پیشینه تحقیق فرهنگ و فرهنگ سازمانی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق فرهنگ و فرهنگ سازمانی

پیشینه تحقیق فرهنگ و فرهنگ سازمانی

دانلود پیشینه تحقیق فرهنگ و فرهنگ سازمانی

پیشینه تحقیق فرهنگ و فرهنگ سازمانی , خرید , ارزان , مبانی , نظری , فرهنگ , و , فرهنگ , سازمانی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 52 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>فرهنگ سازمانی
مفهوم فرهنگ
در آثار کهن ایران واژه فرهنگ به معنی ادب و تربیت به کاررفته است که با پسوند "ستان"، به صورت فرهنگستان و به معنی دبستان، و مکتب آمده است. مفهوم فرهنگ، از واژه هایی است که در جامعه شناسی متولدشده و به علم مدیریت راه یافته و در وادی مدیریت در چهره سازمان و کارکنان آن، مورد بررسی قرارگرفته است (فیض پور و همکاران، 1389).
فرهنگ واژه ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم شناسی آن را به کار می برند. این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می برند. توجه انسان شناسان و جامعه شناسان و فلاسفه به فرهنگ و فرهنگ شناسی سبب ارائه تعاریف گوناگونی از این مقوله مهم انسانی شده است، به نحوی که گفته می شود تاکنون بیش از 300 تعریف از فرهنگ ذکرشده است.
واژه فرهنگ از دو جزء " فر" و "هنگ" تشکیل شده است. " فر" به معنی نیروی معنوی، شکوه، عظمت، جلال و درخشندگی است. علاوه بر این " فر" پیشوند است که در این صورت به جای معنی جلو، بالا و پیش می نشیند. در اینجا " فر" در معنی پیشوند به کاربرده می شود. "هنگ" از ریشه اوستائی Thanga (سنگ) به معنی کشیدن، سنگینی، وزن، گروه و وقار می باشد. معنی ترکیبی این دو واژه بیرون کشیدن و بالا کشیدن است که منظور از آن بیرون کشیدن مجموع دانستنی ها و نیروها و استعدادهای نهفته افراد یک ملت برای پربار کردن پدیده ها و خلاقیت های ناشناخته آدمی است.
در اصطلاح بین المللی واژه کالچر (Culture)، از واژه لاتینی کالچورا (Cultura)، گرفته شده که خود از کالچورر(Culturer)، به معنی پروراندن، رویاندن، باروری و یا پرداخت و آرایش زمین و درخت است. اصطلاح اگریکالچر (Agreculture)، به معنی کشاورزی از همین ریشه است.
فرهنگ اساساً مقوله ای بشری است، در نتیجه هر دانشی که درصدد مطالعه آن برآید، ناچار است جنبه های مختلف موجود در حیات و افعال و عملکرد بشر را که در این مقوله تبلور ضمنی یافته است، موردنظر قرار دهد. فرهنگ به عنوان یک کلمه مفهومی، هزاران سال توسط مردم شناسان، جامعه شناسان، تاریخ نویسان و فلاسفه مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. مفهوم فرهنگ در ایران پیشینه طولانی دارد، و این امر را می توان در بررسی و مطالعه آثار نویسندگان و پژوهشگران این سرزمین بدست آورد.
یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشته انسان شناسی آغاز می شود و یکی از رشته های فرعی انسان شناسی، انسان شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان شناسی فرهنگی با رفتار مکتسبه انسان ها که از فرهنگ آن ها تاثیر می گیرد و نیز با فرهنگ متاثر از این رفتار سروکار دارد. درواقع بدون فهم عمیق ارزش های فرهنگی جامعه نمی توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید.
نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می کند، یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد؛ هرچند تاکنون به طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. فرهنگ آنچه را که انسان یاد می گیرد و نیز نحوه رفتار او را تعیین می کند. در مورد چگونگی بوجود آمدن فرهنگ باید ذکر شود که فرهنگ پدیده ای است که از خواسته های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه می گیرد. جغرافیای منطقه، تاریخ و رویدادهای قوم، زبان و ادبیات رایج در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوه معیشت مردم در پیدایش فرهنگ اثر گذاشته و در ترکیبی سازگار با یکدیگر، مجموعه ای از ارزش ها و باورهای چیره را پدید می آورند که بر رفتار انسانی تاثیر می گذارد و ارتباط میان مردم را آسان می سازد (کاویانی، 1390).
کاربرد اصلی فرهنگ در دو زمینه است. در یک زمینه، فرهنگ در گسترده ترین معنی می تواند به فرآورده های تمدنی پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که چنین معنایی به مواردی مانند ادبیات، هنر و فلسفه، دانش و فن شناسی بازمی گردد و آشنایی و برخورداری از ظرافت های زندگی و قدرشناسی و خشنودی برگرفتن از آن ها را نمایان می سازد. ازاین رو فرهنگ در این معنی به فرهیختگی انسان اشاره دارد و آموختگی های وی را نشان می دهد. فرهنگ در این معنا همان Education یا Civilization می باشد. در زمینه دیگر، فرهنگ از سوی مردم شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می کنند به کار می روند و در این معنی به آفریده های اندیشه، عادات و اشیا مادی اشاره دارد که در پی انباشت آن ها سازگاری پیچیده ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می آید، که در این معنا فرهنگ همان Culture است. به سخن دیگر فرهنگ به کلیتی پیچیده از اندیشه ها و چیزها اشاره دارد که انسان در تجربه گذشته خود پدید آورده است و همه باورها، ارزش ها، آرمان ها، هنرها و فنون و آداب جامعه را در برمی گیرد و ساخت و کیفیت کاری را نمایان می سازد. فرهنگ برای جامعه انسانی همان حکمی را دارد که شخصیت برای فرد انسان دارد (فیض پور و همکاران، 1389).
فرهنگ عامل مهمی است که تعیین کننده دیدگاه ها و اقدام های مدیریتی است و بر عملکرد مدیریت اثر می گذارد. آشنایی با ویژگی های سایر فرهنگ ها و پاسخگویی به این پرسش که فرهنگ چرا و چگونه بر رفتار اثر می گذارد، از اساسی ترین مسائلی است که مدیریت شرکت ها و سازمان ها با آن مواجه اند. اساساً فرهنگ عامل تعیین کننده رفتار و ابزاری لازم برای درک فراگیر مدیریت است. به طورکلی فرهنگ به نوع درک انسان از جهانی که در آن زندگی می کند اشاره دارد. رونن (Ronen) معتقد است فرهنگ معرف دیدگاه ها و رفتار است. به عبارت دیگر، فرهنگ بیانگر روش مشترک بودن، ارزیابی کردن و انجام دادن است که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگ دربرگیرنده مفهومی اخلاقی است و مشخص می سازد که برای هر گروه چه چیز درست یا نادرست است. فرهنگ، عامل مشترک در مورد همه اعضای یک گروه است و بنیان اساسی زندگی اجتماعی و گروهی به شمار می آید. به گفته هافستد (Hofstede) اساس فرهنگ، برنامه ریزی فکری جمعی است. درواقع فرهنگ در میان اعضای یک منطقه، جامعه یا گروه مشترک است و وجه افتراق آن ها با اعضای دیگر مناطق، گروه ها و ملت ها شمرده می شود (ایران زاده،1377).
تعریف فرهنگ
هر جامعه ای بوسیله فرهنگ خاصی تعریف و پایه ریزی می شود. فرهنگ مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته ای داشته باشد (فقهی فرهمند، 1388).
تعاریف اولیه فرهنگ را ویژگی هایی نشان می داد که انسان ها را از دیگر گونه ها متمایز می کرد. تیلور (Tylor)، انسان شناس اجتماعی بریتانیایی در سال 1981، فرهنگ را چنین تعریف کرده است: " مجموعه ای درهم تنیده که شامل دانش، باور، هنر، اصول اخلاقی، قانون، آداب ورسوم و دیگر توانایی ها و عادات کسب شده توسط انسان به عنوان عضوی از جامعه می باشد" (دانایی فرد، 1389).
فرهنگ همانند بسیاری از مفاهیم علوم انسانی، معانی و تعاریف متعددی دارد، جامعه شناسان، مردم شناسان و صاحب نظران که در حیطه اجتماع به تحقیق و تفحص پرداخته اند تعاریف متعددی را از این مفهوم ارائه نموده اند:
در فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت؛,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق فرهنگ و فرهنگ سازمانی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق فرهنگ و فرهنگ سازمانی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق فرهنگ و فرهنگ سازمانی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *