پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

دانلود پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان , خرید , ارزان , مبانی , نظری , مسئولیت , پذیری , اجتماعی , سازمان ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 109 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br> مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

فصل دوم: ادبیات پژوهش
2 – 1 – 1 . مقدمه 16
2 – 1 – 2 . مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان 18
2 – 1 – 2 – الف . اخلاقیات کار 19
2 – 1 – 2 – ب . مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان 20
2 – 1 – 2 – ج . تعاریف مسئولیت پذیری اجتماعی 22
2 – 1 – 2 – د . حوزه های مسئولیت سازمان در جامعه 25
2 – 1 – 2 – ر. ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی 26
2- 1 – 2 – ز . ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت ها و جامعه 28
2 – 1 – 2 – س . اصول مسئولیت اجتماعی 29
2- 1 – 3 . رفتار مصرف کننده 35
2- 1 – 4 . پایداری و مصرف 36
2 – 1 – 4 – الف . فرایند مصرف 36
2 – 1 – 4 – ب . درک رفتار مصرف کننده پایدار 39
2 – 1 – 4 – ج . بستر مصرف پایدار 40
2 – 1 – 4 – د . رفتار مصرف کننده برای پایداری 44
2 – 1 – 4 – ر . بهره گیری از رفتار مصرف کننده در جهت پایداری 48
2 – 1 – 5 . الزامات بالقوه مسئولیت پذیری اجتماعی 49
2 – 1 – 5 – الف . بیانیه های اخلاقی 50
2 – 1 – 5 – ب . عملکرد مالی 52
2 – 1 – 6 . نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان 52
2 – 1 – 6 – الف . وفاداری مصرف کننده 53
2 – 1 – 6 – ب . اعتماد مصرف کننده 55
2 – 1 – 6 – ج . ریسک (مخاطره) ادراک شده 56
2 – 1 – 6 – د . وجهه ادراک شده سازمان 57
2 – 1 – 7 . بنیان تئوریک پژوهش 57
2 – 1 – 7 – الف . نظریه های اخلاق و مسئولیت اجتماعی 57
2 – 1 – 7 – ب . رویکردهای متفاوت در مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان ها 58
2 – 1 – 8 . تئوری های مورد استفاده در پژوهش 60
فصل دوم: بخش دوم
2 – 2 – 1 . مقدمه 67
2 – 2 – 2 . پیشینه تحقیق 67
2 – 2 – 2 – الف . تحقیقات داخلی 68
2 – 2 – 2 – ب . تحقیقات خارجی 73
2 – 2 – 3 . مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان 83
2 – 2 – 3 – الف . مدل مسئولیت اجتماعی دیویس 84
2 – 2 – 3 – ب . مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول 86
2 – 2- 4 . انتخاب مدل مفهومی پژوهش 88
2- 2- 5. مدل مفهومی پژوهش و دلایل انتخاب آن 94

بخش اول :
2 – 1 – 1 . مقدمه
تا پیش از دهه 1960 بحثی پیرامون مسئولیت اجتماعی سازمان ها مورد تاکید نبود و از آن سال ها است که بحث پیرامون این موضوع و اهمیت آن در سازمان ها شکل گرفته است. بنیان اولیه این بحث از زمانی آغاز شد که جوامع بر اثر پیشرفت های تکنولوژیکی و علمی با محصولات و دست ساخته هایی رو به رو شدند که به نوعی حیات زیست بشر را با خطرهای جدی مواجه می کرد. در دهه آخر قرن نوزدهم و با انتقال این جوامع از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، شرکت ها و صنایع بزرگ شکل گرفته و روز به روز گسترده تر و پیچیده تر شدند. با رشد این سازمان ها که اثرات قابل ملاحظه ای بر جامعه و محیط می گذارند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمان ها بیشتر معطوف شد (رسولی، 1389) .
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در درون یک ساختار و نظام اجتماعی به مثابه یک خرده نظام اجتماعی عمل می کنند و در یک دور نمای گسترده ، نوعی وابستگی متقابل به یکدیگر را به نمایش می گذارند. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار تر می شود که امروزه از 100 اقتصاد برتر دنیا 51 عدد آنها را شرکت ها تشکیل می دهند . به عبارت دیگر تعداد زیادی شرکت و بنگاه چند ملیتی وجود دارند که تاثیر آنها بر اقتصاد جهانی از اکثر کشورهای در حال توسعه بیشتر است. شرکت هایی چون جنرال موتورز در رده بیست و سوم اقتصاد جهانی، وال مارت در رده بیست و پنجم جهانی، اکسون موبیل در رده بیست و ششم جهانی و رویال داچ شل در رده چهل ششم جهانی و کشور ایران در رده چهل و پنجم جهانی قرار دارند. همین رتبه بندی مشخص می کند که اقدامات و فعالیت های شرکت ها تا چه اندازه می تواند برکیفیت زندگی اجتماعی و مسائل زیست محیطی در همه جای دنیا تاثیر بگذارد ( امیدوار ، 1387) .
تشدید نابسامانی ها در محیط زیست جهانی همچون افزایش دمای کره زمین، کاهش ضخامت لایه ازن، کاهش تنوع گونه های حیات (تنوع گونه های بیولوژیک) و غیره به ناچار تمامی جوامع را به چالشی جهانی وا داشته است و به طور الزام آوری باعث شده نگرش «زمین خانه عمومی ما است» شکل بگیرد. اکنون همه جوامع، انسان ها و سازمان ها موظف هستند تا از بروز بی نظمی در این خانه عمومی و تخریب بنیادهای آن جلوگیری کنند. در این میان مسئولیت های اجتماعی شرکت های صنعتی و تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است (رسولی ، 1389) .
به طور کلی موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان های غیر دولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه، گسترش شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ تبدیل به پاردایم مسلط و غالب در فضای اداره شرکت ها شده است. افکار عمومی به ویژه در جوامعی که در آنها دیدگاه های برنده – برنده جا نیفتاده، بنگاه های اقتصادی و سرمایه داران را کسانی می پندارند که برای سود بیشتر به ضرر جامعه و مصرف کنندگان عمل می کنند. بدین شکل هر روزه بر تعداد کسانی که بر نظارت و کنترل شرکت های بزرگ بر زندگی بشری اعتراض دارند، اضافه می شود. در میان مردم عادی، شک و سوء ظن نسبت به عملکرد شرکت ها بالا گرفته و مردم مشروعیت ارزش های مادی که هدایت کننده زندگی مدرن است را به زیر سوال برده اند. نگرانی مردم این است که شرکت ها نسبت به اعمال، برنامه ریزی ها و سیاست های خود به جامعه جهانی پاسخگو نیستند. فعالان طرفدار محیط زیست، گروه های حقوق بشر، اتحادیه های تجاری و بسیاری از شهروندان آگاه و هوشیار خواستار آن هستند که شرکت ها نسبت به مردم پاسخگو باشند. اکنون گروه های مختلف اجتماعی در این زمینه با یکدیگر هم عقیده شده اند که شرکت ها باید در خدمت رفع نیازهای مردم باشند نه مردم در خدمت برآوردن نیازهای شرکت های بزرگ ( امیری و مطهری، 1389). در دو دهه اخیر بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران برای جبران این فضای ظن نسبت به اهداف شرکت ها در مورد موضوعاتی مانند محیط زیست، بهبود شرایط اجتماعی و رفاه اجتماعی فعال شده و سرمایه گذاری کرده اند. در کشور های توسعه یافته، موسسات بازرگانی و شرکت های تجاری خود را ملزم به مشارکت در امور اجتماعی می دانند، شرکت های بزرگی چون «جنرال موتورز»، «مایکرو سافت » و … با تاسیس بنیادها و سازمان های خیریه به این الزام پاسخ داده و آن را بخشی از تعهد و وظیفه خود تلقی کرده اند . شرکت های کوچکتر نیز از راه هایی چون کمک های خیریه و کمک های اهدایی به سازمان هایی چون صلیب سرخ ، هلال احمر، دانشگاه ها، بهبود شرایط کاری و رعایت حقوق مصرف کننده و توجه به توسعه پایدار به این الزام پاسخ داده اند. به دیگر سخن شرکت ها در این گونه کشورها پذیرفته اند که همه جا معادله هزینه – فایده به صورت مستقیم برقرار نیست و احساس تعهد به جامعه ای که در آن فعالیت و زیست می کنند ، بخشی از وظیفه و نقش شرکت در پیشبرد اهدافش تلقی می شود لذا باید مطابق با ارزش های جامعه و آهنگ کلی آن حرکت کنند و به عنوان یک شرکت پاسخگو در عرصه اجتماعی وارد شوند (امیدوار ، 1387) .
2 – 1 – 2 . مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان
استیلای فراگیر مسئولیت اجتماعی سازمان حوزه ای را متجلی ساخته است که در برگیرنده موضوعات متعددی می باشد: توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست، برابری اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی. در همین جهت اخلاقیات درکسب و کار نیز زیر بنای اساسی برای کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت کاری از طریق آن میسر می گردد. بین «اخلاقیات کار» و «مسئولیت اجتماعی سازمان» رابطه تنگاتنگی وجود دارد، چنین بحث می شود که مسئولیت می تواند بر کسب و کار تاثیرات چشم گیری داشته باشد، تاثیری که امروزه بسیار مهم تر از قبل شده است .مسئولیت اجتماعی سازمان ها محرکی مهم در توجه بیشتر به جامعه به عنوان ذی نفع اصلی فعالیت های سازمانی به شمار می آید.,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *