پیشینه تحقیق .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی

Published on می 2, 2024

دانلود پیشینه تحقیق .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی

پیشینه تحقیق .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی

دانلود پیشینه تحقیق .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی  وفرهنگ سازمانی

پیشینه تحقیق .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی , خرید , ارزان , مبانی , نظری , .پیشینه , تحقیق , اعتبار , بخشی , , وفرهنگ , سازمانی ,

——-

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات<br>دسته بندی : وورد<br>نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )<br>تعداد صفحه : 44 صفحه<br><br> قسمتی از متن Word (..docx) :<br><br> .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی

فصل دوم ادبیات تحقیق 20
2-1 ) اعتبار بخشی : 21
2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2-1 ) مدل JCI : 24
2-1-3) مراحل اجرای اعتبار بخشی: 25
2-1-3-1) خود ارزیابی : 25
2-1-3-2) بررسی حضوری : 25
2-1-3-3 ) اجرا بازرسی : 26
2-1-4 )کاربرد : 26
2-1-4-1) رفتار پرسنلی : 26
2-1-4-2) گسترش تغییرات : 27
2-1-4-3) تاثیرات سازمانی : 27
2-1-4-4 ) تاثیرات مالی : 27
2-1-4-5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28
2-1-4-6 ) افشای عمومی : 28
2-1-4-7 ) اندازه گیری کیفیت : 28
2-1-4-8 ) توسعه تخصص ها : 29
2-1-4-9) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29
2-1-5 )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30
2-1-6) اهداف اعتبار بخشی : 30
2-2) فرهنگ سازمانی 31
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2-2-3-5) مدل دنیسون : 33
2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33
2-2-3-5-2)سازگاری : 33
2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34
2-2-3-5-4)رسالت : 34
2-3) عملکرد سازمانی : 34
2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 36
2-3-2)نظریه های مهم عملکرد 36

1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37
2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37
3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37
4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37
5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 38
1 – مدل اهداف عقلایی 39
2- مدل سیستم های باز 39
3-مدل فرایند های داخلی : 39
4 – مدل ارتباطات انسانی : 40
2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40
2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40
2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41
2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41
2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42
2-3-3-5) مدل پارسونز : 42
2-3-3-6) مدل دنیش : 42
2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43
2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43
2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 44
2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44
2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 45
2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 47
2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 47
2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 48
2-5) پیشینه تحقیق 49
2-5-1) مطالعات داخلی 49
2-5-2) مطالعات خارجی 50

این بخش دو قسمت دارد قسمت اول تحقیق است که اساساً موضوعاتی مثل اعتبار بخشی ، فرهنگ و عملکرد ،ازچه نظریه ها ،مدل ها و مبانی ای نشات می گیرند مفاهیم تشکیل دهنده آنها ، اهداف و کاربرد های آنها چیست؟ سپس مدل مفهومی تحقیق با تاکید بر روابط بین متغیرها بیان می شود و درنهایت در قسمت پیشینه ی تحقیق، مقالات و پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه معرفی می گردند .
2-1 ) اعتبار بخشی :
در سال1913، کالج جراحان امریکا به منظور بهبود وضع استانداردکردن خدمات بیمارستانی ، بنیاد ‫نهاده شد. کالج جراحان نسبت به استقرار برنامه استاندارد بیمارستانی در سال 1917 مبادرت نمود. این‬وضع به تنظیم تعدادی از اصول و معیارهایی انجامید که مبنای تعیین اعتبار را تشکیل دادند. ‫تا سال 1949، بیش از نیمی از بیمارستانهای ایاالت متحده به صورت داوطلبانه در برنامه تعیین اعتبار شرکت کرده بودند. کالج جراحان امریکا برای ارائه خدمات تعیین اعتبار به بیمارستانها، که تعداد درخواست ازسوی آنها رو به فزونی می رفت، با تعدادی از سازمانهای ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به تشکیل شورای مشترک تعیین اعتبار بیمارستانها مبادرت نمود .این شورا بعدها نام خود را به کمیته‬ مشترک اعتباربخشی سازمانهای مراقبت بهداشتی تغییر داد. در سال1952 کانادا ومتعاقب آن استرالیا، اعتباربخشی را در بیمارستان های خود اجرا نمودند. بعد از آن اعتبار بخشی در اروپا گسترده شد. ازدهه 1950تا اوایل 1990، برنامه های اعتباربخشی فقط در کشورهای پیشرفته وجود داشت. اما‬ افزایش نیاز به ارتقای کیفی خدمات بهداشتی ـ درمانی و آمارهای روبه تزاید خطاهای پزشکی، به‬گسترش چشمگیر آن در سالهای اخیر منجرشد به طوری که در دهه 1990، در برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اجراشد .در سال2012، تقریبا 140 کشور یا اجراکننده و یا در حال ایجاد برنامه های اعتباربخشی ملی مراقبت سلامت بودند. ‬از ابتدای سال 1391 بیمارستان های ایران نیز به مجموعه کشور های تحت نظام اعتبار بخشی پیوست .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
معانی لغوی متفاوتی از عبارت اعتباربخشی در دیکشنری وبستر ارائه شده است 1)مورد توجه قرار دادن یا مورد سنجش واقع شدن 2) بخشیدن اعتبار نامه برای تصدیق کردن 3) در نظر گرفتن حقایق برای اعتقاد داشتن 4) ایجاد استاندارد برای تضمین کردن به منظور کسب اطمینان . تعاریف مختلفی از اعتبار بخشی بر پایه نوع استفاده و شرایط استقرار آن ارائه گردیده است .
در تعریف کلی، اعتبار بخشی، یک گروه آموزش محور خود انتظام یافته است که برای اطمینان از کیفیت و توسعه تشکیل می شود و این فرایند به منظور تقویت و پایداری کیفیت ، با آموزش مداوم عجین شده است (گودا و رینولد،2010). در مقیاس بیمارستانی،دپارتمان سیاست گذاری سیستم های خدمات درمانی در سال 2003 اساس اعتبار بخشی را خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارجه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن معرفی کرده است. اعتبار بخشی فرایندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبار سنجی، به یک بیمارستان، به منظور انجام خدمات خاص، شهرت و اعتباری را به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتبار بخشی از طریق ارزیابی کیفیت فرایند های سازمانی و عملکرد آن، با استفاده از استاندارد های مکتوب و مصوب و به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود . لازم به ذکر است که سیستم های اعتبار بخشی علاوه بر بیمارستانها، در سطح وسیع توسط موسسات و سازمان های آموزشی، صنایع حساس مثل موسسات اتمی و خدمات زیر ساختی جامعه مثل آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند (جونز،2003). در حقیقت در هر حوزه ای که نیاز به ارزیابی دقیق و استاندارد های مشخص است، نظام اعتباربخشی به عنوان یک نظام ارزیابی کارا، می تواند مورد استفاده قرار گیرد و همچنان که ورثن (1997) اعتقاد دارد، اعتبار بخشی شناخته ترین سیستم ارزشیابی تخصصی می باشد. صرفنظر از اهمیت اعتبار بخشی، باید توجه داشت که اعتباربخشی هدف نیست بلکه وسیله ای است در جهت دستیابی به حداکثر کیفیت و تضمین آن در سازمانهای ارائه دهنده خدمات درمانی و تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که کل سازمان را در بر بگیرد ، آموزش محور بوده واستاندارد ها ،متناسب با وضعیت ملی خدمات درمانی تدوین شده باشند (WHO, 2002). در ادامه مدل های اعتباربخشی و شیوه های ارزیابی این مدل ها بیان می گردد.
2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی :
اگرچه اعتبار بخشی ، فرایندی است که باید بر اساس نیاز ها و انتظارات یک کشور طراحی شود اما ابزار های مورد استفاده باید بر پایه شناسایی و استفاده از تجربیات سایر کشور ها باشد (رونی،1999) . کشور های مختلف به منظور استفاده از تجربیات دیگران ، جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف منابع ، از یک یا چند سازمان بزرگ و پیشرو در این زمینه الگو برداری می کنند و برای اینکه با شرایط و ویژگی های منطقه ای و ملی هر کشور سازگار باشند، نسبت به بومی سازی آن بر پایه هماهنگی با قوانین ملی، الزامات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی اقدام می کنند (فرید, 1390). این موضوع موجب پدید آمدن و توسعه مدل ها وسازمانهای اعتبار بخشی متفاوتی در کشور های مختلف، بر پایه اصول و ایدئولوژی های متفاوت، گردیده است. آمار اعلام شده سازمان بهداشت جهانی در سال 2002، مبنی بر حضور17 برنامه اعتبار بخشی مختلف در سرار اروپا، مبین همین موضوع می باشد. هر چند این مدل ها همگی دارای اصول بنیادی یکسانی در جهت کنترل کیفیت و بهبود آن هستند، ولی در روش های بهبود کیفیت، تاثیر بر ایمنی ، یکپارچگی سازمانی، اعتماد سازی ، نوآوری ، استاندارد سازی ، قدمت ، ارتباطات ، گستردگی ، توسعه سازمانی و ساختار با هم تفاوتهایی دارند (فرید, 1390).,

 

برای مشاهده توضیحات فایل  پیشینه تحقیق .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت پیشینه تحقیق .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود پیشینه تحقیق .پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *