پیشینه تحقیق هزینه ها،مفاهیم تسهم هزینه و سیستم های جدید هزینه یابی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق هزینه ها،مفاهیم تسهم هزینه و سیستم های جدید هزینه یابی

پیشینه تحقیق هزینه ها،مفاهیم تسهم هزینه و سیستم های جدید هزینه یابی

دانلود  پیشینه تحقیق هزینه ها،مفاهیم تسهم هزینه و سیستم های جدید هزینه یابی

پیشینه تحقیق هزینه ها،مفاهیم تسهم هزینه و سیستم های جدید هزینه یابی , خرید , ارزان , ادبیات , نظری , وپیشینه , تحقیق , هزینه ها،مفاهیم , تسهم , هزینه , و , سیستم های , جدید , هزینه یابی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 69 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br>پیشینه تحقیق هزینه ها،مفاهیم تسهم هزینه و سیستم های جدید هزینه یابی

پیشینه تحقیق 10
2-1 مقدمه 11
2-2 تحقیق 12
2-2-1 تعریف هزینه 12
2-2-2 هزینه در مقابل بها 13
2-2-3 هزینه های مختلف برای مقاصد گوناگون 14
2-2-4 مفاهیم، اصطلاحات و طبقه بندیهای گوناگون هزینه ها 16
2-2-5 موضوع هزینه 16
2-3 مراحل سیستم تعیین بها 17
2-3-1 انباشت بها 17
2-3-2 تخصیص بها 18
2-3-2-1 محرک بها 18
2-3-2-2 مدیریت بها 19
2-4 مبانی طبقه بندی بها 20
2-4-1 طبقه بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری (بر مبنای روش تخصیص) 21
2-4-2 طبقه بندی بها بر مبنای رفتار 24
2-4-3 طبقه بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول 26
2-4-4 طبقه بندی بها بر مبنای قابلیت کنترل 28
2-4-5 طبقه بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی 30
2-4-6 طبقه بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه عملکرد 30
2-4-7 طبقه بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم گیری 31
2-4-8 طبقه بندی بها بر مبنای کل یا واحد بودن 31
2-5 هزینه فرصت 32
2-6 هزینه های ریخته شده 33
2-7 هزینه تفاضلی 34
2-7-1 هزینه های تفاضلی به عنوان هزینه های اضافی 34
2-8 هزینه نهایی و هزینه متوسط 34
2-9 هزینه، منفعت اطلاعات 35
2-10 هزینه های جایگزینی 35
2-11 هزینه های قابل انتساب 35
2-12 هزینه های تعطیلی 36
2-13 انباشت و انتساب هزینه ها 36
2-13-1 تخصیص هزینه های غیرمستقیم 37
2-14 هزینه های منقضی شده و هزینه های منقضی نشده 39
2-15 محرکهای هزینه و مدیریت هزینه 39
2- 16 گرایش هزینه ها 40
2-17 رفتار هزینه 41
2-17-1 روش های برآورد توابع هزینه 41
2-18 چسبندگی هزینه 41
2-18-1 رفتار هزینه نسبت به سطوح فعالیت 44
2-18-2 دلایل چسبندگی هزینه 46
2-19 سیستم های جدید هزینه یابی 47
2-19-1 سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 47
2-19-2 هزینه یابی دوره عمر محصول 50
2-19-3 هزینه یابی هدف 56
2-20 پیشینه تحقیق 62
2-21-1 تحقیقات داخلی 62
2-21-2 تحقیقات خارجی 67

2-1 مقدمه:
فرآیند مدیریت مستلزم برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری است. مدیران می توانند هر یک از این وظایف سه گانه را با دسترسی به موقع به اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری فراهم می شود، به گونه ای موثر اجرا کنند. بسیاری از این اطلاعات بر هزینه هایی که در شرکت رخ می دهد، تمرکز دارد. مثلا، در برنامه ریزی جداول پرواز هواپیما در شرکت های خطوط هوایی، مدیران باید به هزینه های سوخت هواپیما، حقوق کارکنان پرواز، هزینه های نشست و برخاست هواپیما و نظایر آن توجه کنند. کنترل هزینه های ساخت رایانه های شخصی در یک شرکت سازنده این گونه رایانه ها مستلزم این است که هزینه های ساخت به دقت اندازه گیری و ردیابی شود. در تصمیم گیری راجع به ساخت یک قطعه از قطعات منفصله این گونه رایانه ها در داخل شرکت یا خرید آن از تولید کنندگان بیرونی نیز مدیریت باید نسبت به هزینه هایی که در نتیجه ساخت این قطعه در داخل یا خرید آن از بیرون واقع می شود، توجه داشته باشد.
همه موارد بالا نمونه هایی بارز از وضعیت هایی است که هر یک از آن ها بر نوع و مفهومی معین از هزینه ها تمرکز دارد. اولین اقدام مهم در مطالعه و بررسی حسابداری صنعتی، دستیابی به شناخت از انواع مختلف هزینه هایی است که در یک شرکت رخ می دهد یا مطرح می شود.
اصطلاحات و مفاهیم مختلف هزینه در بسیاری از زمینه ها از جمله تصمیم گیری در کلیه حوزه های زنجیره ارزش، سودمند است. این اصطلاحات و مفاهیم، مدیران را در تصمیم گیری در باره موضوعاتی نظیر این که: چه میزان وجه لازم است صرف تحقیق و توسعه شود؟ اثر تغییرات در طراحی محصول بر هزینه های ساخت چیست؟ آیا لازم است بودجه بیشتری صرف تبلیغات و بازاریابی شود؟ آیا محصولات شرکت باید به شکل متمرکز و از طریق انبار مرکزی توزیع شود یا لازم است این توزیع از طریق ایجاد انبارهای منطقه ای و فرعی صورت گیرد؟ کمک خواهد کرد. بکارگیری تکنیکها و روش های حسابداری صنعتی، بررسی و مطالعه گزارشهای مستخرج از سیستم حسابداری صنعتی و اتکا به اطلاعات مرتبط با هزینه ها برای مقاصد تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل، همگی نیاز به آگاهی و شناخت کامل از اصطلاخات و مفاهیم گوناگون هزینه دارد.
2-2 تحقیق
2-2-1 تعریف هزینه
از دیدگاه حسابداری واژه هزینه بسته به زمینه کاربرد آن، دارای معانی گوناگون و تعاریف مختلف است. مثلا در حسابداری و گزارشگری مالی، واژه هزینه به شرح زیر تعریف شده است:
"خروج وجه نقد و داراییهای دیگر از یک واحد انتفاعی یا مصرف یا استهلاک داراییهای موجود آن یا افزایش بدهیهای یک واحد یا ترکیبی از آن ها که در نتیجه اجرای فعالیتهای اصلی یا جانبی واحد واقع شود، هزینه است" ( حسابداری و گزارشگری مالی در ایران، 1376، ص69).
در سیستم اطلاعات حسابداری، هزینه به طور کلی به شکل جریان خروج نقد در گذشته یا تعهد پرداخت آن در آینده و یا انقضای ارزش و مصرف دارائیها، تبلور می یابد. اما در حسابداری صنعتی و مدیریت به طور اخص، واژه هزینه به شرح زیر تعریف شده است:
اندازه پولی منابع اقتصادی که بخاطر رسیدن به یک مقصود معین یا یک مزیت مشخص، در گذشته مصرف و فدا شده است یا در نظر است در آینده مصرف و فدا شود.
حسابداری مدیریت و صنعتی، علاوه بر هزینه های گذشته، با هزینه های برآوردی و آتی نیز سر و کار دارد. مثلا، هزینه دستیابی به محصول، معرف اندازه پولی منابعی نظیر مواد، دستمزد و سایر هزینه های ساخت آن محصول است که مصرف شده یا مصرف می شود یا در مورد خدمات نیز هزینه عبارت از ارزش منابعی است که به منظور ارائه آن خدمات مصرف می گردد.
در حسابداری صنعتی واژه هزینه همواره همراه با اصطلاحات توصیفی بکار برده می شود. مثلا، هزینه مواد، هزینه دستمزد، هزینه تبدیل، هزینه تفاضلی، هزینه ساخت و هزینه از دست رفتن فرصت، نمونه هایی بارز از بکارگیری واژه هزینه با اصطلاحات توصیفی همراه است. هر یک از این اصطلاحات مبین ویژگیهایی از فرآیند اندازه گیری، مبنای طبقه بندی و مقصود از بکارگیری هزینه ای است که اندازه گیری می شود. توصیف هزینه ها با افزودن اصطلاحات دیگر بعد از واژه هزینه، به خاطر معنا بخشیدن به مقاصد مورد نظر انجام می گیرد و امری کاملا عادی محسوب می شود. تفهیم و درک این مفاهیم، اصطلاحات و طبقه بندیها، حسابداران مدیریت و صنعتی را قادر می سازد، اطلاعات مربوط و مناسب در خصوص هزینه ها برای مدیرانی که به این اطلاعات نیاز دارند، فراهم کنند. (عثمانی، قسیم، 1383)
2-2-2 هزینه در مقابل بها,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق هزینه ها،مفاهیم تسهم هزینه و سیستم های جدید هزینه یابی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق هزینه ها،مفاهیم تسهم هزینه و سیستم های جدید هزینه یابی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق هزینه ها،مفاهیم تسهم هزینه و سیستم های جدید هزینه یابی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *