پیشینه تحقیق عدالت سازمانی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق عدالت سازمانی

پیشینه تحقیق عدالت سازمانی

دانلود پیشینه تحقیق عدالت سازمانی

پیشینه تحقیق عدالت سازمانی , خرید , ارزان , مبانی , نظری , عدالت , سازمانی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 72 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>عدالت سازمانی
معنای لغوی عدالت
در بیشتر فرهنگ ها و کتاب های لغت به تعریف لفظی و لغوی کلمه عدل و عدالت توجه شده است که پرداختن به همه آنها به تفصیل بیش از حد می انجامد، لذا به برخی از آنها به اجمال اشاره می شود:
الف) فرهنگ فارسی معین: در این فرهنگ معانی زیر برای کلمه عدل و عدالت آمده است: 1 – داد کردن، داد دادن، 2 – نهادن هر چیزی به جای خود، 3 – حد وسط میان افراط و تفریط، 4 – دادگری، انصاف، عدالت مقابل ظلم، 5 – داد، 6 – اندازه و حد اعتدال (ندایی 1379، 6).
ب) حضرت علی (ع) نیز عدل را قرار دادن هر امری در جای خود معنی می فرماید: العدل یضع الامور مواضع ها (ندایی 1379، 6).
ج) در مفردات راغب نیز در تعریف عدل آمده است: عدل= العداله و المعادله: لفظی است که در حکم و معنی مساوات است و به اعتبار نزدیک بودن معنی عدل به مساوات در آن مورد هم بکار می رود.
عدل و عدل= در معنی به هم نزدیکند ولی عدل در چیزهایی است که با بصیرت و آگاهی درک میشود و بکار میرود، مثل احکام. ولی واژه های عدل و عدیل در چیزهایی است که با حواس درک می شود مثل اوزان، اعداد و پیمانه ها. پس عدل تقسیط بر اساس استقامت و کمال است. از این رو روایت شده است که "بالعدل قامت السموات و الارض" آگاهی و خبری است بر اینکه هر گاه رکنی از ارکان چهارگانه در عالم افزون بر دیگری یا کم از دیگری می بود جهان بنا بر مقتضای حکمت انتظام می داشت (ندایی 1379، 7).
د) در فرهنگ فلسفی بحث مفصلی درباره ریشه لغوی و اصطلاحی عدالت یا صیغه فلسفی وجود دارد. عدالت در لغت به معنی راستی (استقامت) و در شریعت به معنی راستی در راه حق و دوری از مانع و برتری دادن عقل بر هواست. در اصطلاح فقیهان، عدالت پرهیز از گناهان بزرگ و اصرار نکردن در گناهان کوچک و راستگویی و پرهیز از دروغ و رعایت تقوا و دوری از افعال پست است (ندایی 1379، 9).

2-1-2 بحث مفهومی و اصطلاحی عدالت
بعد از ریشه یابی واژه لغوی عدالت،اینک با توجه به معنی لغوی به بررسی مفهومی و اصطلاحی آن پرداخته می شود. در اینجا با توجه به محدودیت تحقیق، بررسی آرا و افکار همه فیلسوفان و متفکران برای ارائه تعریف امکان ندارد لذا به بررسی عدالت در قرآن و سیره نبوی و اندیشه های امیرالمومنین (ع) و همچنین نظریه برخی از فیلسوفان مانند افلاطون و استاد مطهری اشاره خواهد شد:
2-1-2-1 عدالت در قرآن
مبنا و زیربنای تمامی اصول، در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعل های هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند (عمید زنجانی 1373، 311). بنابراین چه بیانی رساتر از این که قرآن استقرار عدالت و گسترش آن را یکی از دو هدف اساسی و فلسفه ی بعثت انبیا ذکر کرده و آن را از صفات الهی و بارزترین خصیصه ی آفرینش و نیکوترین خصلت انسان معرفی کرده است.
الف) «ما رسولان را با براهین روشن به سوی انسان ها فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا سازند .»
ب) من مامورم که عدالت را در میان شما برپا سازم .»
ج) «عدالت را پیشه خود سازید؛ زیرا عدالت به تقوا و پاکی انسان نزدیکتر است .»
د) «هرگاه در میان مردم حکم می کنید باید براساس عدالت باشد .»
هـ) «خداوند به عدالت پیشگی فرمان دهد .»
اساس حکمیت و حکم و حکومت در قرآن ایجاد قسط و عدل در جامعه است. از سوی دیگر کثرت آیاتی که درباره ی عدل و کلمات مترادف و متضاد این واژه است بیانگر اهمیت جایگاه این مفهوم در قرآن است. اصلی ترین مترادف های قرآنی کلمه ی عدل که در قرآن آمده اند و با آن ارتباط معنایی دارند، عبارتند از: قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان وغیره. همچنین جور – متضاد کلمه عدل – که خود نیز مترادف ظلم است، کمتر در قرآن آمده است. واژه های پیش گفته بارها در آیات قرآن به کار رفته اند؛ مثلاً کلمه عدل و مشتقات آن 29 بار، و کلمه ی ظلم و انشقاقات آن بیش از 290 بار در این کتاب آسمانی ذکر شده است. یک صد نص قرآنی پیرامون توصیه به عدالت و مفاهیم مترداف آن (قسط، میزان و …) نازل شده است.
مثلاً در تفسیر آیه ی «و السماء رفعها و وضع المیزان» در تفسیر صافی آمده است:
«مقصود این است که در ساختمان جهان رعایت تعادل شده است، در هر چیز از هر ماده ای به قدر لازم استفاده گشته و فاصله ها اندازه گیری شده است. همچنان که در حدیث نبوی آمده است: «بالعدل قامت السموات و الارض» نقطه ی مقابل عدل به این معنا بی تناسبی است نه ظلم (جمعی از مولفان 1373، 94).
پس نظام هستی بر عدل استوار شده و به تعبیر آیات کریمه قرآن، میزان که عبارت دیگر عدل است از یک سو در عالم کیهان و کل نظام هستی حاکم است و از سوی دیگر در نظام حیات انسان باید حاکم باشد تا از محور عدل تجاوز نشود: «الا تطغوا فی المیزان.»
پس بی تردید بر زندگی اجتماعی افراد در جامعه لاجرم باید نظمی حاکم باشد، زیرا استقرار نظم بر پدیده های تکوینی و تشریعی مایه ی حیات و زندگی است؛ یا به تعبیر دیگر فعالیت و موجودیت هر پدیده ای در گرو استقرار نظم است. اشاره به میزان، در آیه ی شریفه، همان نظم حاکم بر پدیده های تکوینی مورد نظر است، اما وسیله ای که بشر برای ایجاد و استقرار نظم در مسائل اجتماعی به کار گرفته است، برقراری حکومت و وضع قوانین و مقررات تشریعی است (اخوان کاظمی 1386، 52).
2-1-2-2 عدالت در سیره ی نبوی
پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص) طی 23 سال از بعثت تا وفات، مامور ابلاغ و اجرای اسلام شدند و در همه ی ابعاد و زمینه های فکری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به انقلابی عدالت گستر و توحیدی دست زدند که با محتوای اصیل و جامع اسلام، به عنوان آخرین و کامل ترین دین آسمانی، برای همه زمان ها و مکان ها و همه ی مردم تناسب داشت. وی با نفی افکار، آیین ها و ارزش های ظالمانه ی جاهلی و قومی و قبیله ای، خونی و نژادی، مالی و طبقاتی و شرکت و بت پرستی، و در هم شکستن ساختارها و مناسبات مبتنی بر آنها، اساس نظمی عادلانه، نور و انقلابی را پی ریخت. نهضت او که یک انقلاب تمام عیار بود، به تغییرات عمیق و اساسی در ذهنیت ها و عینیت های حاکم انجامید. از خصوصیات بارز نبی اکرم (ص)، اعتدال و عدالت طلبی ایشان بود، همچنان که علی (ع) در این باره می فرمودند:
«سیره ی او میانه روی و اعتدال و سنتش رشد و تکامل و سخنش جداکننده (حق از باطل) و حکم و فرمانش به عدل و درست کاری است (نهج البلاغه1390، 164).
پیامبر اسلام در قبل و بعد از بعثت، دارای حس عدالت خواهی عمیقی بود و هدف توحیدی وی نفی تبعیض های ظالمانه ی جامعه ی جاهلی آن روز و برقراری قسط و عدل بود. جامعه ای که رعایت عدالت در آن فقط به گونه ی سلبی همانند تلافی و مجازات و پرداخت خون بها صورت می گرفت و از شکل عدالت مثبت (انصاف، میانه روی و توازن) خبری نبود.
رسول اکرم (ص) با هدف تکمیل و تتمیم مکارم اخلاقی، اجرای عدالت را سرلوحه ی رسالت خویش قرار داد و مساوات و برابری و اخوت را محقق کرد؛ اما فقط به جنبه ی اخلاقی و نصیحت و دعوت ایمانی بسنده نکرد، بلکه موجبات کینه ها و حسدها و انتقام جویی ها یعنی تبعضیات حقوقی – را از بین برد و وحدت و الفت و یگانگی اجتماعی را در جامعه ای متوازن به وجود آورد. به فرموده ی ایشان:
«مثل مومنین از لحاظ علایق و عواطف متبادل که بین ایشان هست مثل یک پیکر است، یک عضو که به درد می آید، سایر اعضاء یکدیگر را به همدردی می خوانند و تب و بی خوابی پیدا می شود (مطهری 1363، 119).
پیامبر بعد از دعوت به توحید و نفی شرکت، متعاقب آن نیز گفت که گروهی گروه دیگر را غیرخدا ارباب نگیرند، بنابر این مساوات و برابری هم پیشنهاد کرد.همچنان که در حجه الوداع فرمود:
«ای مردم به درستی که پروردگار شما یکی است و به درستی که پدر همه ی شما یکی است، همه ی شما فرزند آدم هستید و آدم نیز از خاک بوجود آمده است [پس همه از خاکید]، عرب بر غیر عرب هیچ فضل و برتری ندارد، و برتری فقط به تقواست.»
سپس فرمودند: «آیا تبلیغ کردم؟»
همه گفتند: «بله یا رسول الله.»
آنگاه فرمود: «فلیبلغ الشاهد الغائب؛ پس حاضرین به غائبین برسانند.»
نسل حاضر به نسل های آینده و هر نسلی به نسل بعد برساند (مطهری 1363، 109).
حدیثی است از رسول اکرم (ص) که فرمود: «اِستووا تَستوِ قلوبُکم؛ معتدل و هم سطح باشید و در میان شما ناهمواری ها و تبعیض ها وجود نداشته باشد، تا دل های شما به هم نزدیک بشود و در یک سطح قرار بگیرید.»
همچنین می فرمایند: «مردم مثل دانه های شانه هستند.» و همه با هم برابرند و فضیلتی جز تقوا مایه ی تقدیم و ترجیح نیست. پس مساوات از دید پیامبر اسلام (ص) مطلق نیست و بنا به آیات الهی، تقوا ، علم ، جهاد ، مایه ی برتری فرد یا افراد بر دیگران است. از طرف دیگر مشیت و خواست و رحمت الهی نیز می تواند باعث تقدم و فرادستی عده ای یا فردی بر سایرین باشد، همانطور که قرآن می فرماید:
«آیا آنها رحمت پروردگار تو را تقسیم کرده اند؟ ما هستیم که مایه ی معاش و استعدادهای گوناگون را در میان مردم تقسیم کرده ایم تا در نتیجه، اختلافات طبیعی در میان آنها پیدا شود و همین اختلاف و تفاوت باعث می شود که بعضی افراد، مسخر بعضی دیگر قرار گیرند و نظام اجتماعی بشر استقرار پیدا کند.»
عدالت خواهی و مساوات طلبی کاملاً در سیره ی پیامبر (ص) مشهود است؛ به عنوان مثال عنایت داشت که در مجالس، گرد و حلقه به دور هم بنشینند و مجلس بالا و پایین نداشته باشد. دستور می داد و تاکید می کرد که هر وقت وارد مجلس می شوید، هر جا که خالی است همانجا بنشینید. یک نقطه ی معین را جای خودتان حساب نکنید. اگر خودش وارد مجلسی می شد، میل نداشت که جلوی پایش بلند شوند، و گاهی اگر بلند می شدند مانع می شد و مردم را امر می کرد که قرار بگیرند. حاضر نمی شد وقتی سواره هست پیاده ای همراهش حرکت کند، آن پیاده را سوار می کرد و یا به او می گفت تو جلوتر یا بعد از ما بیا؛ به هر حال، حاضر نمی شد آن پیاده در رکابش حرکت کند. به روی خاک می نشست و با دست خودش از بز شیر می دوشید. می فرمود:
«خداوند خوش ندارد که بنده اش را ببیند، در حالی که او در میان یارانش برای خود امتیازی نسبت به دیگران قائل شده است (مطهری 1363، 141).
یا می فرمود:,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق عدالت سازمانی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق عدالت سازمانی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق عدالت سازمانی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *