چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)

Published on می 2, 2024

دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)

دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند) چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند) چارچوبنظریوپیشینهتحقیقهوشمندسازیمدارس(مدا

——-

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 0
قیمت: 53900 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 44 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏فصل دوم: تحقیق
‏مقدمه‏ ‏ 1‏4
‏2-‏1.‏ ‏ ‏تاریخچه‏ پیدایش مدارس هوشمند‏ ‏ ‏ 1‏4
‏2-‏2‏ ‏.‏ ‏ ‏تاريخچه آموزش ‏با کمک فناوری‏ در ايران‏ ‏ 1‏6
‏2-‏3. ‏تعريف‏ ‏مدرسه‏ ‏هوشمند‏ ‏ 1‏7
‏2-‏4‏ ‏.‏ ‏اهداف مدرسه هوشمند‏ ‏18
‏2-‏5. ‏مفهوم‏ ‏هوشمند‏ ‏سازی‏ ‏ ‏ ‏20
‏2-‏6.‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏مدارس‏ ‏هوشمند‏ ‏ ‏20
‏2-‏7.‏ ‏ضرورت هوشمندسازی مدارس‏ ‏ 21
‏2-8.‏ ‏فواید کلاس هوشمند‏ ‏ 24
‏2-9‏ ‏.‏ ‏ابزار ‏ ‏مدرسه‏ ‏هوشمند……………………………………………‏…….‏…………………………………………25
‏2-10. ساختار‏ ‏مدرسه‏ ‏هوشمند‏ ‏ 26
‏2-11.‏ ‏پیشتازان‏ ‏ایجاد‏ ‏مدرسه‏ ‏هوشمند ‏ 27
‏2-12.‏ معلمین مدارس هوشمند‏ ‏ 28
‏2-13.‏ ‏ دانش‌آموزان‏ ‏مدارس هوشمند‏ 29
‏2-14.‏ ‏ابعاد فناوری در مدارس هوشمند‏ ‏ ‏30
‏2-‏15.‏ ‏كاركردهاي‏ ‏عمده‏ ‏مدارس‏ ‏هوشمند‏ ‏ 34
‏2-16.‏ ‏تئوری و‏ ‏ ‏….‏35
‏2-17.‏ نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند‏ ‏ ‏….‏37
‏2-18.‏ آموزش‏ ‏هوشمند‏ ‏در‏ ‏مدرسه‏ ‏هوشمند‏ ‏ ‏….‏39
‏2-19. مسئوليتها‏ ‏و‏ ‏مهارتهاي‏ ‏حرفه‏ ‏اي در مدارس هوشمند……………..‏………………….‏….‏………………‏…..40
‏2-20.فناوري مدارس هوشمند…………………………………………………………………………..‏…………….‏…..44
‏ ‏2-21.یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند‏……………………………………………….‏………….‏…………48
‏2-22.دلایل عدم شکل گیری مدارس هوشمند………………………………………………‏…………………‏…….51
‏2-23.پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….‏……………….‏……….
‏مقدمه
‏فناوري‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏ارتباطات،‏ ‏تحولات‏ ‏گسترده‌اي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏تمامي‏ ‏عرصه‌هاي‏ ‏اجتماعي‏ ‏بشريت‏ ‏به‏ ‏دنبال‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏تأثير‏ ‏آن‏ ‏بر‏ ‏جوامع‏ ‏بشري‏ ‏به‏ ‏گونه‌اي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏جهان‏ ‏امروز‏ ‏به‏ ‏سرعت‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏تبديل‏ ‏به‏ ‏يك‏ ‏جامعه‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏است‏. ‏جامعه‌اي‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏دانايي‏ ‏و‏ ‏ميزان‏ ‏دسترسي‏ ‏و‏ ‏استفاده‏ ‏مفيد‏ ‏از‏ ‏دانش،‌‏ ‏داراي‏ ‏نقش‏ ‏محوري‏ ‏و‏ ‏تعيين‏ ‏كننده‏ ‏است‏.‏ مدرسه‏ ‏هوشمند‏ ‏مدرسه‌اي‏ ‏فيزيكي‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏كنترل‏ ‏و‏ ‏مديريت‏ ‏آن،‏ ‏مبتني‏ ‏بر‏ ‏فناوري‏ ‏كامپيوتر‏ ‏و‏ ‏شبكه‏ ‏انجام‏ ‏مي‌گيرد‏ ‏و‏ ‏محتواي‏ ‏اكثر‏ ‏دروس‏ ‏آن‏ ‏الكترونيكي‏ ‏و‏ ‏سيستم‏ ‏ارزشيابي‏ ‏و‏ ‏نظارت‏ ‏آن‏ ‏هوشمند‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنين‏ ‏مدرسه‌اي‏ ‏يك‏ ‏دانش‌آموز‏ ‏هوشمند،‏ ‏با‏ ‏صرف‏ ‏وقت‏ ‏بر‏ ‏روي‏ ‏موضوعات‏ ‏به‏ ‏شكل‏ ‏مستمر،‏ ‏منابع‏ ‏و‏ ‏قابليتهاي‏ ‏اجرايي‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏توسعه‏ ‏و‏ ‏تغيير‏ ‏مي‌دهد‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏نكته‌اي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏مسئولان‏ ‏مدرسه‏ ‏اجازه‏ ‏مي‌دهد‏ ‏تا‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏تغييرات‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏آمده‏ ‏و‏ ‏افزايش‏ ‏سطح‏ ‏اطلاعات‏ ‏دانش‌آموزان،‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏اخذ‏ ‏اطلاعات‏ ‏جديد‏ ‏آماده‏ ‏نمايند‏. ‏مدرسه‏ ‏هوشمند‏ ‏مدرسه‌اي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏جهت‏ ‏ايجاد‏ ‏محيط‏ ‏ياددهي‏ ‏ـ‏ ‏يادگيري‏ ‏و‏ ‏بهبود‏ ‏نظام‏ ‏مديريتي‏ ‏مدرسه‏ ‏و‏ ‏تربيت‏ ‏دانش‌آموزان‏ ‏پژوهنده‏ ‏طراحي‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏مدرسه‏ ‏هوشمند‏ ‏مؤسسه‏ ‏آموزشي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏فرآيند‏ ‏يادگيري‏ ‏و‏ ‏بهبود‏ ‏مديريت‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏سيستمي‏ ‏نظام‏ ‏يافته‏ ‏بازسازي‏ ‏شده‏ ‏تا‏ ‏كودكان‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏عصر‏ ‏اطلاعات‏ ‏آماده‏ ‏سازد‏(شهیدی،1388: 30).
‏دراین فصل وادبیات موضوعی تحقیق ارائه و در پایان تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی بیان می شود.
‏2-1.‏تاریخچه‏ پیدایش مدارس هوشمند
‏ ‏در دهه هاي اخير، گستره فعاليت در زمينه آموزش و يادگيري نيز چون ديگر فعاليت هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي ‏و غيره، از توسعه و پيشرفت سريع فناوري و ظهور پديده هايي چون ماهواره، رايانه، اينترنت و غيره متاثر و دگرگون شده است.‏ ‏پيدايش سيستم هاي پردازشِ داده (رايانه) با سابقه اي بيش از سه دهه و توسعه صنعت نيمه هادي ها، سبب شده است که رايانه‏ ‏از انحصار سازمان ها و مراکز خاص خارج و در بسياري از عرصه هاي کاربردي اجتماعي و فردي وارد شود؛ به گونه اي که در دهه نود، در بسياري از کشورهاي پيشرفته صنعتي، حتي مدارس ابتدايي هم مجهز به امکانات رايانه اي متناسب شدند.اختراع و توسعه رايانه، ايجاد شبکه هاي رايانه اي و پس از آن ظهور پديده اينترنت را در پي داشت. اينترنت که در، ١٩٦٩ در دوران جنگ سرد از درون شبکه معروف پا گرفت، بسيار سريع رشد کرد. هيچ کس گمان نمي کرد اين شبکه اطلاع رساني در سال،‏2000‏ ‏صاحب ١٨٠ ميليون کاربر باشد. سرعت و شتاب اين رشد به گونه اي بود که به حدود ٥٠٠ ميليون کاربر در سال ٢٠٠٣ بالغ گرديد.‏اين توسعه سريع فناوري اطلاع رساني به همراه عوامل ديگري چون تبديل جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي، تغييرات جمعيتي، جهاني تر شدن فعاليت هاي حرفه اي، گسترش نيروهاي بازار در محدوده آموزش و به عبارت ‏ديگر تجاري شدن مقوله آموزش، همه و همه، تاثيرات شگرف و چشمگيري در امر آموزش داشته اند‏(یوسف زاده،1387: 40)‏.
‏دنياي آموزش مبتني بر وب دنياي جديدي است که با دوره هاي مکاتبه اي ‏. Web Based Training ‏
‏ سال هاي‏ ‏گذشته تفاوت بسيار دارد و فرصت دوباره اي براي کساني که امکان دسترسي به آموزش هاي متعارف را نداشته يا در آنها موفق نبوده اند، فراهم مي سازد. در ابتداي امر، هر چند کشورهاي اروپايي و آمريکايي با ديد وسيع تر و هشيارانه تري بااينترنت برخورد کردند و سرعت توسعه اينترنت در اين کشورها بسيار بيشتر از کشورهاي آسيايي بود، اما بالاخره آسيا نيز در‏1999‏با امکانات و توانايي هاي اينترنت بيشتر آشنا شد و در پي توسعه کاربردهاي آن برآمد. افزايش روزافزون فروش رايانه هاي شخصي و نيز تعداد کاربران اينترنت در آسيا مؤيد اين ادعاست.
‏تفکر استفاده از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه ‏1960‏ بر می گردد. گر چه هدف اصلی طرح آرپانت ایجاد شبکه ای برای تبادل اطلاعات نظامی و حفاظت ایالات متحده امریکا از تبعات جنگ سرد با شوروی سابق بود ولی در عین حال از آنجایی که سه مرکز از چهار مرکزی که برای راه اندازی شبکه های رایانه ای از همان ابتدا در مسیر آموزش های مدرسه ای رشد کردند و از اوایل دهه

 

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

برای مشاهده توضیحات فایل  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند) روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)

admin
Author: admin

Posted in:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *