5- نظریه ریسک
2-2-1-6- اهمیت ریسک
2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک
2-2-1-8- مدیریت ریسک
2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک
2-2-1-10- تعریف ریسک
2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها
2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات
2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی
2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی
2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR
2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان
2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی
2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور
2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی
2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی
2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود
2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک
2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی
2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی
2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی
2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال
2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی
2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی
2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز
2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی
2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها
2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها .
2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی .
2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی
2-2-1-35- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان.
1-تاریخچه بانک ملت
2-شبکه بین المللی بانک
3-اهداف /چشم انداز/ماموریت ها
4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان
2-2-2- پیشینه تحقیق
2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی.
2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی.
3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق

2-2- ادبیات و پیشینه تحقیق
2-2-1- ادبیات تحقیق
2-2-1-1-بانک و بانکداری
امروزه بانکداری یکی از با اهمیت ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید. بانک ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی زمینه های رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).
از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت های سرمایه گذاری سوق داده شود بسیار حیاتی است.
ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت(مومنی و حری، 1389 ،140-160).
از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل موثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، تامین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).
بطور کلی عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).
2-2-1-2-ضرورت بانکداری
در سراسر جهان صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و می توان از آن به عنوان نیروی محرکه شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یادکرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی وپولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).
بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد موثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).
عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).
2-2-1-3-جایگاه ریسک و بالاخص ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور
ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است و کلیه موقعیت های تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).
ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی حائز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهام داران مردم و بانک ها است که در صورت عدم گردش هم می توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف کند (اصلی، 1390،34-1).
اما در اقتصاد ایران بسیاری از عوامل غیرقابل پیش بینی بوده و تحت تاثیر ایجاد شده تغییر می کند لذا یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری هرچند کوچک بر اساس تجربیات گذشته تا حد ممکن جایی برای این تغییرات یا ریسک می گذاردولی بعضی مواقع تمامی شرایط اقتصاد بر اساس انتظارات وی تحقق نمی یابد و این عامل منجر می شود تا در اثنای کار، وی با عواملی روبرو شود که شاید کوچکترین حدسی مبنی بر ایجاد آن نداشته از اینرو دیگر قادر نخواهد بود به تعهدات خود عمل نمایدو از دید بانک نیز مشتری تلقی خواهد شد که به تعهدات خود عمل نمی کند و بانک را در دریافت منابع داده شده با مشکل و در مواقعی با زیان مواجه سازد(اصلی، 1390،34-1).
در کشور ما طی چند سال اخیر، موضوع ریسک و آسیبهای ناشی از آن موردتوجه سازمانها و خصوصاً نهادهای مالی قرار گرفته است اما به رغم اهمیت آن چارچوب یکسان و هماهنگی برای پیاده سازی مدیریت ریسک و شاخصهای دقیق برای تعیین ریسک اعتباری وجود نداشته و صنعت رتبه بندی در کشور هنوز جایگاه مناسبی نیافته است که از عمده دلایل این امر میتوان به عواملی چون مسائل فرهنگی، اقتصادی، آموزش ، فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز، خلا شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و مسائل سیاسی اشاره نمود.
لذا باید تدابیری اندیشیده شود تا هم منابع مالی مورد نیاز متقاضیان تامین شده و هم بانک اصلی ترین وظیفه خود یعنی اعطای تسهیلات را با حداقل ریسک ممکن انجام دهد. زیرا در شرایط متحول امروز اساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر ریسکها و نوع مدیریتی است که بر انواع ریسکها اعمال می کند.
البته طی چند سال اخیر اقدامات شایان توجهی در این خصوص انجام شده است.
پس از تصویب قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات و ابلاغ رسمی آئین نامه نظام سنجش اعتبار، مصوب هیات محترم وزیران در سال 1386، شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران که در آبان ماه سال 1385 با مشارکت کلیه بانک های کشور و تعدادی از شرکتهای بزرگ بیمه و لیزینگ با نظارت بانک مرکزی تاسیس شده بود، به عنوان نهادمالی رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی کشور معرفی شد که با شروع فعالیت به عنوان نهاد مرجع، نسبت به رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه گزارش هایی در این زمینه اقدام نموده است(اصلی،1390 ،34-1).,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق ریسک اعتباری  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق ریسک اعتباری روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق ریسک اعتباری

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *