پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

دانلود پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالیدانلود پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی پیشینهتحقیقساختارسرمایهوانعطافپذیریمالیپیشینهتحقیقساختارسرمایهانعطافپذیریمالی

——-

پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 0
قیمت: 61600 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل دوم ………………………………………………………………………………………مروري بر ادبيات تحقيق
‏1-2مقدمه
‏يكي ‏از ‏اصلي ‏ترين ‏تصميمات ‏مديران ‏مالي ‏در ‏شركت ‏هاي ‏سهامي ‏عام، ‏تعيين ‏تركيب ‏بدهي ‏و سهام ‏است كه ‏اين ‏تصميمات ‏بايد ‏در ‏راستاي ‏به ‏حداكثر ‏رساندن ‏ثروت ‏سهامداران، ‏اتخاذ ‏شوند.
‏ديدگاه ‏سنتي ‏در ‏ساختار ‏سرمايه، ‏بر ‏اين ‏نظريه ‏استوار ‏بود ‏كه ‏مي ‏توان ‏با ‏استفاده ‏از ‏اهرم، ‏ارزش شركت ‏را ‏افزايش داد. اما ‏آغاز ‏نظريات ‏مدرن ‏ساختار ‏سرمايه ‏را ‏مي ‏توان ‏مقاله ‏اوليه ‏موديلياني ‏و ميلر(1958) دانست ‏كه ‏اظهار ‏كردند، ‏تحت ‏شرايط ‏خاص‏ ‏(وجود ‏بازار رقابت ‏كامل، ‏نبود ‏ماليات ‏بر ‏درآمد، ‏عدم ‏وجود ‏هزينه ‏هاي ‏ورشكستگي ‏و ‏نمايندگي، ‏وجود ‏تقارن اطلاعاتي ‏بين ‏فعالان ‏بازار ‏سرمايه)، ‏ارزش ‏شركت ‏مستقل ‏از ‏ساختار ‏سرمايه ‏است‏. ‏اندكي ‏بعد ‏درسال1963 ‏، ‏اين ‏دو ‏انديشمند، ‏با ‏افزودن ‏معافيت ‏هاي ‏مالياتي ‏بدهي ‏براي ‏شركت ‏هايي ‏كه ‏از ‏بدهي استفاده ‏مي ‏كنند، ‏ايجاد ‏اهرم ‏مالي ‏را ‏باعث ‏افزايش ‏ارزش ‏شركت ‏دانستند. سپس، ‏ميلر ‏در ‏سال1977 ‏، ‏با ‏افزودن ‏ماليات ‏بر ‏درآمدهاي ‏شخصي ‏به ‏مدل، ‏دريافت ‏كه ‏مزاياي ‏مالياتي ‏به ‏وسيله ‏ماليات بر ‏درآمدهاي ‏شخصي ‏از ‏بين ‏مي ‏رود.
‏با ‏اين ‏وجود، ‏شواهد ‏حاصل ‏از ‏مطالعات ‏تجربي ‏نشان ‏داد ‏كه ‏رفتار ‏واقعي ‏تامين ‏مالي ‏شركت ‏ها، با ‏ادبيات ‏نظريه ‏هاي ‏ساختار ‏سرمايه ‏سازگاري ‏ندارند.‏ ‏بنابراين، ‏متعاقب ‏انتشار ‏نظريات ‏موديلياني ‏و ميلر درسال هاي 1958 ‏و 1963 ‏و ‏رفتار ‏متناقض ‏شركت ‏ها، ‏تئوري ‏هاي ‏نويني ‏مانند ‏توازي ‏ايستا ‏و ترجيحي ‏ارائه ‏شدند. در ‏تئوري ‏توازي ‏ايستا ‏فرض ‏مي ‏شود، ‏شركت ‏يك ‏نسبت ‏بدهي ‏مطلوب ‏را تعيين ‏كرده ‏و ‏به ‏سوي ‏آن ‏حركت ‏مي ‏كند. ‏در ‏تئوري ‏ترجيحي، ‏شركت ‏ها ‏تامين ‏مالي ‏داخلي ‏را ‏به تامين ‏مالي ‏خارجي ‏ترجيح ‏مي ‏دهند ‏و ‏نسبت ‏بدهي ‏مطلوب ‏و ‏مشخصي ‏براي ‏شركت ‏ها ‏وجود ندارد(قالیباف،ایزدی،1388،ص105-106).‏
‏در ادامه فصل تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.
‏فصل دوم ………………………………………………………………………………………مروري بر ادبيات تحقيق
‏2-2
‏1-2-2هزینه سرمایه:
‏هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه مرتبط با بهره که بایستی برای وام پرداخت شود است. اگروجوه حقوق صاحبان هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار انتظار دارد، چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی. از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه ای همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .
‏نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ م‏ورد انتظار شمارا تعیین می نماید‏؟ هزینه فرصت ما، بازدهی است که شما میتوانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ، بهره آتی واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد ‏آتی به ارزش روز استفاده میکنیدافزایش می یابد .
‏هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی، سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهای‏ي‏ که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید . واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاههای نفت دارد . برای واحد تجاری توصیف شده بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممت‏از دارد ‏و‏ سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی دارا میباشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند‏(‏ثقفي،‏عثمانی ،1381،ص34).
‏2-2-2تعیین ‏هزينه هاي بخشهای ترکیب سرمایه
‏1-2-2-2هزينه خاص بدهي
‏تامين مالي از طريق بدهي که موجبات افزايش اهرم مالي را فراهم مي سازد هزينه هایي به دنبال دارد که بارزترين آن بهره پرداختي به تامين کنندگان است. هزينه بهره و هزينه عقد قرارداد
‏فصل دوم ………………………………………………………………………………………مروري بر ادبيات تحقيق
‏بدهيهاي بلند مدت با بهره از جمله هزينه هاي قابل قبول ماليـــاتي هستند کـه اين موضوع جذابيت افزايش اينگونه بدهيها را بيشتر نموده است(رحیمی دستجردی،ایزدی نیا،1386،ص34).
‏هزينه خاص بدهي شركت براساس فرمول زيرمحاسبه مي شود:
‏هزینه بدهی
‏هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه
‏نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی
‏ارزش بدهی
‏میزان بهره متعلق به بدهی
‏ مالیات
‏2-2-2-2هزينه خاص سهام ممتاز
‏هزينه سرمايه تامين شده از محل سهام ممتاز تابعي از سود است که طبق قرارداد بـراي آنهاتعيين شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بيش از نرخ مورد انتـظار تامين کنندگان بدهيهاي بلند مدت است چون ريسک پذيرفته شده توسط آنها بيشتر است.
‏بديهي است که سهام ممتاز سپر مالياتي ايجاد نمي کند و از اين نظر نســبت به بدهي با بهره ازجذابيت کمتري برخوردار است.
‏ هزينه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زير محاسبه مي گردد‏:
‏نرخ هزينه خاص هر برگ از سهام ممتاز
‏سود پرداخـــــتي ساليانه هر سهـــم
‏ ‏ پول دريافتــــي از فروش هر سهــم
‏3-2-2-2هزينه خاص سهام عادي
‏يکي از مهمترين منابع تامين مالي واحدهاي اقتصادي،سهام عادي وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادي نسبت به ساير تـــامين کنندگان منابع مالي واحد اقتصادي، بيشترين

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *